Regeringen vill förlänga Covid-19-lagen till januari 2022

publicerad 6 april 2021
- av Redaktionen
Överlever restaurangbranschen coronakrisen 2021? Licens: Shutterstock.com

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. I dag remitteras därför en promemoria med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger regeringen, förvaltningsmyndigheter och kommuner möjligheter att vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt minska risken för smittspridning i sådana miljöer som omfattas av lagarna. Det gäller exempelvis allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, vissa platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, viss kollektivtrafik, platser för privata sammankomster och serveringsställen.

I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Genom de båda lagarna har Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om anslutande föreskrifter. Det kan till exempel handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller i dag till utgången av september. Regeringen har i en proposition till riksdagen den 8 mars 2021 föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas att också gälla till utgången av september. Båda dessa lagar föreslås nu alltså förlängas till utgången av januari 2022.

Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 19 april 2021.

Vid en eventuell fortsatt allvarlig smittspridning från hösten 2021 är det angeläget att det finns en beredskap för en förlängning av Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. En sådan beredskap förutsätter att det finns ett remitterat förslag.

Text: Elin Aarflot, Socialdepartementet, pressmeddelande