Dan Larhammar – en fara för den vetenskapliga trovärdigheten

publicerad 27 april 2021
- Gästskribent
Dan Larhammar och Anders Jensen
Dan Larhammar och Anders Jensen
Bildmontage: Dan Larhammar (pressfoto: Marcus Mercetic) och Anders Jensen (privat foto)

OPINION. Professor Dan Larhammar ”glömmer” ofta källkritik, faktagranskning samt att presentera en vedertagen och accepterad evidensstyrka för sina påståenden. Dan Larhammar från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) refererar i stället ofta till pseudovetenskap, till bedrägliga studier eller enbart till sin egen professorstitel eller annan titel som han anser är voffgodkänd. Det skriver VoF-kritikern Anders Jensen.

Text: Anders Jensen | Artikeln har tidigare publicerats i Voffaren.se

Detta förfarande riskerar leda till att allas vår sanning blir baserad på alternativa påhittade fakta (lögner) och inte på evidensbaserade fakta. Sådant agerande från professor Dan Larhammar sida spär på den djupt oroande antivetenskapliga trend som finns i samhället. Han solkar ner vetenskapens rykte.

Påståenden från Larhammar (med enbart sin professorstitel som insats) finns det gott om. För att ta ett exempel så påstår Dan Larhammar genom en mångårig kampanj, att man kan bli blågrå genom att inta elektrokolloidalt silvervatten 10 ppm 0,24 Nm – se/lyssna tex här: Varför litar vi inte på vetenskapen? Övriga Voffare i etablissemanget ger sin guru sitt partiska och okritiska stöd.

Det finns ingen som helst evidens/bevis för att det är på det sättet. Ändå påstår han det. Syftet är som vanligt – att eliminera alla hot som kan hota Big Pharma och hans egen och vetenskapens försörjningskälla (forskningsbidrag, jobb, arvoden etc. från Big Pharma) samt få utlopp för sitt folkförakt och sina extrema herrefolksambitioner att förgöra alternativmedicinen.

Dan Larhammar och evidens

Evidensstyrka anges antingen som stark, måttlig, svag, otillräcklig eller saknas. För Dan Larhammars påstående ovan är evidensstyrkan inte bara otillräcklig utan den tom saknas. Egentligen borde det vara pinsamt för en professor att bete sig på det sättet, men han har visat otaliga gånger att han inte har någon skam i kroppen. Så för honom är det inga problem. Dan Larhammar och övriga voffare kan läsa om evidens på SBU:s sida. Vill också tipsa Larhammar om den nya Etikprövningsmyndigheten. Där står mycket matnyttigt. Men han kanske redan har infiltrerat SBU som en rådgivande expert?

Svamp kan vara giftigt att förtära, men att allmänt varna för all svamp är inte schysst mot svampnäringen.

Exemplet nanosilver

Kolloidalt silver kan vara skadligt att förtära, men att allmänt varna för allt kolloidalt silver är inte schysst mot vare sig folket eller den näringen. Tvärtom så är det ett djupt ohederligt sätt att argumentera på och absolut inte vetenskapligt, men det är så voffarna jobbar. Frågar man Larhammar om bevis för sitt påstående så är det denna typ av bevisföring han lägger fram. Han försöker alltid blanda bort korten när han vill ljuga och bedra det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället (voffarnas definition av folket) med sina påhittade sanningar.

Voffarna använder samma argumentationsteknik om kolloidalt silver på deras propagandakanal Wikipedia. Det är så Voffarna jobbar. De visar där för övrigt upp en 92 årig man som har drabbats av argyria och blivit blågrå, men naturligtvis inte av kolloidalt silver 10 ppm 10 Nm utan av medicinska näsdroppar med minst 300,000 gånger högre koncentration av någon form av silverblandning. Kolloidal betyder – ett ämne som är finfördelat i ett annat ämne – som i detta fall, silver i medicinska näsdroppar. Finns säkert 100-tals olika produkter – liksom svamp.

Den vetenskapliga kunskapen är liten/bristfällig om hur vi människor kan påverkas av nanopartiklar som tex olika nanoprodukter, nano-medicin, nano-vaccin (antar att mRNA-vacin för covid är av nanotyp), nanosilver och nanolivsmedel (måste vara märkta inom EU). Man skall absolut inte negligera risker med nanopartiklar – biverkningar som hos vanliga läkemedel och vaccin kan naturligtvis dyka upp i framtiden, men av dessa produkter så är det mig veterligen bara nanosilver som Larhammar attackerar och bedriver en långvarig ljug-skrämselkampanj mot, med syfte att utplåna/förbjuda denna produkt från marknaden. Vad kan det bero på? Jo produkten är ett stort hot mot Big Pharma eftersom det är en billig alternativ behandlingsmetod som inte går att patentera och tjäna stora pengar på.

Det som talar för el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm är den beprövade erfarenheten. Inga biverkningar har rapporterats trots många års användning av miljontals användare runt om i världen.

Med allt detta sagt så begär jag härmed att voffarna och Dan Larhammar infriar sitt löfte att backa när de har fel och publicera en dementi/rättelse. Dessutom en ursäkt från Larhammar för att han har vilselett folket – alt presentera vedertagen evidens med hög trovärdighet för sitt påstående att man kan bli blågrå genom att inta el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm stora silverpartiklar (OBS för denna silverprodukt och inte s.k. evidens för något annat).

Jag avslutar med ett Larhammar-citat:

”Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Text: Anders Jensen, redaktör för Voffaren.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq