Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Militärpoliser övar i centrala Stockholm 23-26 mars 2021

publicerad 22 mars 2021
- Gästskribent
Livgardets krigsförband, Stockholm. Pressfoto: Försvarsmakten
Livgardets krigsförband, Stockholm.

WARZONE. Under veckan kommer upp till ett fyrtiotal soldater i stridsutrustning och västar uppmärkta med militärpolis att öva på Stockholms gator. Soldaterna kommer att synas när de genomför övningsmoment i flera delar av innerstaden, bland annat kommer de röra sig på Östermalm, Kungsholmen och i Vasastan.

Livgardets krigsförband 11:e militärpolisbataljonen övar i Stockholm under hela veckan 23-26 mars. Soldaterna kommer att gruppvis genomföra olika övningsmoment som syftar till att öva förmågan att förstärka skyddet av Försvarsmaktens skyddsvärda verksamhet.

Soldaterna kommer att synas i city, på Östermalm, Kungsholmen, i Vasastan samt flera andra platser och de kommer förflytta sig till både fots och i militära fordon. Soldaterna bär stridsutrustning och har på sig västar uppmärkta med militärpolis (MP).

Militärhögskolan Karlbergs park och vägar/korsningar spärras periodvis av.

Under onsdagen och torsdagen kommer övningen att mestadels vara koncentrerad till Militärhögskolan Karlbergs park. Parken kommer periodvis att spärras av för allmänheten. Vägen framför slottet, som förbinder Vasastan med Pampas marina, kommer att hållas öppen för passage. Skottlossning med lös ammunition kommer att ske i parken och höga ljud kommer att uppstå.

Militära fordon kommer att synas runt övningsplatserna och ett antal militärtransporter kommer att färdas genom city. Det medför att vissa korsningar och vägar under kortare perioder kommer att stängas av i syfte att få fri väg. Största delen av transportverksamheten kommer att vara koncentrerad till torsdagen.

11:e militärpolisbataljonen är ett säkerhetsförband som tillhör armén. Bataljonen används för ordnings-, säkerhets- och stödoperationer inom Försvarsmakten. De fungerar som stöd vid både nationella och internationella operationer och övningar som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden.

“Under övningen övar soldaterna sina polisiära förmågor framförallt inriktat på ordningsstörningar och säkerhet. Övningen har också ett fokus på utveckling av ledarskap. Vi utmanar våra chefer i att fatta beslut och genomföra ändamålsenliga insatser på bästa sätt”, säger bataljonschef Johan Jönsson.

Text: Paula Levänen | Pressmeddelande från Försvarsmakten

“Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor sedan 1521. Mest kända är vi kanske för våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten. Vi svarar även för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom försvarsmusiker och tjänstehundar.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq