Den 1:a maj arrangeras manifestationer som enar Sverige – Covidpopulismen måste få ett slut

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 april 2021
- Torbjörn Sassersson
en manifestation i USA: manifestation. Foto: Lewis Parsons. Licens: Unsplash.com

OPINION. Den första maj är arbetarrörelsens högtidsdag som historiskt firats av vänsterorganisationer, partier och fackföreningar sedan 1890. Då handlade det om arbetsvillkor. Den 1:a maj 2021 kommer att samla alla typer av människor för att manifestera för ett politiskt och ekonomiskt transparent Sverige. Nu handlar det om att värna om människor som behöver arbetstillfällen, småföretagare och att agera mot covidpopulismen och ovetenskapliga och politiska coronarestriktioner.

Text: Torbjörn Sassersson | Temabild: en manifestation i USA. Foto: Lewis Parsons. Licens: Unsplash.com

En av de mest berömda 1:a majdemonstrationerna gick av stapeln den 1 maj 1890 i Stockholm. Den samlade hela 50,000 personer på Ladugårdsgärdet i Stockholm. På plats talade Socialdemokraterna med Hjalmar Branting i spetsen. Målet med demonstrationen 1890 handlade om att upprätta rimliga arbetsvillkor. Då var det 8-timmars arbetsdag som gällde. Idag vill människor få tillbaka sina permitterade arbetstimmar.

Åren 1940 och 1941 under andra världskriget ersattes första majfirandet på många orter av “medborgartåg” för att manifestera nationell enighet. I “medborgartågen för Sveriges frihet och oberoende” deltog både socialdemokrater och borgerliga partier.

Coronakrisen och covidpopulismen – är förmodligen de mest enande fenomenen i svensk politisk historia

Här samlas alla under samma tak med samma eller liknande önskemål. Här finns alla politiska och ickepolitiska inriktningar. Här finns ursvenskar likväl som nysvenskar och nyinkomna migranter. Här finns unga och gamla. Här finns pensionärer och egenföretagare i en folkrörelse mot den ekonomiskt och politiskt drivna covidpopulismen. Det är dags att råda bot på en covidmineuros som infekterat nästa hela världen. I denna neuros måste alla fråga sig “cui bono”, vem tjänar på den? Den som seriöst gräver efter svar kommer att finna att det finns starka ekonomiska och ideologiska intressen som tjänar på att splittra samhällen och skapa polariteter. Precis som genom hela människans historia handlar det om makt, pengar och kontrollbehov hos några få.

På andra sidan i denna polaritet finns världens folk av alla de slag som vill leva fria ansvarsfulla liv, som vill ägna sig åt sina arbeten, fritidssysselsättningar och familjer. Här finns den egentliga supermakten i världen, den sunda makt som den politiska eliten och megaföretagens ägare fruktar allra mest.

Kom ut den första maj och säg vad du tycker eller kom ut och lyssna på de som tar bladet från munnen.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq