Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete (inkl granskningar, utlandsreportage) genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 22 mars 2021
- NewsVoice redaktionen
Samos med Turkiets som kuliss i horisonten. Samos, Ireon, 25 aug 2020. Foto: Sassersson
Samos med Turkiet som kuliss i horisonten. Samos, Ireon, 25 aug 2020.

I morgon överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.

Grekland och Portugals riktade skatteregler innebär i praktiken att personer som bosätter sig i länderna har möjlighet att helt undvika skatt eller ta ut vissa inkomster till väldigt låg beskattning. I Portugal handlar det till exempel om privata tjänstepensioner från Sverige som tas ut helt skattefritt.

2020 införde även Grekland särskilda regler för inflyttade personer som innebär att endast en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst. Samtidigt förhindrar Sveriges skatteavtal med länderna Sverige att beskatta vissa av inkomsterna enligt svenska regler.

Finansminister Magdalena Andersson (S), 21 feb 2021. SVT Agenda
Finansminister Magdalena Andersson (S), 21 feb 2021. SVT Agenda

“Nu sätter vi punkt för en skattefri gräddfil för eliten. Det kommer inte längre vara möjligt att flytta till Portugal och Grekland för att ta ut fallskärmar och mycket hög privat tjänstepension helt eller nästan skattefritt. För en undersköterska med allmän pension som har flyttat till Portugal efter pension blir det ingen förändring. Det är en fråga om rättvisa och om legitimiteten för skattesystemet. Vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv betalar för vår gemensamma välfärd medan en grupp slipper undan. Så ska vi inte ha det”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förutom att de här reglerna skapar incitament för personer att flytta till dessa länder av skatteskäl, riskerar de även att skada förtroendet för det svenska skattesystemet. Skatteavtal syftar först och främst till att undanröja dubbel­beskattning, de ska inte bidra till att skapa möjligheter till skatteplanering. När Sverige ingick skatteavtalen fanns de här reglerna varken i Grekland eller Portugal.

Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. När beskattning inte sker alls eller på en mycket låg nivå i Portugal eller Grekland, ska den därför ske i Sverige.

ArcanumSkolan 2024

2017 inledde Sverige diskussioner med Portugals regering om att ändra skatteavtalet mellan länderna för att kunna stoppa den här typen av skatteplanering. 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll men Portugal har inte ratificerat protokollet.

Regeringen har öppnat en dialog med den grekiska regeringen att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

Regeringens förslag är att skatteavtalen ska upphöra att gälla 31 december i år. Det innebär att de inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022. För tidigare beskattningsår är avtalen fortsatt tillämpliga.

Pressmeddelande: Mats Andersson, kansliråd på skatte- och tullavdelningen och Isabel Lundin, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson | Propositionen publiceras på Regeringens webbplats efter att den har överlämnats till riksdagen.

Utsikt från Jan Norbergs terass i Portugal den 7 januari 2018
Portugal. Foto: NewsVoice.se

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq