Esrange avbryter SCoPEx geoengineering-test

publicerad 2 april 2021
- av Extern resurs
Planet Earth Wallpapers. Foto: NASA
Earth and the galaxy. Foto: Lumina Obscura. Licens: Pixabay.com
Earth and the galaxy. Foto: Lumina Obscura. Licens: Pixabay.com

KLIMAT. Den globala uppvärmningen och dess effekter är en av vår tids största utmaningar, och forskning inom detta område kan komma att bli avgörande för vår överlevnad. Många av de experiment som utförs ombord på ballonger och raketer som skjuts upp från Esrange Space Center bidrar till sådan forskning och möjliggör värdefull kunskap och nya lösningar.

Mot denna bakgrund ser vi också att syftet med Harvards SCoPEx-projekt ligger väl i linje med hur SSC ser vårt uppdrag; att hjälpa jorden dra nytta av rymdens möjligheter.

Vi kan dock samtidigt konstatera att det idag saknas internationella överenskommelser rörande forskning inom geoengineering. Det finns även starka röster både för och emot forskning inom området. Ingen tydlig internationell linje finns kring huruvida denna typ av forskning är lämplig.

SSC har därför, efter dialoger med svenska experter och intressenter, och i samförstånd med Harvard beslutat att inte genomföra den planerade testflygningen med en ballong från Esrange i sommar.

Det är samtidigt tydligt att det finns ett stort behov av ytterligare diskussioner i samhället kring denna fråga, både inom vetenskapliga fora och med andra intressenter. Ännu verkar det inte finnas några givna svar, varför SSC uppmuntrar till ytterligare – och breda – diskussioner i ämnet.

Text: Anni Bölenius, kommunikationschef SSC, pressmeddelande