Det existerar troligtvis inte coronavirus i positiva PCR-test

publicerad 23 april 2021
- Gästskribent
PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)
PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)
PCR-test. Licens: Shutterstock.com

VETENSKAP & VÅRD. Michael Zazzio har ställt upp ett chi2-test (ett sannolikhetstest) för att räkna ut sannolikheten för att det finns något coronavirus. Hans matematiska analys visar att det med största sannolikhet inte existerar någon SARS-CoV-2-smitta, vilket även professor Dolores Cahill och docent Derek Knauss samt professor Michel Chiossudovsky har yttrat.

Text: Michael Zazzio, medicinsk forskare

Professor Dolores Cahill lät genetiskt analysera 1500 PCR-tester som hade gett positivt svar för coronaviruset SARS-CoV-2. När ett genanalyslaboratorium i New York i USA kontrollerade innehållet, så fann man att det inte var något av PCR-testerna som innehöll något coronavirus alls.

Cahills PCR-tester innehöll framförallt influensavirus. De flesta var av typen A, och en mindre andel av testerna innehöll influensavirus av typen B. I slutet av mars redovisade även två amerikanska forskare i Kalifornien samma resultat.

Sannolikheten för att 1500 positiva tester i själva verket är negativa är så pass liten att om man skulle testa hela världens befolkning, så skulle troligtvis inte någon enda människa i verkligheten vara smittad av det smittämne som de initiala testerna har påstått. Precis så ligger det till med SARS-CoV-2, och det verkar inte bättre än att vi alla har lurats av den globalistelit som har som mål att kontrollera oss fullt ut.

ArcanumSkolan 2024

Professor Dolores Cahill var den som först visade att 1500 för Covid-19 positiva PCR-tester inte innehöll något enda corona-virus. I slutet av mars månad i år talade jag med Dolores om detta. Hon berättade då för mig att nyheten om testresultaten skulle komma att släppas i början av april.

En liknande analys visade samma sak

De amerikanska forskarna Derek Knauss och Michel Chossudovsky gjorde en likvärdig analys av 1500 PCR-tester som var positiva med avseende på Covid-19. Inte heller de testerna innehöll några coronavirus. Knauss och Chossudovsky skickade därefter sina tester för analys vid Stanford, Cornell och några andra universitetslaboratorier i Kalifornien. Inte heller i de testerna fann forskarna några coronavirus. Infowars redovisar också Knauss yttranden.

I det dokument som finns utlagt på Internet står det bland annat att:

”På basis av laboratorietesterna på dessa 1500 prover stämmer vi nu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för Covid-19-bedrägeri. CDC har ännu inte skickat oss något enda livskraftigt, isolerat och renat prov av Covid-19.

Jag vill påstå att det sannolikt inte finns något Covid-19. Det är en fiktion.

De fyra forskningsdokument som beskriver de genomiska extrakten av Covid-19-viruset visar att de forskarna aldrig har lyckats isolera och rena sina prover. Alla de fyra artiklarna som har publicerats om Covid-19 beskriver endast små bitar av RNA, bitar som bara var 37 till 40 baspar långa, vilket inte är något virus. Ett virus är i genomsnitt 30,000 till 40,000 baspar långt.”

Det som folk blir sjuka av är egentligen influensa typ A och B.

Text: Michael Zazzio

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Tänk om man fått den här artikel (och studien) i mars 2020-…….
    Kanske sånt myndigheter borde syssla med, bara en galen ide sådär.

  • Tänk om man fått den här artikel (och studien) i mars 2020-…….
    Kanske sånt myndigheter borde syssla med, bara en galen ide sådär.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *