Frankrike blir först i EU med vaccinpass

publicerad 22 april 2021
Vaccinpass. Licens: Shutterstock.com
Vaccinpass. Licens: Shutterstock.com
Vaccinpass. Licens: Shutterstock.com

VACCIN. Landets regim vill så snabbt som möjligt införa det integritetskränkande vaccinpasset som inte bara ska spara data om negativa coronatest utan också intyga att bäraren har injicerats med det kontroversiella vaccinet och därför tillåts resa eller besöka idrotts- och kulturevenemang i landet.

Den franska appen går under namnet TousAntiCovid och används redan nu för övervakning och smittspårning men har nu alltså uppdaterats för att innehålla ännu mer integritetskränkande data.

Noterbart är att detta vaccinpass inte bara ska användas för reser inom EU utan också inom landet. De som kan intyga att de injicerat sig med något av de kontroversiella vaccinen kan komma att få besöka festivaler, konserter och idrottsevenemang – samtidigt som de som inte tagit vaccinet nekas inträde till dylika evenemang.

Testperioden av vaccinpasset kommer att förlängas fram till den 29 april, rapporterar The Guardian och ska vara en del av ett ”standardiserat” europeiskt system som man hoppas ska vara helt implementerat och funktionellt innan den 21 juni.

Det digitala certifikatet är tänkt att skapa en form av medicinskt apartheid-samhälle där de som via applikationen kan intyga att de vaccinerat sig inte behöver sitta i karantän vid resor och får tillgång till aktiviteter och event som övriga medborgare förvägras.

I Frankrike kommer TousAntiCovid också att ge tillgång till och spara resultaten från medborgarnas coronatest och huruvida de har utvecklat antikroppar efter att ha smittats med viruset.

Ett flertal EU-länder håller just nu på att utveckla liknande system och kritiker menar att principen med vaccinationspass är såväl integritetskränkande som odemokratiska och att systemet kommer att leda till ett splittrat och ojämställt samhälle där medborgarna har helt olika fri- och rättigheter baserat på huruvida de vaccinerat sig eller inte.

Många oroar sig också för att vaccinationspassen kan komma att missbrukas och att det blir ytterligare ett sätt för repressiva regimer att kontrollera medborgarna och att det kan leda till ett digitalt slaveri.

I Danmark kommer exempelvis ett vaccinpass användas för att bevilja eller neka inträde till frisörer, skönhetssalonger, körskolor och senare även museum, teatrar, biografer och restauranger.

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vaccinpass