23 588 svenskar har fått Covid-19 efter covidvaccinering – Folkhälsomyndigheten

publicerad 27 maj 2021
- av NewsVoice
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

VACCIN. Folkhälsomyndigheten meddelar att det hittills finns 21 329 kända fall av svenskar som fått Covid-19 efter första dosen av covidvaccin. 2 259 personer har fått Covid-19 efter den andra dosen.

Folkhälsomyndigheten följer upp hur många personer som fått Covid-19 efter att de har vaccinerats. Om en person blir smittad mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. De flesta som fått Covid-19 är äldre människor och yngre kvinnor. Myndigheten anser att dessa fall är få i relation till antalet fall av Covid-19 i stort och i relation till hur många som är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten anser att andelen allvarliga fall av Covid-19 har varit liten bland vaccinerade personer. NewsVoice noterar att upp till 40% av de som vaccinerats väljer att stanna hemma från jobbet 1-3 dagar direkt efter vaccinering.

Aktuell statistik från Folkhälsomyndigheten (FHM)

  • Totalt har 564 328 fall av Covid-19 anmälts sedan början av året.
  • Av dessa har 21 329 personer fått minst en vaccindos innan de insjuknade eller provtogs.
  • Majoriteten (61%) insjuknade eller provtogs dock inom de första tre veckorna efter den första vaccindosen, det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett påstått skydd.
  • Av de 21 329 personer som smittats med Covid-19 efter sin första vaccindos har FHM identifierat 8 228 personer som insjuknat eller provtagits mer än tre veckor efter den första dosen vaccin. En del av dessa har varit fullvaccinerade.
  • Totalt har FHM identifierat 2 259 personer som diagnosticerats med Covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen och därmed klassificeras dessa fall som så kallade genombrottsinfektioner.

Nästa uppdatering är planerad av FHM till vecka 22.

Sammanställning: NewsVoice | Källa: Folkhälsomyndigheten