Cancerframkallande munskydd kan även ge allergier

publicerad 9 april 2021
- Sanja Juric
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com

Vissa munskydd innehåller giftiga kemikalier, enligt forskare från Tyskland. Bland dessa finns formaldehyd, allergener och cancerframkallande ämnen. Munskydd som är avsedda att användas av allmänheten behöver inte uppfylla samma höga standard som kirurgmasker som bärs av läkare. 

Text: NewsVoice

Ecotextile News har tillhandahållit bevis på att munskydd som är avsedda för allmänheten är långt ifrån kontrollerade för att uppfylla standarden för personlig skyddsutrustning.

Det vi andas genom munnen och näsan är faktiskt farligt avfall”, säger professor Braungart, chef vid Hamburgs miljöinstitut, som genomförde tester på munskydd som hade gett människor olika utslag.

Cancerframkallande munskydd

De testade munskydden visade sig innehålla anillin och formaldehyd, ett känt cancerframkallande ämne. Förutom dessa två kemikalier hittade forskarna även artificiella dofter för att täcka eventuella kemiska dofter från munskydden.

När det gäller de blåfärgade kirurgiska munskydden hittade vi kobolt – som kan användas som ett blått färgämne. Sammantaget har vi en kemisk cocktail framför näsan och munnen som aldrig har testats med avseende på toxicitet eller några långsiktiga hälsoeffekter”, säger Braungart.

Även fluorkolväten som är giftigt har hittats av dr Dieter Sedlak, verkställande direktör och grundare av Modern Testing Services i Augsburg.

Perfluorkarboner (PFC), är konstgjorda kemikalier som finns mer eller mindre överallt och har förutom att spridits i vatten, luft, mark växter och djur, har i olika studier visat mycket negativ påverkan på hälsan. Redan för tio år sedan visade en mätning i USA att 98 procent av alla vuxna har mätbara koncentrationer av PFC.

Ärligt talat, jag hade inte förväntat mig att PFC skulle hittas i ett kirurgisk munskydd men vi har speciella rutinmetoder i våra laboratorier för att enkelt upptäcka dessa kemikalier och kan genast identifiera dem. Det här är en stor fråga. Det verkar som att detta medvetet hade applicerats som ett vätskeavstötande medel – det skulle fungera för att avvisa viruset i ett aerosoldroppformat – men PFC i ansiktet, på näsan, på slemhinnorna eller på ögonen är inte bra”, säger dr Sedlak.

Även om koncentrationen av PFC på munskydden ligger inom säkerhetsgränsen, blir exponeringen mycket större med tiden då munskydden ligger några millimeter från ens mun, menar dr Sedlak. Båda påpekar att det behövs mer kontroll över munskydd som används av allmänheten även om det inte betyder att alla innehåller giftiga kemikalier.

I Kina som var världsledande munskyddstillverkare även före pandemin, registrerades under de första fem månaderna 2020 över 70,000 nya företag som tillverkar eller säljer munskydd i Kina, vilket i sin tur har lett till oro över tillverkningsprocessen.

Text: NewsVoice

Källor:

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq