Studie: Ftalater leder till minskad fertilitet och krympande organ hos unga pojkar

publicerad 22 april 2021
- Sanja Juric
Plaster innehåller mjukgörande ftalater. Foto: Sophia Marston. Licens: Unsplash.com
Plaster innehåller mjukgörande ftalater. Foto: Sophia Marston. Licens: Unsplash.com
Plaster innehåller mjukgörande ftalater. Foto: Sophia Marston. Licens: Unsplash.com

STUDIE. Ftalater, en grupp kemiska ämnen som används som bland annat mjukgörare i plasten och som finns i ansiktsmasker, har kopplats till genital krympning, minskad fertilitet och mindre maskulint beteende hos unga pojkar, enligt en studie.

Text: Sanja R. Juric

Dr Shanna Swan, professor i miljömedicin och folkhälsa vid Mount Sinai Health System, varnar i sin nya bok ”Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race” för att ftalater kan krympa penisar och minska manlig fertilitet till följd av ftalater. Hon skriver att allt fler barn föds med små penisar som resultat av denna förorening. Dr Swan baserar sina resultat på ett antal vetenskapliga publikationer, vilka bland annat visar att spermienivåerna bland män i väst hade sjunkit med mer än 50% sista fyrtio åren.

Hon varnar för att mänskligheten står inför en “existentiell kris” som en konsekvens av de kemiska ftalaterna som påverkar det hormonproducerande endokrina systemet. Dr Swan varnar även för att de flesta män kan vara infertila redan 2045 om vi fortsätter med användningen av denna kemikalie.

I en annan studie, publicerad i National Center for Biotechnology Information upptäckte forskarna att mikroplasten som används vid tillverkning av bland annat Covid-ansiktsmasker innehåller ett antal giftiga kemikalier, ftalater är en av dessa.

Ytterligare studier visade att manliga spädbarn som hade exponerats i ftalaterna i livmodern hade ett kortare anogenitalt avstånd, men även på länken mellan ftalater och minskad manlig fertilitet. Forskningen upptäckte att även råttor som hade exponerats för samma kemikalie föddes med mindre könsorgan.

Dr Swan fann vidare i en studie från 2009 publicerad på WebMD att unga pojkar vars mödrar hade utsatts för höga nivåer av ftalater hade uppvisat mindre intresse att ”leka med lastbilar och andra manliga leksaker”.

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq