Svenska folkets historiska kampanda måste väckas igen

publicerad 18 mars 2021
- Gästskribent
Staty av Erik den helige utanför Uppsala domkyrka. Foto (beskuret): Gunilla Leffler (LinkedIn). Licens: Creative Commons

HISTORIA & DEBATT. Är svensken verkligen så feg, naiv och tandlös som många inom högern anser? Nej, knappast. Svenskar som fått nog av förtryck har genom historien rest sig gång på gång och det kan ske igen och det kan gå snabbare än vad många inser. Det tror Michael Zazzio som ger några berömda exempel på folkliga resningar. 

Text: Michael Zazzio tribunaldomare i “Natural and Common Law Tribunal for Public Heath and Justice” | Bild ovan: Staty av Erik den helige utanför Uppsala domkyrka. Foto (beskuret): Gunilla Leffler (Linkedin). Licens: Creative Commons, My Newsdesk

Grunden för det svenska riket lades under slagen vid Lena (numera Kungslena) år 1208 och vid Gestilren år 1210 (exakt var Gestilren låg är det ingen som vet). Mot norra Västergötland red under slutet av januari år 1208 Kung Sverker som själv var kung över Östergötland, och till sin hjälp hade han de danska trupperna, vilka leddes av Valdemar Seir (Seir betyder segraren) som lånade ut sina soldater till Kung Sverker, eftersom Seir ville ha en del av Västergötland.

Kung Erik den helige

Kung Erik av Västergötland samlade för sitt försvar ihop västgötabönderna, och de kom att utgöra en enkel provinsstyrka som var relativt dåligt utrustad och inte heller hade någon stridsvana. Danmark var på den tiden däremot en avancerad militärmakt.


Den 31 januari år 1208 stod så slaget vid Lena. Svenskarna besegrade danskarna, troligtvis mest beroende på det faktum att Kung Erik använde sig av en eller flera återvändande korsriddare som hade god stridsvana och krigskunskap. De svenska bönderna fick framförallt lära sig att hantera pil och båge.


 

Om slaget vid Lena finns det en folkvisa från början av 1300-talet, vari man återfinner strofen ”pilarna från di svensko föllo så tätt som bonden kastar sitt korn på åkern”. Bågskyttarna sköt alltså iväg ett regn av pilar som genomborrade fienden och gjorde den stridsoduglig. Efter det täta pilregnet var det bara upprensningsaktionen som återstod.

ArcanumSkolan 2024

Kung Sverker tillfångatogs, men benådades av kung Erik och tilläts därmed att lämna slagfältet. Det beslutet skulle senare visa sig vara ett fatalt misstag som skulle komma att kosta många människor livet ett par år senare. Kung Sverker skulle nämligen då komma tillbaka för att på nytt försöka att från kung Erik ta makten över Västergötland.

Sommaren 1210 kom alltså kung Sverker och de danska legoknektarna tillbaka för att betvinga kung Erik. De drabbade då samman vid orten Gestilren. I ett tidigt skede av slaget stupade dock kung Sverker, och eftersom det var han som betalade soldaternas löner, så upphörde slaget med ens, eftersom hans soldater inte längre hade något att slåss för.

I och med krigsslutet vid Gestilren tryggades freden i Sverige för lång tid framöver. De bönder i Västergötland som kom att bilda grundförutsättningen för det som sedan skulle komma att bli Sverige, lärde sig redan för lite drygt 800 år sedan att folkets kraft och makt är tillräckligt stor för att kunna besegra en fiende, även om den till synes har en stor militär styrka.

Nils Dacke frihetskämpen. Staty från 1956 av Arvid Källström på Gamla Torget i Virserum. Foto: Adamxyz. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Nils Dacke frihetskämpen. Staty från 1956 av Arvid Källström på Gamla Torget i Virserum. Foto: Adamxyz. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Nils Dacke

Från och med år 1419 förvaltade danska fogdar stora delar av Norrland, och de underkuvade bönderna i allmogen beskattades hårt. Efter 15 års förtryck hade bönderna dock fått nog. Olof/Elof Djäkens/Djekne samlade då de norrländska bönderna, vilka år 1434 i samlad trupp anföll den danska fogdeborgen Faxehus, vilken reste sig på den dåvarande ön Faxeholmen som ligger vid inloppet till Söderhamn.

De hälsingska bönderna gjorde processen kort med både den danske fogden och hans knektar. ”Faxehus stod i swartom, brandom” står det skrivet i några gamla folkvisor. Bondeupproret lyckades, eftersom bondestyrkan var tillräckligt stor. Denna drabbning inträffade för lite drygt 570 år sedan.

Nils Dacke var smålänningen som satte sig upp emot Gustav Vasa. Nils Dacke var, liksom många andra smålänningar, missnöjd med Gustav Vasas nya påbud, lagar och höjda skatter. Gustav Vasa bestämde till och med vad folket skulle ha för kläder på sig.


Nils Dacke samlade ihop en liten armé som bestod av stråtrövare, bönder och deras drängar, vilka formerade en bondehär som anföll och dödade Gustav Vasas skatteindrivare och knektar i Småland.


 

Nils Dackes ”drabanter” var ganska många – mängden fällde avgörandet. Gustav Vasa anställde då 5000 tyska legoknektar, och den danske kungen Kristian III lånade dessutom ut 1000 man till Gustav Vasa, som även fick ett par tusen dalkarlar att ställa upp som infanterister i den kungliga hären. Detta räckte ändå inte för att i det första skedet kväsa ”Dackes drabanter”.

Gustav Vasa gav trots de digra förlusterna inte upp, utan han samlade sig för nya strider, och Nils Dacke infångades slutligen och sköts år 1543. Hade de småländska drabanterna varit många gånger fler än vad de var, så hade nog inte Gustav Vasa lyckats med bedriften att hålla sig kvar på tronen. Dackarna var nämligen ända uppe i Östergötland och dödade kungens knektar och tjänstemän. Dackefejden anses numera vara det största och våldsammaste bondeupproret i både svensk och nordisk historia, och det skedde för bara 480 år sedan.


I den svenska folksjälen finns det en kampanda som är nedärvd sedan många hundra år, och de ovan beskrivna händelserna visar att det går att betvinga folkförtryckare, bara man har tillräckligt många medborgare som kämpar på folkets sida och för folket.


Det krävs en stor och folkligt förankrad armé

Det som svenskarna år 1208 lärde sig av slaget vid Lena (Kungslena) var dessutom att man inte ska benåda en anfallande fiendes ledare, för då är risken överhängande för att fienden senare kommer tillbaka.

Folksamling på Medborgarplatsen - Tusenmannamarschen 6 mars 2021. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Folksamling på Medborgarplatsen – Tusenmannamarschen 6 mars 2021. Foto: NewsVoice

Av de stora slagen på svensk mark har vi lärt oss att man först och främst ska ha en stor armé, om man ska kunna vinna ett slag. Om man inte har det, så får man vänta med sitt fältslag till dess att man har samlat ihop en tillräckligt stor här. En manstark armé vinner nästan alltid över en mindre armé, och därför är grundförutsättningen för strid given – man skall först och främst skaffa sig en stor armé.

I kampens hetta måste de som kämpar dessutom vara utrustade med en rejäl portion mod. De stridande får nämligen minst av allt vara rädda, eftersom ett slag endast kan vinnas om de stridande stannar kvar på slagfältet och kämpar så länge slaget varar och även lite längre än så. Upprensningsaktioner kan som sagt vara ytterst nödvändiga om framtida slag ska kunna förhindras. Det lärde vi svenskar oss redan i början av 1200-talet.

Text: Michael Zazzio tribunaldomare i “Natural and Common Law Tribunal for Public Heath and Justice”

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag skulle vilja lyfta fram några personer som både visar mod att kämpa för sanning, frihet och hälsa för alla och som har insikt om viktiga händelser i historien som har lett fram till de förhållanden som råder nu.

  Den första personen är den tyske läkaren och forskaren Matthias Rath, som skrivit bestsellern Why Animals Don’t Get Heart Attack But People Do!

  Matthias Rath har visat att samma tankesmedja av vetenskapsmän och jurister som planerade och lät bygga upp nazistriket, där Hitler bara var en löjlig statist, även var arkitekterna bakom EU, vilket han redogör för i sin bok The Nazi Roots of the “Brussels EU”:
  https://www.dr-rath-foundation.org/2020/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu-book/

  I följande föredrag (på tyska) av Matthias Rath får vi veta att ledaren för denna tankesmedja var
  Walter Hallstein, som 1958 utseddes till Europeiska kommissionens ordförande i Rom – samma stad där han många år tidigare utsetts till ledande arkitekt i skapandet av Tredje riket:
  https://www.youtube.com/watch?v=cReTFqK3ato
  (Dr MATHIAS RATH EU IG FARBEN)

  Namnet Tredje riket på nazismens Tyskland är mycket intressant:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_riket

  Den andra personen som jag vill framhålla som ett exempel på en som visar mod att kämpa för sanning, frihet och hälsa för alla och som har insikt om viktiga händelser i historien är den svenske hälsoprofilen Ingemar Ljungqvist.

  Även Ingemar har skrivit om Walter Hallstein som skaparen av såväl Tredje riket som EU:
  https://newsvoice.se/2017/12/ingemar-ljungqvist-eu-walter-hallstein/
  (Ingemar Ljungqvist: Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid)

  Den enormt inflytelserika doldisen, Walter Hallstein, var alltså enligt både Raths och Ljungqvists efterforskningar chefsarkitekten bakom såväl Tredje riket som EU.

  Något kort om Walter Hallstein. Han föddes 1901 i Mainz i Tyskland och gick på det jesuitiska gymnasiet Rabanus-Maurus-Gymnasium. Han var jurist och politiker. Under sin tid som gästprofessor vid det jesuitiska elituniversitetet Georgetown University i Washington DC var han arbetskamrat med professor Caroll Quigley, Bill Clintons mentor.

 • Jag skulle vilja lyfta fram några personer som både visar mod att kämpa för sanning, frihet och hälsa för alla och som har insikt om viktiga händelser i historien som har lett fram till de förhållanden som råder nu.

  Den första personen är den tyske läkaren och forskaren Matthias Rath, som skrivit bestsellern Why Animals Don’t Get Heart Attack But People Do!

  Matthias Rath har visat att samma tankesmedja av vetenskapsmän och jurister som planerade och lät bygga upp nazistriket, där Hitler bara var en löjlig statist, även var arkitekterna bakom EU, vilket han redogör för i sin bok The Nazi Roots of the “Brussels EU”:
  https://www.dr-rath-foundation.org/2020/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu-book/

  I följande föredrag (på tyska) av Matthias Rath får vi veta att ledaren för denna tankesmedja var
  Walter Hallstein, som 1958 utseddes till Europeiska kommissionens ordförande i Rom – samma stad där han många år tidigare utsetts till ledande arkitekt i skapandet av Tredje riket:
  https://www.youtube.com/watch?v=cReTFqK3ato
  (Dr MATHIAS RATH EU IG FARBEN)

  Namnet Tredje riket på nazismens Tyskland är mycket intressant:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_riket

  Den andra personen som jag vill framhålla som ett exempel på en som visar mod att kämpa för sanning, frihet och hälsa för alla och som har insikt om viktiga händelser i historien är den svenske hälsoprofilen Ingemar Ljungqvist.

  Även Ingemar har skrivit om Walter Hallstein som skaparen av såväl Tredje riket som EU:
  https://newsvoice.se/2017/12/ingemar-ljungqvist-eu-walter-hallstein/
  (Ingemar Ljungqvist: Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid)

  Den enormt inflytelserika doldisen, Walter Hallstein, var alltså enligt både Raths och Ljungqvists efterforskningar chefsarkitekten bakom såväl Tredje riket som EU.

  Något kort om Walter Hallstein. Han föddes 1901 i Mainz i Tyskland och gick på det jesuitiska gymnasiet Rabanus-Maurus-Gymnasium. Han var jurist och politiker. Under sin tid som gästprofessor vid det jesuitiska elituniversitetet Georgetown University i Washington DC var han arbetskamrat med professor Caroll Quigley, Bill Clintons mentor.

 • Idag kan nog tv4 propagandan ha gått för långt i att förringa “vaccin” skadade och döda.

  Christina Schollin: ”Tur att vi hann få Astra Zenecas vaccin”
  https://www.tv4.se/klipp/va/13328099/christina-schollin-tur-att-vi-hann-fa-astra-zenecas-vaccin

  Totalt har 97 dödsfall rapporterats som misstänkta biverkningar av coronavaccineringen i Sverige. https://www.friatider.se/forsta-dodsfallet-i-sverige-efter-astra-zeneca-vaccinering

  Bara fantasin sätter gränser hur olika katastrofskadadade och döda människor skulle kunna hånas under den här parollen, ”Tur att vi hann”

  Jag tror dock att allt fler anhöriga och drabbade nu känner att man har lurat förnekat och nu uppenbart offentligt även pissar på plandemioffren i denna smaklösa påverkansoperation.

 • Idag kan nog tv4 propagandan ha gått för långt i att förringa “vaccin” skadade och döda.

  Christina Schollin: “Tur att vi hann få Astra Zenecas vaccin”
  https://www.tv4.se/klipp/va/13328099/christina-schollin-tur-att-vi-hann-fa-astra-zenecas-vaccin

  Totalt har 97 dödsfall rapporterats som misstänkta biverkningar av coronavaccineringen i Sverige. https://www.friatider.se/forsta-dodsfallet-i-sverige-efter-astra-zeneca-vaccinering

  Bara fantasin sätter gränser hur olika katastrofskadadade och döda människor skulle kunna hånas under den här parollen, “Tur att vi hann”

  Jag tror dock att allt fler anhöriga och drabbade nu känner att man har lurat förnekat och nu uppenbart offentligt även pissar på plandemioffren i denna smaklösa påverkansoperation.

 • Den här “pandemi” bullshiten kommer fortsätta försämra och förstöra tillvaron för allt fler så att de förr eller senare blir så illa tvungna att agera eller gå under. Egen misär kan vara högst inspirerande och det behöves inte så mycket för att dra igång en snöbollseffekt. När den sen väl börjar rulla kan decennier av nedsvald förnedring och förtryck få sitt själsligt renande utlopp. Alla väntar bara på att någon annan ska göra något och när det väl brister för en tillräckligt stor grupp kan det bli åka av. Än så länge är det bara passiv aggressivt motstånd där ögontjänarna säger en sak och gör en annan, men det där kan ändra sig rätt snabbt. Jag tror definitivt att de är oroliga för ett större folkligt motstånd. Det borde de vara.

  • Anders, det är just det citat jag tar från din kommentar som är ett av de mer centrala problemen.

   Du skriver:

   “Alla väntar bara på att någon annan ska göra något och när det väl brister för en tillräckligt stor grupp kan det bli åka av.”

   Vad gör du själv för att detta skall hända??

   NAP-syndromet sitter djupt i de socialistiskt hjärntvättade svenskarna.

   • Har hållit mig borta från att kommentera dina artiklar eftersom jag har sett hur många av dessa diskussioner urartat till något som varken gynnar diskussionen i sig eller N.V. för övrigt.

    Men då det här inte är en av dina artiklar och för att besvara din fråga så gör jag väl inte så mycket mer än vädrar mina åsikter i skriven text. Precis som du, om än i något kortare format.

    Så vad gör du själv mer än skriver artiklar?

    • När du tagit dig upp ur TV-soffan och stängt av Mellon så kanske du skulle kunna skriva en artikel själv.

     Men det är väl för besvärligt, att inte bara sitta och vänta på någon annan skall göra det du själv kan göra.

     Eller hur??

     Som svar på din fråga så lever jag ett rikt pensionärsliv, vad gör du själv??

     • Du har en grälsjukt trist konfliktsökande attityd och det är ju bara att se hur du här går på varenda kommentar.

      Nu kommer jag för Torbjörns skull ignorera dig.

      Ha en fortsatt trevlig dag, om det är möjligt.

      Tack och adjö…

 • Michael Zazzio, jag håller med om att det ofta går att göra historiska återblickar för att hitta vissa samband med dagens situation.

  Dock tycker jag att din återblick går lite väl långt tillbaka i tiden, dagens hjärntvättade politiskt korrekta socialisthär (anspelar på din krigiska beskrivning) kommer aldrig att kunna mobiliseras på samma sätt som från tiden du beskriver.

  Så länge magarna inte svälter och man kan fortsätta leva på bidrag och sätta sig tillrätta i TV-soffan och titta på Mellon så kommer ingen revolution att ske. Glöm dina socialistiska drömmar.

  Apropå socialism/kommunism och floden Lena så tycker jag du skall ta dig tiden att lyssna på denna podcast om kommunismens härjningar.

  Lyssna gärna på samtliga avsnitt men framför allt del 3, dvs den om Lenin. Floden Lena har där också en stor betydelse men i ett helt annat sammanhang.

  Summerat: Det är den socialistiska hjärntvätten som är grundproblemet med den samhällsutveckling vi idag ser resultatet av.

  Allt annat lika så behöver islam först ta över och göra Sverige till en muslimskt styrd stat med sharia och dagliga böneutrop. När den svenske genomsnittssocialisten då en dag vaknar upp kan det vara för sent.

  Jan N svensk i Portugisisk exil

  https://radiokamrat.podbean.com/e/radio-kamrat-avsnitt-3-lenin/

 • Den här “pandemi” bullshiten kommer fortsätta försämra och förstöra tillvaron för allt fler så att de förr eller senare blir så illa tvungna att agera eller gå under. Egen misär kan vara högst inspirerande och det behöves inte så mycket för att dra igång en snöbollseffekt. När den sen väl börjar rulla kan decennier av nedsvald förnedring och förtryck få sitt själsligt renande utlopp. Alla väntar bara på att någon annan ska göra något och när det väl brister för en tillräckligt stor grupp kan det bli åka av. Än så länge är det bara passiv aggressivt motstånd där ögontjänarna säger en sak och gör en annan, men det där kan ändra sig rätt snabbt. Jag tror definitivt att de är oroliga för ett större folkligt motstånd. Det borde de vara.

  • Anders, det är just det citat jag tar från din kommentar som är ett av de mer centrala problemen.

   Du skriver:

   “Alla väntar bara på att någon annan ska göra något och när det väl brister för en tillräckligt stor grupp kan det bli åka av.”

   Vad gör du själv för att detta skall hända??

   NAP-syndromet sitter djupt i de socialistiskt hjärntvättade svenskarna.

   • Har hållit mig borta från att kommentera dina artiklar eftersom jag har sett hur många av dessa diskussioner urartat till något som varken gynnar diskussionen i sig eller N.V. för övrigt.

    Men då det här inte är en av dina artiklar och för att besvara din fråga så gör jag väl inte så mycket mer än vädrar mina åsikter i skriven text. Precis som du, om än i något kortare format.

    Så vad gör du själv mer än skriver artiklar?

    • När du tagit dig upp ur TV-soffan och stängt av Mellon så kanske du skulle kunna skriva en artikel själv.

     Men det är väl för besvärligt, att inte bara sitta och vänta på någon annan skall göra det du själv kan göra.

     Eller hur??

     Som svar på din fråga så lever jag ett rikt pensionärsliv, vad gör du själv??

     • Du har en grälsjukt trist konfliktsökande attityd och det är ju bara att se hur du här går på varenda kommentar.

      Nu kommer jag för Torbjörns skull ignorera dig.

      Ha en fortsatt trevlig dag, om det är möjligt.

      Tack och adjö…

  • Och vad har din länk med artikeln att göra??

   Iofs för jävligt det som artikeln förmedlar, men har absolut inget i sa att göra med artikeln.

   Håll dig ämnet!!

 • Låt den socialistiska välfärdsbölden spricka. Enda sättet att väckas ur törnrosasömnen.
  Det är inte korrupta partigängare som skall ha rätten att plåga svenska folket. Det påhittade ”kines viruset” är det bästa beviset på det.

 • Michael Zazzio, jag håller med om att det ofta går att göra historiska återblickar för att hitta vissa samband med dagens situation.

  Dock tycker jag att din återblick går lite väl långt tillbaka i tiden, dagens hjärntvättade politiskt korrekta socialisthär (anspelar på din krigiska beskrivning) kommer aldrig att kunna mobiliseras på samma sätt som från tiden du beskriver.

  Så länge magarna inte svälter och man kan fortsätta leva på bidrag och sätta sig tillrätta i TV-soffan och titta på Mellon så kommer ingen revolution att ske. Glöm dina socialistiska drömmar.

  Apropå socialism/kommunism och floden Lena så tycker jag du skall ta dig tiden att lyssna på denna podcast om kommunismens härjningar.

  Lyssna gärna på samtliga avsnitt men framför allt del 3, dvs den om Lenin. Floden Lena har där också en stor betydelse men i ett helt annat sammanhang.

  Summerat: Det är den socialistiska hjärntvätten som är grundproblemet med den samhällsutveckling vi idag ser resultatet av.

  Allt annat lika så behöver islam först ta över och göra Sverige till en muslimskt styrd stat med sharia och dagliga böneutrop. När den svenske genomsnittssocialisten då en dag vaknar upp kan det vara för sent.

  Jan N svensk i Portugisisk exil

  https://radiokamrat.podbean.com/e/radio-kamrat-avsnitt-3-lenin/

  • Och vad har din länk med artikeln att göra??

   Iofs för jävligt det som artikeln förmedlar, men har absolut inget i sa att göra med artikeln.

   Håll dig ämnet!!

 • Låt den socialistiska välfärdsbölden spricka. Enda sättet att väckas ur törnrosasömnen.
  Det är inte korrupta partigängare som skall ha rätten att plåga svenska folket. Det påhittade “kines viruset” är det bästa beviset på det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *