Hanna Stjärne och Cecilia Benkö låter coronaindustrin dominera berättandet

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 30 april 2021
- Margareta Skantze
Hanna Stjärne och Cilla Benkö

OPINION. Etablerade medier beskriver Covid-19 som en mycket farlig sjukdom med massvaccinering som enda lösning. De som ifrågasätter denna bild av pandemin ges inte något utrymme i Public Service och därför dalar allmänhetens förtroende för statskanalerna eftersom allt fler skaffar sig kunskaper via oberoende medier. Det skriver Margareta Skantze med ett förflutet på Sveriges Radio till Cecilia Benkö VD för Sveriges Radio och Hanna Stjärne VD på SVT. NewsVoice publicerar detta av SR och SVT obesvarade mail som ett öppet brev. / Redaktionen


Öppet brev till Cecilia Benkö och Hanna Stjärne

Jag skriver detta brev i förhoppningen att Public Service ska bidra till att överbrygga den växande klyftan mellan två olika verklighetsbeskrivningar gällande den pågående pandemin. I etablerade medier beskrivs Covid-19 som en mycket farlig och smittsam sjukdom, vilket berättigar grundlagsstridiga åtgärder och restriktioner i avvaktan på det som ses som den enda lösningen: massvaccineringen.

De som ifrågasätter denna bild av pandemin ges inte något utrymme i Public Service. Detta gör att förtroendet för Public Service dagligen naggas i kanten av en växande skara engagerade medborgare som skaffar sig helt andra kunskaper och insikter via studiet av så kallade alternativa medier.

Men än finns det tid att reparera denna skada.

En av de mest grundläggande frågorna som Public Service måste ta upp gäller PCR-testernas tillförlitlighet som metod för att konstatera pågående covid-19-infektion. Att covid-19 klassats av WHO som pandemi beror på PCR-testerna, eftersom WHO:s kriterium för en pandemi enbart utgörs av dess stora smittsamhet. (Kravet på att definitionen även skulle innefatta att sjukdomen är dödlig togs bort av WHO år 2009.) Ingen smitta – ingen pandemi.

Den avgörande frågan om PCR-testernas tillförlitlighet står i fokus för de rättegångar som nu förbereds världen över för att ställa de ansvariga för den pågående coronaskandalen inför rätta. Det sker under ledning av den tysk-amerikanske stjärnadvokaten Reiner Fuellmich. Han har tillsammans med tre andra tyska jurister skapat Stiftung Corona Ausschuss, som sedan bildandet i juni 2020 insamlat underlag för de kommande rättegångarna.

Reiner Fuellmich ställer den retoriska frågan: Är detta en corona-pandemi eller en PCR-test-pandemi?

Reiner Fuellmich har under sin 26 år långa karriär drivit och vunnit många uppmärksammade rättegångar mot korrupta storbolag och banker, bl a mot Volkswagen för fusk med avgastester och mot Deutsche Bank, som han kallar för en av världens mest kriminella organisationer. Men, säger Reiner Fuellmich, all denna korruption och allt detta fusk förbleknar i jämförelse med den skada som coronakrisen har vållat och fortsätter att vålla med ofattbara mänskligt lidande som följd. Reiner Fuellmich förbereder nu det han menar är en av historiens viktigaste rättegångar, då ansvariga politiker och beslutsfattare ska ställas inför rätta anklagade för brott mot mänskligheten. Han stöder sig på definitionen i paragraf 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Reiner Fuellmich menar att de etablerade, så kallade main stream media, är medskyldiga till detta brott mot mänskligheten eftersom de vidarebefordrat den felaktiga bild av PCR-testerna som framförts av hälsomyndigheterna i samarbete med WHO.

Reiner Fuellmichs senaste inlägg kom den 15 april 2021.

Jag har tidigare försökt få både SVT:s Uppdrag Granskning och SR:s Vetenskapsradion intresserade av den helt avgörande frågan om PCR-testernas tillförlitlighet, men inte fått någon återkoppling.

Mitt obesvarade brev till Vetenskapsradion är publicerat på Newsvoice: Varför är Vetenskapsradion så tyst om de ovetenskapliga PCR-testerna?

När jag söker på SR och SVT får jag inte en enda träff på namnet Reiner Fuellmich eller Stiftung Corona Ausschuss. Jag hittar inte heller någon kritisk granskning av PCR-testerna.

Nu vänder jag mig direkt till er i förhoppningen att ni ska inse hur mycket som står på spel när det gäller trovärdigheten för hela Public Service. Ni har ju båda gedigen bakgrund som prisbelönta granskande journalister. Detta sensationella stoff borde väcka era grävinstinkter!

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio | Bildmontage: Hanna Stjärne (pressfoto: Janne Danielsson, CC BY 3.0) och Cilla Benkö (foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0)


 

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq