Ahlmark: Hur ett land kan förstöras – Del 1: Vänstern och kulturmarxismen

Publicerad

Författare

Ämne

KULTURMARXISMEN. I några tidigare artiklar (1,2) angav jag ett antal psykologiska effekter av, om vänstern under längre tid politiskt dominerar Sverige och konsekvent kan genomföra modern postmodernism i dess samhälleliga form det vill säga kulturmarxism. Jag ska därför i två artiklar mer utförligt utveckla huvudskälen till varför det följande då kommer att inträffa.

Text: Dan Ahlmark

“Det logiska slutmålen för kulturmarxistisk politik innebär en förlust av de flesta frihetliga värden – och för vad? Kulturellt får vi en fattig och torftig kultur, där det vanställda och deformerade hyllas och meningslöshet och nihilism råder. Det
utpräglat kollektivistiska samhället är fullt av tvångsmässiga inslag.

Följderna blir bitterhet, hopplöshet, svåra konflikter och generationer av svenskar med skadade liv…slutresultatet blir med kulturmarxismen som den hegemoniska  ideologin i Sverige… likadant som det tidigare östblockets: djup besvikelse, förtryck, elände och onödig fattigdom (3).”

Kulturmarxismen tror inte på logikens kraft

En viktig drivande orsak till detta är människosynen hos postmodernismen (och därmed hos kulturmarxismen). Filosofin har en syn på kunskap, som innebär, att objektiv sådan inte existerar för människan på grund av brister gällande dennes tolkning av sin perception av verkligheten.

Dessa ofullkomligheter sägs uppkomma främst genom att all kunskap från sinnena tolkas och förmedlas genom våra språkliga begrepp. Detta påstås då medföra, att kunskapen blir helt influerad av värderingar inbyggda i språket och avspeglande maktförhållandena i samhället och den därigenom präglade kulturen. Presenterad information och slutsatser överensstämmer därför inte med företeelserna i verkligheten.

Enligt denna kunskapsteori kan då ingen avgörande vetenskaplig syn finnas gällande något, och vetenskap är inte alls överlägsen annan slags ”kunskap”. Empiri och logik spelar heller ingen nämnvärd roll i framställningar och diskussioner. Men några övertygande bevis för att denna kunskapsteori skulle vara korrekt presenteras inte, utan den vilar främst på vissa uppfattningar om samhället och språket. Inom dagens naturvetenskap, vars grund ständigt bekräftas genom  mätningar av verkligheten och därtill knutna slutsatser, spelar därför postmodernismen heller ingen roll. I human- och samhällsvetenskaper, där utrymme finns för värderingar och slutsatser av rätt subjektiv natur, finns ett utrymme, som nyttjats av kulturmarxister för att ta över vissa akademiska områden.

Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Den tillämpade postmodernismen (kritisk teori) hävdar, att innehållet i samhällets kunskap är helt beroende på samhällets system av hierarkier och makt. De senare existerar för att bevara vissa gruppers privilegier över andra grupper. Detta system och dess relationer stöds av språket och den kunskap, som finns och alstras, och vilken hävdas vara helt beroende av maktförhållandena (systemet av överhögheter över underlydande) i landet. Istället för objektiv kunskap stödjer därför dagens kunskap ständigt de existerande maktrelationerna.

Detta medför, att vissa sätt att tala om förhållanden oavbrutet starkt legitimeras och ses som sanna, och när dessa sprids vidare i samhället, kommer åsikterna ses som sunt förnuft och styr tänkandet i samhället. ”Makten” stöds därför ständigt av de dominerande betraktelsesätten gällande olika fenomen. Så i landet formas via maktrelationerna, alstrad kunskap och språket ett visst sätt att se på världen och dess olika delar. Tillsammans skapas då i samhället förtryck och föreställningar, vilka människor automatiskt deltar i och påverkas av (4).

Allt handlar alltså om maktförhållanden, som skapar de medel t ex kunskap, med vilka de existerande hierarkierna upprätthålls. Men detta är en rent extrem – och dessutom helt ytlig – syn på maktrelationer i ett demokratiskt samhälle och särskilt gällande uppkomsten av kunskap, ordens makt och deras acceptans från medborgarna. Att ett maktsystem av hierarkier allmänt bestämmer hur man talar om fenomen i samhället och vad som är sanningen om dessa, är fel.

Som generalisering av samhällsförhållanden är beskrivningen falsk och beror helt på en filosofi/ideologi, som förnekar att sanning i objektiv (traditionell) mening existerar, men några av dess representanter erkänner samtidigt, att utnyttjade synsätt främst används för att de passar postmodernismens politiska mål, vilka är ett kollektiviserat samhälle.

Detta samhälle sägs att istället för dagens vara inriktat på att stödja svaga och marginaliserade samhällsgrupper. Däremot är den individuella människan och dennes integritet, självständighet, egna mål och strävanden helt ointressanta, eftersom identiteten och dess uttryck sägs bara bero på personens grupptillhörighet.

Samhällssynen bestämmer alltså kunskapsteorin, människosynen och rådande värderingar. Praktiskt politiskt skapar kulturmarxismen idag just beroende på sin ideologi ständiga konflikter och strid i ett land, genom att den exempelvis direkt angriper människornas möjligheter att forma egna värderingar, delvis mål, självuppfattning och sannolikt också deras motivation att nå sina mål.

Utnyttjade metoder är versioner av sådana, som tillämpades extremt i nittonhundratalets totalitära stater. Där genomfördes exempelvis massindoktrinering av befolkningen. I Sverige genomförs sedan länge en mjukare variant av sådan indoktrinering genom de flesta av samhällets kanaler (5), och en kompletterande stark begränsning av individens yttrandefrihet sker genom tillämpning av Politisk Korrekthet (6).

Den allvarligaste strategin är dock att väcka fientlighet mellan människor.  Det sker genom Identitetspolitik, vilket är den nymarxistiska metoden att spela ut olika samhällsgrupper mot varandra genom att använda marxismens grundläggande offer-förtryckarmodell, men istället för att tala om motsättningar mellan arbetare och kapitalister gäller det nu andra områden än ekonomi. Det avser olika väsentliga samhällsområden, där någon form av motsättning eller intressekonflikt mellan relevanta grupper kan uppförstoras och utformas till en betydande konflikt.

Det kan gälla oenighet mellan män och kvinnor, invandrare vs svenskar, muslimer vs kristna, genuskategorier vs heterosexuella och liknande. Olika åsiktsskiljaktigheter kan genom propaganda och hets så småningom verkligen förvandlas till stridsämnen och orsaka ständiga slitningar och konflikter, fiendskap och – i bästa fall för kulturmarxismen – hat mellan grupper och därmed individer. Det är ju på detta vis kulturmarxisters inflytande och makt byggs.

Dessa olika varianter av Identitetspolitik är den nya formen av klasskamp och är kanske betydligt skadligare för sammanhållningen i ett samhälle än den ursprungliga var. Deras förgiftande och destruktiva inverkan på privata och offentliga diskussioner och relationer kommer att alltmer öka klyftorna mellan medborgarna. Genom att kulturmarxismen täcker breda samhällsområden, kommer fundamentala eller viktiga gemensamma samhällsvärderingar att brytas upp, och stora motsättningar framträder istället. Vad detta leder till, vet vi inte, men slutresultatet blir sannolikt mycket negativt, kanske katastrofalt.

Den dogmatiska anti-individualismen i ideologin är illavarslande. Ett klart förakt för individen finns i alla totalitära ideologier. I detta fall sägs alla individer andligt sett vara fullständigt formade av de olika grupper de tillhör, vilken åsikt  visar på okunnighet och utgör en primitiv form av kollektivism.

Att det idag finns en hel del sådana vänstermänniskor, som verkar helt ha böjt sig under kulturmarxismens påverkan är en sak; det gäller ingen majoritet, och uppenbara förklaringar till det samhällsfenomenet finns, men så länge det finns en betydande sektor av människor, som uppenbart inte är så formade av grupptillhörigheter utan styrs av förnuftet och verkligen personliga värderingar, är synsättet absurt, verklighetsfrämmande och baserat på ideologi.

Fortsättning följer.

Text: Dan Ahlmark

Referenser och relaterat

(1)  https://nyadagbladet.se/kronikor/kulturmarxismen-kranker-manniskans-sjal/
(2)  https://nyadagbladet.se/kronikor/kulturmarxismen-skadar-manniskans-psyke/
(3)  https://nyadagbladet.se/kronikor/kulturmarxismen-ar-det-fria-samhallets-fiende/
(4)  Pluckrose, H & Lindsay, L (2020). Cynical theories, s. 32ff. Swift Press, London, Great Britain.
(5)  https://www.contra.nu/contra-articles/massindoktrineringen-i-sverige/
(6)  https://petterssonsblogg.se/2018/03/20/vad-innebar-egentligen-politisk-korrekthet-pk/Mer läsning

Inbrain press photo

Merck and Inbrain Neuroelectronics Collaborate to Develop the Next Generation of Bioelectronic Therapies

1
BRAIN TECHNOLOGY. Innovation Center project of Merck collaborates to develop smart neuro-modulation for targeted treatment of chronic diseases. A joint development agreement represents a...
Immunitet mot coronavirus. Licens: Shutterstock.com

81 Forskningsstudier visar att naturlig covidimmunitet är överlägsen vaccin

2
COVID-19. En tung rapport om naturlig immunitet mot Covid-19, efter genomgången infektion, jämfört med det skydd som covidinjektionerna ger, visar inte bara att naturlig...
Nya casinon online 2021. Foto: Krzysztof Hepner. Licens: Unsplash.com

Därför bör du besöka nya casinon online 2021

0
NYA CASINON ONLINE 2021. Idag är casinobranschen hetare än någonsin och tekniken gör det möjligt till ständiga förbättringar. En av de främsta fördelarna med...
Leasa en bil. Foto: Colton Sturgeon (Coltonsturgeon.com). Licens: Unsplash.com

Köpa ny bil eller leasa? Här är bästa alternativet!

3
BILAR. Går du i tankar på att köpa ny bil? Stanna upp ett tag isåfall, och fundera. Hur mycket kommer du och ditt hushåll...
Per Karlsson och Kristin Karlsson, Gangvide Farm. Foto: T. Sassersson, NewsVoice

Gangvide Farm en av Gotlands största solenergianläggningar – Men de får inte sälja el...

6
TEKNIK & LIVSSTIL. NewsVoice.se besökte Gangvide Farm för att ställa frågor om nyttan med att investera i solpaneler för självförsörjning på el. Gangvide utvecklar...
Människofoster (10 veckor). Foto: Suparna Sinha. Licens: CC BY-SA 2.0

Aborted Fetal Cells and Vaccines – A Scandal Much Bigger than Pfizer’s Whistleblower Imagined

0
SCIENCE & ETHICS. Recently, Pfizer whistleblower Melissa Strickler, a manufacturing quality auditor for the company, exposed some of their internal emails. She was horrified...
EnoughMovement.org

Maureen McDonnell on Crimes Against Humanity and the Enough Movement

0
ACTIVISM. Maureen McDonnell has been a holistic nurse for over 40 years. She is the director of Millions Against Medical Mandates and cofounded the...
Cristina Azcárate

Becoming Aware of Healthy Detoxing – Interview with Cristina Azcárate

0
HEALTH & LIFESTYLE. The word “toxic” must surely have jumped the ladder of the most used words in 2021. News about toxicity around the...
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

7 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest
7 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
10 april 2021 kl 18:34

“Hur hamnade vi i det här dårhuset??”https://www.youtube.com/watch?v=0A3vIGwbthA

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
10 april 2021 kl 18:50
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
10 april 2021 kl 18:54

“Detta är min fru. Hon är sju.”

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
10 april 2021 kl 19:23

Hoppsan! Så här ska de ju vá:

“Dessa är mina fruar. De är sju alla sju.”

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
11 april 2021 kl 09:31

Ahlmarks översikt överensstämmer så vitt jag kan bedöma med den som Lyndon Larouche fört ut sedan 1970-talet.
Larouche’s kretsar, ser det som en historisk vendetta mellan irrationella och rationella motståndare och förknippar Aristoteles med det irrationella och Platon med det rationella.
Oavsett om man håller med Larouche om hans uppfattning om Aristoteles och Platon som historiska figurer fungerar det som symbolik. Platons sätt att representera Sokrates argumentation tränar upp förmågan att komma till djupare insikt genom att man inser det paradoxala och måste utveckla nya tankar.
Denna motsättning har kretsen kring Larouche tyckt sig identifiera även inom Kinas förflutna och man har pekat på att västimperiet i form av det brittiska imperiets inflytandeagenter har identifierat och sökt förstärka och berömma tidigare upplagor av den irrationella typen.
De vänsterinriktade i väst verkar blinda för att aristokratiska kommunister i väst var imperialistiska inflytandeagenter med syfte att hålla Kina nere i underuteckling.
På motsvarande sätt understöds Frankfurtskolan av imperiet för att hålla imperiets rivaler nere.
Nazism fascism och islamism är andra exempel på irrationella rörelser frambringade/uppmuntrade av samma imperium.

LygodactylusD
Lygodactylus
11 april 2021 kl 11:21

Rekommenderas: The Sun intervjuar James Lindsay om den pågående galenskapen (YouTube):

‘Woke utopia’, the end of the West & a new cult – James Lindsay interview

7
0
Kommentera gärnax
()
x