Coronakrisen – Krav på coronatest för inresa till Sverige och förlängda restriktioner

22
Provtagning för näsodling (ej PCR-test), aug 2020. Foto: Claude Truong-Ngoc. Licens: Wikimedia Commons.
Provtagning för näsodling (ej PCR-test), aug 2020. Foto: Claude Truong-Ngoc. Licens: Wikimedia Commons.

SVERIGE. Regeringen meddelar att det införs krav på PCR-test för att komma in i Sverige från utlandet. Kravet gäller från och med 30 mars i år. Samtidigt förlängs coronarestriktionerna i landet. Folkhälsomyndigheten vill att vissa föreskrifter ska förlängas till den 3 maj.

“Mot bakgrund av det allvarliga smittläget förlänger regeringen uppmaningen till kommuner och regioner att hålla viss verksamhet stängd till den 18 april. Som tidigare är det extra viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas.”

Allmänna regler och rekommendationer

  • Restauranger, barer och andra serveringsställen får bara ha öppet till kl. 20.30 med undantag för take-away.
  • Max 1 person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus.
  • Det ska finnas 10 kvm per person i butiker och gym och att det får vara max 500 personer i butiker.

Rekommendationer för påsken

  • Att bara umgås med sina allra närmaste.
  • Stanna hemma om man känner minsta symptom och att testa sig.
  • Arbeta hemma.
  • Undvik trängsel, tvätta händerna och håll avstånd.

Inresor till Sverige

Det generella inrese­förbudet för svenskar med krav på att visa upp ett negativt covid-19 test (PCR-test) vid inresa gäller till och med den 31 maj 2021. Sedan 31 mars gäller krav även på negativt Covid-19-test vid inresa från Norge och Danmark till Sverige, enligt samma regler som för övriga EES-stater.

Vid inresa från EES-länder innebär inrese­förbudet att utländska med­borgare inte heller får resa in i landet som inte kan visa upp ett negativt Covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Regeringen nämner inte vilka regler som gäller för migranter.

Nya regler kan eventuellt träda i kraft den 3 maj 2021, om det epidemiologiska läget är bättre då, skriver Regeringen.

Text: NewsVoice

Källor

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

22 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Pia
Pia
Gäst
2 april 2021 kl 15:34

I landet lagom görs alltid undantag och det är just dessa som belyser hur utbredd korruptionen är.

martin
martin
Gäst
2 april 2021 kl 02:47

 ?Hur kan Niels Harrit’s artikel i OffGuardian na fram till politikerna och dom som fortfarande blint tror pa WHO?

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  martin
2 april 2021 kl 17:18

Synd att du inte länkade till artikeln eftersom det finns en väldig massa artiklar att leta bland. För övrigt måste jag säga att Off Guardian är en jävligt bra sajt.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
1 april 2021 kl 22:37

Migranter är troligtvis undantagna dessa regler då de brukar försöka undvika att deras olika agendor krockar med varandra. Tvärtom så brukar ju skiten flyta in i varandra som när de t.ex. försöker göra den påstådda “pandemin” till något som gynnar kampen mot den påstådda “klimatförändringen”.

Men för rättvisans skull borde de räkna ut hur många ton koldioxidutsläpp som har eliminerats p.g.a. alla som påstås ha dött MED Covid-1984 och omvandla det till ett antal gratis utsläppsrätter för dem som överlevt. Så man får lov att andas ett tag till i alla fall.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
1 april 2021 kl 22:46

Två enorma lögner samspelar med och förstärker varandra:
KOLDIOXID-LÖGNEN och CORONA-LÖGNEN!

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
1 april 2021 kl 23:09

Ja, många lögner blir det staplade på varandra. Samma sak med t.ex. snacket om överbelastad IVA-vård utan att med ett enda ord nämna att politikerna skurit ned den vården med ca 75 % sen nittiotalet.

Att människor ska ta en experimentell genterapi för att komma tillrätta med resultatet av politiska nedskärningar är ett riktigt sjukt argument.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
2 april 2021 kl 15:15

Och strax innan corona-vaccinerna började injiceras så ändrade WHO sin definition av flockimmunitet!

https://www.metabolhalsa.se/2020/12/25/vetenskapssamhallets-dekadens-4/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 april 2021 kl 17:39

Olagligt enl vår grundlag regeringsformen, regeringens legala mandat.
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
4 §   Dödsstraff får inte förekomma. Lag (2010:1408).
5 §   Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).
6 §   Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).
7 §   Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).
8 §   Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
1 april 2021 kl 21:59

Våra grundlagar…

Nästan alla riksdagsledamöter övergick i januari – från att ha varit gräddfils-politiker i knapptryckar-kompanier, efter att själva ha beslutat om att avskaffa den funktion de valts in i och överlämna denna legislativa makt till LEDAREN – till att bli friställda “drönare” med samma höga lön som tidigare, som sedan dess kanske spelar volleyboll med Sveriges grundlagar, vilka dessförinnan, under lång tid, sparkats runt och bort, likt hoptryckta, kasserade fotbollar.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
1 april 2021 kl 23:25

Hallå Hans!I
Men grundlagarna finns fortfarande kvar och kan ej upphävas hursomhelst.
Vår rättsvidriga “riksdagsteatergrupp” möter nu faktiskt alltmer motstånd.

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 april 2021 kl 10:10

Göran Åkesson har gjort en noggrann sammanställning av avtal med överstatliga organisationer som Sveriges ledare gjort som utholkat vår själbeslutanderätt, vilket jag redogör för här: https://newsvoice.se/2020/10/katolska-kyrkan-granskas-agenda/

Här är ett utdrag från artikeln:

Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket.

Lissabonfördraget bestämmer:

Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik.
Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.
Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 april 2021 kl 15:03

Hallå Magnus!

Jag blev lite ivrig att svara, så jag glömde bort att hälsa tillbaka.

Michael Zazzio gör verkligen mycket för att Sverige ska få rätsida på den kantrade konstituitionen. Det inger hopp.

Det finns även enskilda riksdagsledamöter som arbetar för det.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inrattande-av-konstitutionsdomstol_H6021849#item0

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 april 2021 kl 02:57

Tack Hans!

KRAVET PÅ EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL – SVENSKA RIKSDAGENS MEST MOBBADE MOTION

http://blueshift.nu/forfattningsdomstol/

jmm
jmm
Gäst
1 april 2021 kl 16:50

Tokstolleriet fortsätter. Lyssna på Henna Maria om ett eventuellt folkmord:

https://jmm.nu/tio-steg-till-folkmord/

Roland Pettersson
Roland Pettersson
Gäst
1 april 2021 kl 16:38

De vill visa vem som bestämmer.

Stina
Stina
Gäst
1 april 2021 kl 16:33

Vem tjänar pengar på dessa så kallade pcr test som krävs nuförtiden. För någon tjänar grova pengar nu, de täljer guld kan man säga. Någon som vet?

Värt att gräva i kan jag tycka då pcr test max 24, 48 eller 72 timmar gammalt krävs för inresa i olika länder.

Dock är det mycket tveksamt till meningen med detta pcr test (i mina ögon helt meningslöst) då man kan smittas minuten efter man tagit testet.

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Stina
1 april 2021 kl 18:44

Din fråga blir/är mycket omfattande, men sök på engelska med en mening som passar sammanhanget och svaren regnar in
Ex.: https://www.spendedge.com/industry/coronavirus-covid-19-test-kit-manufacturers
Bl.a. använd även Bitchute

Fredrik Eriksson
Reply to  Stina
1 april 2021 kl 18:57

Många kanske vill veta att ÄVEN topsningen kan vara kontaminerad (med vilja) för att skapa ett positivt Covid-test.

De har hittat nano-fibrer som möjligen kan vara Morgellons, trådliknande strukturer samt långa svarta fibrer som böjer sig under värme på en del topsar.

Nästesten är dessutom väldigt obehagliiga och EN teori är att de är gjorda för att bryta hjärnhinnan och på så sätt skapa ytterligare kontakt-kontaminering.
.
Får man välja (vilket vi ska börja lära oss ska vi begära).
Det är din kropp du bestämmer! Annars är det tvång och ingen är tvingad
att topsa sig (bara så att du vet om det).

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande (2 kap. 6 och 8 §§ RF). Med påtvingat kroppsligt ingrepp avses i första hand våld, men hit hör även läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccineringar och blodprovstagning samt liknande företeelser som går under beteckningen kroppsbesiktning.

Vad ska man begära då om man inte vill få en pinne i hjärnan och en pinne i rumpan?
1.Utandningstest (ingen penetration av hjärnhinnan, alt skyddande barriär).
2.Spott-test (ingen penetrering).
På så sätt undviker man eventuell penetrering av hjärn-slemhinna,
samt kontaminering med tidigare nämda partiklar, eller konstruerade fabricerade virus.(enligt artikeln).

https://arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm/

https://thefreedomarticles.com/are-covid-tests-to-surreptitiously-infect-or-implant-people/

PCR-testen slungas i en DNA-mätare som ägs av Roche Cobus (Roche). Mätet uttolkas av AI men sammanställs av en människa.
Det är alltså väldigt komplicerat att uttolka vem som tjänar pengar på PCR-testen. Andra ägare är Hologic Panther. Hologic Sweden AB | Hologic – ledande inom innovativ diagnostik | Mynewsdesk
Sars-viruset uppfanns av en svensk så det är alltså inte långsökt att även Covid-19 är en helsvensk uppfinning. Iom kopplingen till Fauci och Gp-120.

Stina
Stina
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
1 april 2021 kl 21:27

“Många kanske vill veta att ÄVEN topsningen kan vara kontaminerad (med vilja) för att skapa ett positivt Covid-test.”

Ja, det är fullt möjligt, idag är inget omöjligt, det är uppenbart. Dock kan man göra vad man kan för att skydda sej när man av olika anledningar måste ta det där testet. Tex. spraya med kolloidalt silver före och efter de tagit testet?! Det går bra att ta dessa tester i halsen också, man kan vägra att dom tar det i näsan.

RT PCR-testerna för resa får resenärerna själva betala, det är ockerpriser på dessa testerna. Men utan det testet kommer man inte omord på flyget eller över landsgränser.

Fredrik Eriksson
Reply to  Stina
1 april 2021 kl 22:09

Du ska begära, spott,saliv eller utandningstest.
OM du inte kan det ska du begära det.
Du har också rättigheter, såväl som att de har skyldigheter.
Även om svalgtest är det minst-dödliga så rekommendar jag att man begär spott, eller utandningstest.
-Det är ingen slump att han som uppfann spott-testet mot Covid-19 dog av en mystisk hjärtattack bara 51 år gammal.

Vi får väl finna oss vid att ha blivit bedragna vid näsan.

Är det näs-test ska du fly därifrån! (eller sälja biljetten).
Har forskning som visar på att topsen når hjärn-barriären (i vissa fall). Är den då kontaminerad med partiklar eller (i vissa fall har topsen gått av) så finns det risk för allvarlig kontamination.

Det finns INGEN anledning att ta nästest!

Läs gärna mer på:
https://www.the-scientist.com/news-opinion/andrew-brooks-designer-of-covid-19-saliva-test-dies-at-51-68414

https://www.forbes.com/sites/ninashapiro/2020/10/05/covid-19-nasal-swab-test-led-to-spinal-fluid-leak/?sh=13a109e735e9

https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-10-01/in-rare-case-covid-19-test-caused-spinal-fluid-leak

Fredrik Eriksson
Reply to  Stina
1 april 2021 kl 20:47

Ja men vem äger Rotschild?

Rotschild kontrollerar kanske pengar.
Men Investor kontrollerar ju flödet av pengarna så alltså borde det snarare vara Investor via deras underhuggare Riksbanken som kontrollerar Covid-19-testen (och enligt min mening dess utformning, dvs PCR-testen).
Pengar är ju bara 3% realkapital dvs pengar,resten är bara fantasifyllnad,dvs en tidig betalning för ej utfört arbete men som ska betalas tillbaka (med ränta).Det vi kallar skuld.
-Rotschild är ju bara en rödmålad sköld, de agerar därmed enligt min mening som en grindvakt åt den betydligt större brodern. Dvs Investor.

Mattias RahmD
Reply to  Stina
11 april 2021 kl 10:55

Man kan inte smittas, myt. Sjukdom fungerar inte så.