5 smittade och 3 dödsfall i Covid-19 hos dubbelvaccinerade på äldreboende

publicerad 11 april 2021
- av Gästskribent
Äldre patient på sjukhus. Foto: Shutterstock.com
Äldre patient på sjukhus. Foto: Shutterstock.com
Temabild: Äldre patient inom äldreomsorgen. Foto: Shutterstock.com

SJUKVÅRD. Coronavaccinet som använts på ett äldreboende i Svedala fungerar inte. Vaccinet har inte räddat dem, varken från smitta, sjukdom eller död, trots att alla fem var dubbelvaccinerade. Slutsatsen är att det är bättre att inte vaccinera sig. Det skriver Natural Health Federations svenska sektion.

Svedala kommun inledde sitt nyhetsmeddelande från den 7 april 2020:

Trots dubbelvaccinerade mot covid-19 har fem av de boende på ett äldreboende i Svedala kommun smittats. Tre av dessa har dessvärre också avlidit”.

Veckan före påsk så upptäcktes smittan på äldreboendet trots att äldreboendet hade följt alla regler, vidtagit alla åtgärder och gjort allting rätt enligt Smittskydd Skåne. Personalen hade hela tiden arbetat enligt gällande rutiner med full skyddsutrustning – både munskydd och visir.

Merparten av både de boende och personalen var dessutom dubbelvaccinerade sedan februari. På äldreboendet bodde 32 personer vid tidpunkten då smittan bröt ut veckan före påsk, enligt områdeschefen för äldreomsorgen i kommunen.

Det betyder att 9% av de boende har dött och 16% har smittats. Av dem som har smittats har 60% dött.

Detta betyder att vaccinet inte fungerar. Vaccinet har inte räddat dem, varken från smitta, sjukdom eller död, trots att alla fem var dubbelvaccinerade. Ur detta perspektiv så verkar det vara bättre att vara ovaccinerad, eftersom inga ovaccinerade på äldreboendet uppges ha smittats eller dött.

Text: Natural Health Federation Sweden