Bill Gates makt måste brytas – arbetar på samma sätt som Rockefeller

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 24 april 2021
- Hans Sternlycke
Bill Gates 29 juni 2020. Foto: eget arbete (via TED.com)
Bill Gates 29 juni 2020. Foto: eget arbete (via TED.com)
Bill Gates, June 29, 2020. Photo: own work, hand-out by Ted.com

VÄRLDEN. Bill Gates går in på varje område nödvändigt för ett hållbart liv för
att skaffa kontroll och vinst över det. Han låtsas i sin girighet främja forskning och offentliga institutioner för att tvinga in dem på hans väg för att bara kunna använda hans patent.

Text: Hans Sternlycke

Bill Gates arbetar på samma sätt som Rockefeller gjorde ett århundrade tidigare, när han fick bort alternativ och naturmedel för sina kemiska preparat, genom att ge små anslag för att få fram den forskning han vill ha medan samhället bidrar med större delen. Forskarna blir bundna av forskningsresurser  och pengar de inte skulle fått annars och är beredda till forskningsfusk. Andra forskningsinriktningar som inte får pengar stryps. Nu är det skolmedicinen som är sanning.

Myndigheter infiltreras

Bill Gates har redan tagit över makten över WHO och är på väg med det i FAO, enligt ett samtal mellan den amerikanske alternativläkaren dr Mercola och den indiska miljöaktivisten Vandana Shiva. Han korrumperar också FN. Människor som protesterar döms ut som konspiratoriska terrorister.

Genom sitt bolag Gates Ag One arbetar han för bara en typ av jordbruk, det moderna storskaliga industriella, där bönderna blir beroende, och han tar hand om och patenterar deras växter. Vandana hoppas på en rörelse som kan ta tillbaka det stulna växtarvet.

Miljöproblemen vill Gates lösa med ännu mer av det som skapat dem och han
får stöd av biståndsorganisationer som SIDA och av utbildningar som Lantbruksuniversitetet, men konstgödsel  föröder jord och markliv och hotar klimatet. Klimatproblemen vill han lösa genom ingenjörsmanipulering, som han investerat stort i. Det kan sluta i vad som helst.


Den enda möjligheten till räddning är att återgå till ett ekologiskt jordbruk som förnyar marken i stället för att utarma och till att förverkliga den matsuveränitet, att ha makten över maten, som bondeorganisationen La via campesina vill ha, och hindra att kapitalet tar makten över jorden.


Bill Gates är USA:s störste jordägare

Gates har redan makt över jordbruksindustrin som försörjer med insatser och
avsättning. Han har utsädeskontroll genom sina investeringar.

Nya Dagbladet: Bill Gates äger nu mest jordbruksmark i USA

Vandana Shiva, 2009. Foto: Manfred Werner. Licens: CC BY-SA, Wikimedia
Vandana Shiva, 2009. Foto: Manfred Werner. Licens: CC BY-SA, Wikimedia

Det industriella jordbruket föröder vår hälsa med näringsbrist och för mycket omega sex fettsyror och för lite omega tre i maten på grund av för mycket av soja, säd och processande av maten. Det ger upphov till våra ämnesomsättningssjukdomar, som diabetes och högt blodtryck. Det profiterar läkemedelsindustrin sedan på. Piller i stället för hälsosam mat. Gates har också investerat i läkemedelsindustrin.

En av Bill Gates kraftfullaste motståndare är Vandana Shiva. I Sverige är medvetenheten låg. Hon har upplevt den gröna revolutionen i Indien, som var ett Rockefellerinitiativ och hur bönderna tagit sina liv när de i längden inte kunde få de skördar de utlovats, tvärtom minskade de, men hade skulderna kvar. Något liknande har Bill Gates åstadkommit i Afrika när AGRA (Green Revolution in Africa), hans och Rockefeller gemensamma stiftelse, istället för utlovade större skördar, gav 30 procent ökad hunger.

Bill Gates och coronakrisen

The Great Reset skulle modernisera jordbruket genom att göra det mer marknadsmässigt och och minska småböndernas ägande.

Bill Gates förutsåg den pandemi som skulle komma och hade förberett sig med  ägande i vaccinindustrin. Han kunde bestämma agendan med vacciner och nedstängning som enda sätt. Möjligheterna till förebyggande immunförsvar tystades ner. Att ha tillräckligt förråd i kroppen av C- och D-vitamin och zink. Att malariamedicin som hydroklorikin eller virushämmare som Ivermectin är effektiva tystades ner. Läkare och forskare som föreslog sådant skandaliserades. Gates säger att vacciner varit hans smartaste investering och gett 20 gånger insatsen.

Växter är kännande varelser säger Vandana Shiva, inte ting som Bill Gates ser dem som. Hur mycket nonsens kan passera som vetenskap? Industrijordbruket räddar inte klimatet, som han tror, tvärtom, det tömmer ut den sista mullen, och det räddar inte världen från svält med konstgödsel och manipulation av växterna till det, som han tror, och Norman Borlaug fick nobelpris för.

I Indien svälter människor, och bönder dör på grund av Borlaug. Konstgödseln orsakar ökenspridning, döda zoner i havet och canolakväveoxider, en kraftfull växthusgas. När Gates hyllar konstgödseln  erbjuder han problemet som en lösning. Det sjätte artutrotandet, som vi orsakar med våra gifter, driver stora delar av
mänskligheten till utplåning.

Gates har helt fel om metanutsläppen från boskap. Har han känt lukten av metan från herdarnas hjordar eller från Indiens heliga kor? Det är kor från CAFO:s, concentrated animal feeding operations, som stinker metan, därför att de är födda på en onaturlig sädesdiet.

Vandana Shivas organisation Navdanya har fått lägga mycket kraft på att kartlägga och motverka Bill Gates. Människor måste kämpa mot vad som är grundat i institutionella, strukturella och samhälleliga brott. Dessa omättbart giriga vill gå så fort fram att om vi inte innan nästa decennium har skyddat det som måste skyddas och byggt hållbara alternativ och lyft bort heligförklaringen från denne kriminelle, lämnar de inte mycket kvar att rädda, avslutar hon.

Text: Hans Sternlycke

Relaterat

  • Navdanya, is an Earth Centric, Women centric and Farmer led movement for the protection of Biological and cultural Diversity. We live and practise the philosophy of Earth Democracy as one Earth Family


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Bill Gates