Mediala alarmister tävlar om att skriva allra mest om klimathot

publicerad 14 mars 2021
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

OPINION. Svensk dagspress tycker att dess läsare inte tar klimatfrågan på allvar. Ändå skriver media dagligen artiklar som utgår från tesen att människans förbränning av kolhaltiga bränslen skulle hota jordens klimat.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

För att se hur mycket media faktiskt skriver om klimatet har jag gått igenom hur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Expressen har behandlat ämnet under tiden oktober 2020 till 13 mars 2021.

Jag har listat artiklar och notiser som direkt handlat om klimatet och klimatrelaterade ämnen under olika ämnesrubriker:

  • Trafik, transporter, bilism, fordon, fordonsindustri, elfordon, motorer, bränslen,
  • Industri-näringsliv,
  • Energi-resurser, lant- och skogsbruk, vind-sol,
  • Temperaturer-klimat-koldioxid,
  • Klimatpolitik-klimatdebatt,
  • Aktivism-reklam-överdrifter-totalitärt.

Det samlade intrycket är en överväldigande störtflod av larmande artiklar. Jag utelämnade visserligen en mängd artiklar och notiser där klimatet behandlades men inte var huvudämnet. Ändå kunde jag i de undersökta tidningarna notera hela 471 ledartexter, krönikor, debattinlägg och nyhetsartiklar direkt om klimatet och klimatnära ämnen.

Under 163 dagar noterade jag följande antal direkta klimatartiklar per tidning:

  • Dagens Nyheter: 142,
  • Dagens Industri: 108,
  • Svenska Dagbladet: 103,
  • Expressen: 94

Det är en ren tävling om att skriva mest, oftast och mest alarmerande om möjliga klimathot. Tidningarna värvar profilerade klimatreportrar från varandra.

Likartat är det i andra media landet runt. Alla har FN:s klimatpanel IPCC som rättesnöre. Trots att de annars kritiserar FN för dess senfärdighet och övervikt av odemokratiska länder, ser de okritiskt IPCC som all sannings källa i klimatfrågor.

Det i sin tur leder just till svenska nyhetsmedias ensidiga rapportering. Det finns en annan sanning bakom, som media inte ger. Vi för fram den men släpps inte in. Därför blir allmänheten både oinformerad och desinformerad.

Det hotar demokratin, som bygger på att väljarna får korrekt information. Det bådar illa för både Sveriges och världens framtida energiförsörjning.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans