Läkare i USA: Coronapolitiken är det största folkhälsofiaskot i historien

publicerad 6 april 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Covidkrisen. Foto: US Navy, Harley K. Sarmiento, specialist, masskommunikation

CORONAKRISEN. Politiker, journalister och forskare har flyttat över bördan av Covid-19 till arbetarklassen. De har också på ett riskabelt sätt underminerat vetenskaplig undersökning vilket lett till det största folkhälsofiaskot i historien. Det skriver två framstående amerikanska läkare i en kraftfull varning till allmänheten, politiker och vårdanställda. Om inte det sker en förändring nu kan den 300-åriga upplysningstiden få ett slut, avslutar de sin artikel.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson | Originaltext i The federalist av Martin Kulldorff, doktor, professor i medicin vid Harvard University och Jay Bhattacharya, doktor och professor i medicin vid Stanford University i USA

Martin Kulldorf. Pressfoto: Susan R Symonds, Mainframe Photographics för Harvard
Martin Kulldorf. Pressfoto: Susan R Symonds, Mainframe Photographics för Harvard

Covid-19-pandemin och lockdowns har inte bara varit förödande för samhället, de har haft en hämmande effekt på det vetenskapliga samfundet. För att vetenskapen ska frodas måste motsatta idéer öppet kunna diskuteras, stödjas eller bemötas på ett sätt som är baserat på vetenskapliga meriter, skriver läkarna.

Istället har vissa politiker, journalister och vetenskapsmän engagerat sig i elakartat förtal av forskare med avvikande uppfattningar, spridit skadliga konspirationsteorier och öppet uppmanat till censur i stället för fri debatt. I många fall har framstående vetenskapliga röster tystats effektivt, ofta med hjälp av en mycket stötande taktik. Människor som motsätter sig lockdowns har anklagats för att ha blod på sina händer och deras universitetspositioner hotas. Många av läkarnas kollegor väljer därför att möta mobben med tystnad, skriver artikelförfattarna som berättar om fem framstående forskarkollegor med erfarenhet av en modern inkvisition. En av dessa är en svensk professor.

Kunniga forskare som förtalats och censurerats med miljontals dödsfall som följd

Dr Martin Kulldorff, doktor och dr Jay Bhattacharya berättar bland annat om dr Scott Atlas som nyligen var rådgivare för den amerikanska presidenten inom covidpolitik under 2020. Med sin bakgrund inom folkhälsopolitik betonade Atlas hälsoråd som balanserade risker med virusspridning och risker för skador på folkhälsan vid lockdowns.

Forskare som inte delade Atlas åsikter hade alla möjligheter att göra det på ett ansvarsfullt sätt genom att rapportera vetenskapliga fakta och antaganden. Istället publicerade Journal of the American Medical Association, en välrenommerad amerikansk medicinska tidskrift, en åsiktsartikel som förtalar honom utan att ta hänsyn till Atlas faktiska vetenskapliga kunskaper. I motsats till hans kritiker hade Atlas vetenskapligt rätt, anser de två läkarna.

Dr John Ioannidis är en världsberömd forskare som redan i början av epidemin efterlyste bättre vetenskaplig information i covidpolitiken. Hans arbete, som publicerades i Världshälsoorganisationens bulletin, visar att virusets dödlighet är lägre än vad det konventionella berättandet antyder. För sitt arbete anklagade BuzzFeed News honom för en falsk och politisk partiskhet och ekonomiska intressekonflikter.

I två artiklar som publicerades i Scientific American presenterade två respekterade medicinska journalister bevis som gick emot de falska anklagelserna som Ioannidis utsattes för. De beklagade förtalet och kallade det för ett substitut för en bra vetenskaplig debatt. Dessa journalister attackerades i sin tur som en konsekvens. Förläggaren kapitulerade och publicerade omfattande och triviala "korrigeringar" av deras artiklar, men ingen motsatte sig deras rapportering, skriver läkarna.

Oxford University-professorn Sunetra Gupta, som är en av världens främsta experter på smittsamma sjukdomar har varit föremål för elaka attacker från politiker och mediexperter med en bråkdel av Guptas kunskaper, erfarenheter och djupa förståelse för vetenskapen om epidemier, virusspridning och sjukdomsrisker. Hennes idéer har attackerats av den brittiska regeringens hälsominister Matt Hancock och det brittiska parlamentets Neil O'Brien. Journalister i Storbritannien har kallat hennes expertis för ”falsk” och anklagat henne för att göra ”vilseledande påståenden” som liknar konspirationsteorier.

I oktober medförfattade Gupta Great Barrington-deklarationen i hopp om att undvika en upprepning av den tidigare lockdown-katastrofen.

Professor Carl Heneghan, som leder Centre for Evidence-Based Medicine vid University of Oxford, har också varit föremål för liknande angrepp. Trots att han har spenderat hela sin karriär med att utvärdera vetenskap har kritiker kallat hans skrifter för "antivetenskap" för att Heneghan påpekat att effekten av munskydd är begränsad och för sin upptäckt att Storbritanniens officiella covidstatistik har allvarliga fel. Heneghan fann bland annat att dödsfall i bussolyckor dokumenterades som coviddödsfall.

Jonas F. Ludvigsson, Professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Pressfoto: Gustav Mårtensson för KI. Aula Medica på KI. Foto: Sinikka Halme. Licens: CC BY-SA 4.0
Jonas F. Ludvigsson, Professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Pressfoto: Gustav Mårtensson för KI. Aula Medica på KI. Foto: Sinikka Halme. Licens: CC BY-SA 4.0

Dr Jonas Ludvigsson som är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet i Sverige publicerade en banbrytande studie i New England Journal of Medicine som visade att det är säkert, för både barn och lärare, att hålla skolor öppna under pandemin. Studien har tillämpats i länder över hela världen och stater i USA. För detta angreps Ludvigsson av svenska och internationella forskare samt journalister. Det gick så långt att han valde att fokusera sitt vetenskapliga arbete på annat än Covid-19.

Svenska medier gav istället intrycket av att angreppen mest handlade om troll på internet (red anm).

Dr Martin Kulldorff, doktor och dr Jay Bhattacharya skriver att gemensamt för dessa forskare är att de har visat sig ha haft rätt och att alla dödsfall i Covid-19 bevisar att lockdown-strategier har misslyckats med att skydda framför allt de äldre.


Trots att vem som helst kan smittas är det mer än en tusenfaldig skillnad i dödsrisken mellan gamla och unga. Misslyckandet med att korrekt utgå från detta faktum om viruset har lett till många onödiga dödsfall och det största folkhälsofiaskot i historien, skriver läkarna.


Lidande en konsekvens av egoism

Lockdowns har genererat enorma skador på samhällsgrupper i alla åldrar. Barns och vuxnas fysiska och mentala hälsa har tagit skada. Andra konsekvenser för folkhälsan inkluderar sämre cancervård och sämre vård för kardiovaskulära sjukdomar. Läkarna skriver att dessa skador kommer att utvecklas över tiden under många år framöver.

Läkarna menar att lockdowns har haft katastrofala effekter på befolkningsnivå, men samtidigt skyddat flera befolkningsgrupper samtidigt som sjukdomsbördan överförts till de äldre och även till arbetarklassen som hållit samhället flytande.

Dr Jay Bhattacharya. Pressfoto: Stanford University
Dr Jay Bhattacharya. Pressfoto: Stanford University

Läkarna skriver att det inte är trollen på internet som är det stora problemet. Det är istället attackerna från politiker, journalister och vetenskapsmän som allra mest skadat samhället genom att dessa hämma en vetenskapligt betingad debatt. Detta har i sin tur skadat allmänhetens förtroende för vetenskap och arbetet för folkhälsa.

Coronastrategierna har formats av forskare, politiker och medier som drivs av ett flocktänkande. Det som saknats är den bredare uppsättning av forskare som förstår att det finns mer att göra för folkhälsan än bara infektionskontroll och att lockdowns.

Vad kan vi göra nu?

Läkarna frågar sig retoriskt:

  • Hur vänder vi denna toxiska debatt och skadliga vetenskapliga miljö i en mer konstruktiv riktning?
  • Hur ser vi till att vetenskapen går framåt genom en öppen diskussionen med flera idéer och perspektiv?
  • Hur kan vi återvända till ett akademiskt klimat som uppmuntrar vetenskaplig diskurs och akademisk frihet?
  • Med tanke på skadorna som orsakats av felaktig pandemipolitik, hur kan vi återställa allmänhetens förtroende för folkhälsan?

Ansvaret för detta vilar på alla i vetenskapssamhället, men särskilt på vetenskapliga ledare, redaktörer på vetenskapliga tidskrifter och direktörerna för stora vetenskapliga finansieringsorgan som National Institutes of Health, National Institute of Allergy and Infectious Diseases och CDC. Dessa ledare måste försvara och uppmuntra öppen vetenskaplig debatt med flera perspektiv, skriver läkarna.

En tuff vetenskaplig debatt bör uppmuntras, men förtal, politisering, skuldbeläggande och konspirationsteorier måste bekämpas och får aldrig tolereras. Framtiden för vetenskapen och samhället beror nu på om denna förändring tillåts ske. "Om vi ​​misslyckas kommer den 300-åriga upplysningstiden att ta slut", avslutar läkarna i sin artikel i The Federalist.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson | Originaltext i The federalist av Martin Kulldorff, doktor, professor i medicin vid Harvard University och Jay Bhattacharya, doktor och professor i medicin vid Stanford University i USA

Läs även: Läkare i Sverige: Lockdowns är världshistoriens största folkhälsofiasko