Motiven varför USA-allians ville krossa Syrien med 10 år av krig

publicerad 20 mars 2021
- Hans Myrebro
Herzi Halevi. Herzliya på kofnerensen 2016
Israels säkerhetschef, Herzi Halevy, "We do not want ISIS defeat in Syria". AMN-news, 20 juni 2016.
ArcanumSkolan

Efter tio av krig mot Syrien är det befogat att klarlägga hur det hela en gång började och vilka motiven var för USA-alliansen att helt demolera och fragmentera Syrien. För det var ju där det hela började, med en ambition från alliansens sida alltifrån 1982 – fastställt i en rad dokument att så skulle ske med hjälp av IS – och nu har man nästan helt lyckats.

Det kan då vara intressant att summera hur det långvariga och ödeläggande Syrienkriget startade och i vad mån USA kan ha agerat som en kraftfull krigshetsare. Om vi går tillbaka till år 1957 kan vi finna att redan vid den tiden kunde Dwaight Eisenhower tillsammans med Harold MacMillan i England godkänna en plan för hur CIA och M16 skulle kunna iscensätta falska gränsincidenter, som en ursäkt för att västvänliga grannländer till Syrien, med bistånd från USA skulle finna orsak att invadera landet.

Vidare skulle arbetet gå ut på att framställa Syrien som bas för internationella sabotage och terrorhandlingar, jfr Västländernas nuvarande attityd mot Iran. Jag tror mig förstå, att om man som stat är omgiven av både nära och långväga stater som med alla medel vill omstörta ens land, då är det troligt att statschefen i det landet måste använda mycket omsorg, men också hårda nypor med risk att bli kallad diktator, för att hålla landet samman.

Samma år, 1957, genomförde ett antal länder med USA i spetsen ett välorganiserat kuppförsök mot Syrien, vilket dock misslyckades. Tidigare samma år hade Sovjetunionen lagt fram en deklaration avseende en överenskommelse mellan stormakterna att avstå från våld och extern inblandning i Syriens angelägenheter. USA, Storbritannien och Frankrike vägrade dock att samarbeta.

Ett gott samarbete mellan det regerande Bath-partiet och Sovjet kom under de kommande decennierna att bli garanten för en positiv utveckling med höjd levnadsstandard och en massiv uppbyggnad av infrastrukturen.

Hela tiden måste dock statens säkerhetsapparat vara mycket bestämd, eftersom hotet från de västliga skurkstaterna hela tiden var påtagligt.  Det hotet blev helt uppenbart och förtydligat när den sionistiska Yinon-planen år 1982 drog upp riktlinjerna för hur Syrien skulle styckas sönder (balkaniseras).

Så länge Sovjetunionen bestod, stödde de generöst och uppmuntrade den positiva trenden i Syrien. När sedan Sovjet kollapsade måste det militärt starka Syrien än mer vara på sin vakt och dess säkerhetspolis måste varje dag begrunda vad den Israeliska sionistplanen förintelseperspektive kunde innebära, dess nästa fas. Under tiden arbetade västvärldens massmedia för högtryck med att utmåla Syriens president Bashar al-Assad som en demon som snarast måste störtas. Regimens påtagligt positiva sidor teg man om på order från CIA.

Syrian President Bashar al-Assad paid an official visit to the Russian city of Sochi. 17 May 2018. Photo: Sputnik News
Ett av många möten mellan Bashar al-Assad och Putin. City of Sochi 17 maj 2018. Foto: Sputnik News

När Putin kom till makten framhävde han bestämt att Assad-regimen på sikt måste förändras, men varnade för att med våld försöka störta regimen. Hans argument hjälpte dock inte utan det spår som USA-Israel hade slagit in på kom att fullföljas.

1996 kunde den neokonservativa politikern Richard Perle för Benjamin Netanyahu redovisa sin rapport: “A Clean Break, a new Strategi for Securing the Realm”, enligt vilken Israels grannländer skulle smulas sönder en efter en. Nu hade man från det hållet en utstakad väg att följa – och det gjorda man.

CIA, M16 och den israeliska säkerhetstjänsten där så småningom IS, ISIL kom att ingå i gänget, kom att arbeta frenetiskt under de kommande åren för att få till stånd ett proxy- alternativt ett inbördeskrig i Syrien. Men det kriget var tänkt att bryta ut först efter det att Irak hade krossats. Allt i enlighet med Yinon-planen som hade fastställt att, “vägen till Damaskus måste gå över Bagdad“.

Ett av Hillary Clintons e-mail, (“New Iran and Syria” 2 DOC. Dec.31 2012) talar sitt tydliga språk, “The best way to help Israel deal with Irans nuclear capability is to help people of Syria to overthrow the regime of Bashar Assad”. I ett annat mejl drar hon sig inte för att förorda att hela Assad- familjen tillintetgörs.

Så bröt då det förödande kriget i Syrien ut i full skala mars 2011. Knappt ett år senare tillsatte Arabförbundet en observatörsgrupp bestående av 160 experter från sex arabländer. Deras uppgift var att ta reda på hur kriget startade och vilka krafter som låg bakom.

Resultatet från den undersökningen som pågick i fyra veckor finns redovisad i Rapport från chefen för Arabförbundets observatörsgrupp till Syrien, från den 24 dec. 2011 till den 18 januari 2012“.

Rapporten erkänner existensen av “väpnade enheter” inblandade i slakt av civila och poliser samt i genomförandet av terrorhandlingar, vilka i sin tur bidragit till åtgärder från regeringens styrkor.

Arabförbundets undersökning är den enda mångnationella undersökning som utförts i Syrien. Den pekar tydligt ut externa förintelsekrafter som orsak till kriget. Därför kom den att förtigas av västerländska medier.

Alltså en helt annan bild än den våra massmedia lanserat. Till detta kan läggas en företeelse som benämns ” återförpackning”. Så kunde t.ex. media berätta om en fredsdemonstration i den inre delen av Syrien i vilken sex personer blev skjutna till döds.

När Arabförbundet undersökte den händelsen fann de att alla de skjutna var polismän. Det är klart att sådana “fredsdemonstrationer” får sina konsekvenser.  I april 2012 varnade Moder Agnes-Mariam de la Croix av St.James klostret för att rebellernas övergrepp återförpackas i både västerländska och arabiska medier som regimens illdåd.

Hon kunde bl. a berätta om en massaker i Khalidiya kvarteret i Homs. Där hade rebellerna samlat en stor skara av kristna och alawiter i en byggnad som sedan sprängdes. Händelsen omnämnds sedan i västerländska medier som ett verk utförd av Assad- regimen.

Hela tiden fanns flera stater med USA i spetsen med i bakgrunden som leverantör av krigsmateriel, information och utbildning av rebeller, men ej att förglömma – styrning av hela det CIA-styrda mainstream-media i krigshetsande syfte. Målsättningen var hela tiden orubblig – Syrien skulle demoleras, Att störta president Assad var bara ett svepskäl.

Minns gärna neoconservativa Michael Ledeen´s ord: ”Stabilitet är en ovärdig amerikansk uppgift och ett vilseledande begrepp till på köpet. Vi önskar inte stabilitet i Iran, Irak, Syrien, Libanon eller ens i Saudiarabien. Vi önskar en tingens förändring. Den verkliga frågan är inte om, utan hur man skall destabilisera.” Hans budskap stämde väl in i allianskören som nu kan jubla över väl förrättat verk.

Referenser     

 • World Zionist Orgazation, Yinon-planen eller “Greater Israel”
 • Richard Perle mfl “A Clean Break, a new Strategi for Securing the Realm”
 • Rapport från chefen för Arabförbundets observatörsgrupp till Syrien, från 24 dec. 2011 till 18 jan 1012
 • Ledeen Michael, “The War against the Terror Masters”
 • Hans Myrebro, “NATO – ett monster på katastrofkurs”

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Syrien
 • Tack Hans för din artikel. Jag bodde i Jemen, Sanaa, under Gulkrisen (i 4 år) och hade kontakter på alla ambassader. Det spel som pågick var oförklarligt ur perspektivet av någon uppenbar strategi. Det som visade sig förklara skeendena var makten över oljan. Om man inkluderade den faktorn såg man en logisk förklaring, och den uppmärksamme såg tydligt att Irak fick betala för sin “befrielse” som så många andra befriade länder, med sin olja. Amerikanska oljebolag, med familjen Busch som tillskyndare, har skrivit långsiktiga avtal med Iraks regering om utvinningen av oljan.
  Jag vill påstå att vi Västmakter har begått fruktansvärda övergrepp på ett antal stater på arabiska halvön.
  Analysen och rapporteringen av skeendena har varit skandalöst dåliga och styrda. Vem vet hur det sker, men det är mer och mer uppenbart och tack och lov finns idag alternativmedia som vågar ta upp dessa skeenden.
  Det som skrives ovan är inte konspirationsteorier, det är fragment av den smutsiga värld som vi tillhör.

 • Tack Hans för din artikel. Jag bodde i Jemen, Sanaa, under Gulkrisen (i 4 år) och hade kontakter på alla ambassader. Det spel som pågick var oförklarligt ur perspektivet av någon uppenbar strategi. Det som visade sig förklara skeendena var makten över oljan. Om man inkluderade den faktorn såg man en logisk förklaring, och den uppmärksamme såg tydligt att Irak fick betala för sin “befrielse” som så många andra befriade länder, med sin olja. Amerikanska oljebolag, med familjen Busch som tillskyndare, har skrivit långsiktiga avtal med Iraks regering om utvinningen av oljan.
  Jag vill påstå att vi Västmakter har begått fruktansvärda övergrepp på ett antal stater på arabiska halvön.
  Analysen och rapporteringen av skeendena har varit skandalöst dåliga och styrda. Vem vet hur det sker, men det är mer och mer uppenbart och tack och lov finns idag alternativmedia som vågar ta upp dessa skeenden.
  Det som skrives ovan är inte konspirationsteorier, det är fragment av den smutsiga värld som vi tillhör.

 • Bra översikt.
  Jag instämmer verkligen med den positiva synen på familjen Assads roll.

  Hade inte fadern till den nuvarande ledaren stoppat Muslimska brödraskapets terrorister under 80-talet hade balkaniseringen snart varit ett faktum.

  Förstörelsen sammanfaller med den senare Rumsfeld Cebrowski doktrinen som går ut på att förstöra länder och hindra deras utveckling samt bestämma över hur naturtillgångar ska fördelas, vem som ska få tillgång till dem och vem som ska hindras att få tillgång.

  Usa som råvarupolis och frammanare av underutveckling.
  (Att förhindra kärnkraft ingår i imperiets frammanande av underutveckling och naiva västerlänningar har inte uppfattat det)
  Och förstörandet av Syrien sammanfaller även med brittiska imperieentusiasters uppdelning av världen i postmoderna respektive djungeln där dom som kallas djungeln ska bli föremål för djungelns lag och gentemot vilka det är acceptabelt att bryta ingångna avtal.

  En ytterligare viktig omständighet som förf berör är att Syrien var avsett att bli basläger för imperiets terroristarmeer.
  Dessa var avsedda att angripa och splittra Ryssland och Kina med utnyttjande av deras muslimska områden. Det var ett starkt motiv för Ryssland att ingripa.

  Och ännu en avsikt var att tillsammans med övriga imperiestyrda konflikter österut inklusive, nu senast i Myanmar motverka Kinas utbyggnad av världshandeln.

  När Israel först gick med på att ge Kina en knutpunkt för handeln tvingades Israel av imperiet att dra tillbaka den möjligheten.

  Israel är inget mål i sig utan ett medel för imperiet.

  De kristna zionisterna är en starkt pådrivande del av imperiets ambitioner och dessa kristna förväntar sig att ett apokalyptiskt krig kommer till stånd där de överlevande judarna konverterar till kristendomen efter kriget och Jesus återvänder och upprättar ett tusenårsrike på Jorden.

  Dessa kristna i sin tur har i inte ringa grad blivit drivna till den rollen genom britternas starka inflytande under den Viktorianska eran. Britterna formulerade redan då planen att använda muslimska krigare mot Ryssland.

  Britter som var associerade med det privatiserade imperieorganet Ostindiska kompaniet bidrog under lång tid till att manipulera Usas kristna till den roll dom nu spelar.

  Det kan vara britternas dominans över frimureriet som förklarar varför deras intrigerande inte belyses så som borde vara fallet.

 • Jovisst, så här har det varit och är, som Hans Myrebro förtjänstfullt skriver. I denna vedervärdiga smet, har den svenska Dolda Staten, identisk med svenska staten, eller “Stockholmsbyråkratin”, som man i utlandet plägar kalla det som började på Axel Oxenstiernas dagar, deltagit med hull och hår, men svenska befolkningen har inget förstått, utan skickligt förts bakom ljuset av den samlade Eliten, för att istället inbilla sig själva med att vara en moralisk stormakt, ett land som kan tackla all världens problem, m h a sin enastående sociala ingenjörskonst.
  Den i grund och botten anglo-sionistiska Nya Världsordning, som proklamerades av neo-konservativa, i huvudsak judar i och runt Bill Clintons administration, utökades med aktiva Stockholmsbyråkrater från 1998 vid en tidpunkt då försvarsmakten slaktades, media (SvD och AB såldes till tre Wall Street banker) och samtliga partier (ej SD) blev överens om att nu var tiden kommen för ett gränslöst, mångkulturellt, monopolärt klot. Vilket vi nu står inför i och med att Donald Trump blev bestulen på sin valseger.
  MSM, Elit och övrigt etablissemang härstädes jublade och gjorde lögnen till sitt främsta redskap, inte minst tydligt efter 9/11, som ju var en egen-iscensatt kick-off för the War on Terror.
  Vad kan då nu rädda oss ifrån Klaus Schwab, Bill Gates, Soros och Demokratiska Partiet och Agenda 2030, med alla sina små trevligheter, typ viruspandemier, klimat-stolligheter, ekonomisk depression p g a räntebelastad skuldmättnad, samt en total övervakning?
  Där kommer vi in i bilden, vilket vi för övrigt gjorde för mer än hundra år sedan, genom vår (eg. Wallenbergarnas) telekom-, energi- och gruvindustri, utökad med tillåtande FRA-lagar och en korruption i megaformat.
  Det ser således djävligt mörkt ut, big time!
  Men stora saker händer och har pågått en viss tid. Just nu har ett märkligt stiltje inträtt. Fusk-Biden med biträde Harris syns då och då. Uppträder besynnerligt. Fuskpelle faller i trappor, tappar tråden, mumlar och undertecknar EO:s i rekordomfattning, där han sitter i Castle Rock’s studios eller spelar datorspel eller sitter i Atlanta’s kopia av The Rose Garden.
  En stor Folkupplysningskampanj närmar sig snart sitt slut. Trust the Plan! Och Q!

 • Bra översikt.
  Jag instämmer verkligen med den positiva synen på familjen Assads roll.

  Hade inte fadern till den nuvarande ledaren stoppat Muslimska brödraskapets terrorister under 80-talet hade balkaniseringen snart varit ett faktum.

  Förstörelsen sammanfaller med den senare Rumsfeld Cebrowski doktrinen som går ut på att förstöra länder och hindra deras utveckling samt bestämma över hur naturtillgångar ska fördelas, vem som ska få tillgång till dem och vem som ska hindras att få tillgång.

  Usa som råvarupolis och frammanare av underutveckling.
  (Att förhindra kärnkraft ingår i imperiets frammanande av underutveckling och naiva västerlänningar har inte uppfattat det)
  Och förstörandet av Syrien sammanfaller även med brittiska imperieentusiasters uppdelning av världen i postmoderna respektive djungeln där dom som kallas djungeln ska bli föremål för djungelns lag och gentemot vilka det är acceptabelt att bryta ingångna avtal.

  En ytterligare viktig omständighet som förf berör är att Syrien var avsett att bli basläger för imperiets terroristarmeer.
  Dessa var avsedda att angripa och splittra Ryssland och Kina med utnyttjande av deras muslimska områden. Det var ett starkt motiv för Ryssland att ingripa.

  Och ännu en avsikt var att tillsammans med övriga imperiestyrda konflikter österut inklusive, nu senast i Myanmar motverka Kinas utbyggnad av världshandeln.

  När Israel först gick med på att ge Kina en knutpunkt för handeln tvingades Israel av imperiet att dra tillbaka den möjligheten.

  Israel är inget mål i sig utan ett medel för imperiet.

  De kristna zionisterna är en starkt pådrivande del av imperiets ambitioner och dessa kristna förväntar sig att ett apokalyptiskt krig kommer till stånd där de överlevande judarna konverterar till kristendomen efter kriget och Jesus återvänder och upprättar ett tusenårsrike på Jorden.

  Dessa kristna i sin tur har i inte ringa grad blivit drivna till den rollen genom britternas starka inflytande under den Viktorianska eran. Britterna formulerade redan då planen att använda muslimska krigare mot Ryssland.

  Britter som var associerade med det privatiserade imperieorganet Ostindiska kompaniet bidrog under lång tid till att manipulera Usas kristna till den roll dom nu spelar.

  Det kan vara britternas dominans över frimureriet som förklarar varför deras intrigerande inte belyses så som borde vara fallet.

 • Jovisst, så här har det varit och är, som Hans Myrebro förtjänstfullt skriver. I denna vedervärdiga smet, har den svenska Dolda Staten, identisk med svenska staten, eller “Stockholmsbyråkratin”, som man i utlandet plägar kalla det som började på Axel Oxenstiernas dagar, deltagit med hull och hår, men svenska befolkningen har inget förstått, utan skickligt förts bakom ljuset av den samlade Eliten, för att istället inbilla sig själva med att vara en moralisk stormakt, ett land som kan tackla all världens problem, m h a sin enastående sociala ingenjörskonst.
  Den i grund och botten anglo-sionistiska Nya Världsordning, som proklamerades av neo-konservativa, i huvudsak judar i och runt Bill Clintons administration, utökades med aktiva Stockholmsbyråkrater från 1998 vid en tidpunkt då försvarsmakten slaktades, media (SvD och AB såldes till tre Wall Street banker) och samtliga partier (ej SD) blev överens om att nu var tiden kommen för ett gränslöst, mångkulturellt, monopolärt klot. Vilket vi nu står inför i och med att Donald Trump blev bestulen på sin valseger.
  MSM, Elit och övrigt etablissemang härstädes jublade och gjorde lögnen till sitt främsta redskap, inte minst tydligt efter 9/11, som ju var en egen-iscensatt kick-off för the War on Terror.
  Vad kan då nu rädda oss ifrån Klaus Schwab, Bill Gates, Soros och Demokratiska Partiet och Agenda 2030, med alla sina små trevligheter, typ viruspandemier, klimat-stolligheter, ekonomisk depression p g a räntebelastad skuldmättnad, samt en total övervakning?
  Där kommer vi in i bilden, vilket vi för övrigt gjorde för mer än hundra år sedan, genom vår (eg. Wallenbergarnas) telekom-, energi- och gruvindustri, utökad med tillåtande FRA-lagar och en korruption i megaformat.
  Det ser således djävligt mörkt ut, big time!
  Men stora saker händer och har pågått en viss tid. Just nu har ett märkligt stiltje inträtt. Fusk-Biden med biträde Harris syns då och då. Uppträder besynnerligt. Fuskpelle faller i trappor, tappar tråden, mumlar och undertecknar EO:s i rekordomfattning, där han sitter i Castle Rock’s studios eller spelar datorspel eller sitter i Atlanta’s kopia av The Rose Garden.
  En stor Folkupplysningskampanj närmar sig snart sitt slut. Trust the Plan! Och Q!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *