Biodiesel ska blandas in i fossil diesel fram till 2030 – Regeringen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 april 2021
- NewsVoice redaktion
Biodiesel. Foto: Scharfsinn, Shutterstock.com
Biodiesel. Foto: Scharfsinn, Shutterstock.com
Biodiesel. Foto: Scharfsinn, Shutterstock.com

BIODIESEL & TEKNIK. Regeringen beslutade i mars att krav ska ställas på drivmedelsleverantörer att blanda in fossilfria bränslen i både bensin och diesel. Inblandningen öka successivt. År 2030 förväntas sammantaget mer än 60% av den bensin och diesel som används vara fossilfri.

Reduktionsplikten innebär att bränsleleverantörer enligt förslaget varje år måste öka inblandningen av biobränsle dvs förnybara och fossilfria drivmedel i fossil bensin och fossil diesel. Tanken är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, som står för nära 40% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

“Minskade utsläpp från trafiken är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. En ökad användning av biobränslen är en nyckel i det arbetet”, sa energiminister Anders Ygeman

Förslaget till Lagrådet innebär att kravet i reduktionsplikten ska öka successivt till 2030 då utsläppen ska ha minskat med 28% för bensin och 66% för diesel.

Biodiesel måste blandas med fossil diesel på vintern

Bilverkstad Jeep
ANNONS

Bilexperter säger att det ofta inte är problem motortekniskt för dieseldrivna fordon att gå över till förnyelsebar diesel. En nackdel är att biologisk diesel som bränsle inte går att använda i ren form under vintern, eftersom biodieseloljan endast är i flytande form vid plusgrader. Biodiesel bör blandas med vanlig diesel för att kunna användas året om.

“Biodiesel är ett drivmedel för bilar, bussar och andra fordon med en dieselmotor, men till skillnad från bensin och diesel är biodiesel inte baserat på petroleum utan vegetabiliska eller animaliska oljor och fetter. Man använder till exempel majsolja, rapsolja och palmolja för att framställa biodiesel.” – Mevagroup

Länsstyrelsen skriver att HVO (biodiesel) är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon, men att det kan krävas att fordonstillverkarna godkänner att HVO används för att tillverkarens garantier ska gälla.

Besök NewsVoice nya startsida för: Teknik – Vetenskap – Rymdfart

Palmolja

Regeringen föreslår i sin promemoria att det från 1 januari 2022 ska införas ett förbud mot att använda biodrivmedel från palmolja i reduktionsplikten. Enbart miljöcertifierad palmolja ska tillåtas för att begränsa avverkning av regnskog, för att erhålla en god klimateffekt och för att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel.

Naturskyddsföreningen skriver:

“I arbetet med att reformera Förnybartdirektivet (REDII) har EU-parlamentet röstat för att stödet till palmolja ska fasas ut helt, genom att inte tillåta palmoljebaserad biodiesel inom ramen för EU:s förnybarhetsdirektiv. Samtidigt mobiliserar produktionsländerna Malaysia och Indonesien för att förmå EU att stödja palmolja i drivmedel då man anser att produktionen sker under sådana former att det inte orsakar en negativ klimatpåverkan.”

I mitten av mars 2021 lämnade Regeringen även in ett förslag om reduktionsplikt för flygbränsle till Riksdagen.

Text: NewsVoice

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq