Danmark första landet i EU att överge Astra Zenecas vaccin

publicerad 14 april 2021
- Sanja Juric
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com
Vaccination. Foto: RF Studio. Licens: Pexels.com
Vaccination. Foto: RF Studio. Licens: Pexels.com

VACCIN. Efter att ha pausat Astra Zenecas vaccin i en månad, meddelade idag den danska Folkhälsomyndigheten och landets Läkemedelsverk att de tar bort vaccinet ur sitt program. Beslutet grundar sig på vaccinets koppling till fall av blodproppar enligt Søren Brostrøm, chef för myndigheten.

Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) förespråkar fortfarande användning av AstraZeneca vaccin. Den 11 mars valde Danmark att pausa användningen av vaccinet i väntan på resultat från undersökning om dess koppling till anmälda fall av blodproppar. Flera länder har valt att återuppta användningen genom att begränsa det till en viss åldersgrupp. USA och Schweiz har dock aldrig godkänt vaccinet på grund av oro för biverkningar.

“Sammantaget måste vi säga att resultaten visar att det finns en verklig och allvarlig biverkningssignal i vaccinet från AstraZeneca”, säger Brostrøm i ett uttalande.

Cirka 150,000 personer har fått AstraZeneca-vaccinet i landet och dessa kommer nu istället att erbjudas en annan vaccin för sin andra dos meddelade Brostrøm.

Enligt Tanja Erichsen, chef på Läkemedelsverket, håller danska myndigheter med om EMA:s slutsats att vaccinet är säkert och effektivt, samt att nyttan med vaccinet överväger risken för biverkningar.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har meddelat att Danmark förväntas öppna upp helt när alla som är över 50 år har blivit vaccinerade.

Användning av Astra Zenecas vaccin i Europa

Italiens vetenskapliga rådgivare Franco Locatelli meddelade på en presskonferens förra veckan att Astra Zenecas vaccin kommer enbart att ges till personer över 60 år. Frankrike har beslutat att istället rekommendera samma till personer över 55 år, men uppmanar till försiktighet. Samma beslut gäller för närvarande i Belgien. Storbritannien kom fram till samma slutsats som EMA, nämligen att fördelarna med vaccinet överväger riskerna, men att personer under 30 år ska erbjudas ett annat vaccin istället.

Castilla y León-regionen i nordvästra Spanien, har helt och hållet upphävt användningen av vaccinet och Norge väntas fatta ett nytt beslut efter att ha pausat användningen fram till den 15 april. 

Folkhälsomyndigheten i Sverige beslutade den 25 mars att fortsätta erbjuda Astra Zenecas vaccin till personer födda 1956 och tidigare, det vill säga alla över 65 år. Sveriges beslut bygger på utlåtandet av EMA att det inte finns någon ökning av blodproppar hos vaccinerade personer, efter myndighetens utredning av vaccinet.

Text: Sanja R. Juric, uppdaterad kl 23:20

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq