Anna Ekström (S) – Du har fuskat med PISA-resultaten

publicerad 9 maj 2021
- av Christer Nilsson
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)

ANALYS & REPLIK. OECD:s kunskapsmätningar PISA (Programme for International Student Assessment) är viktiga och människor måste kunna lita på dem. De mäter vart tredje år 15-åringars förmågor i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 2018 deltog drygt 5 500 elever i Sverige fördelade på 223 skolor. Riksrevisionens granskning, på eget initiativ, visar nu att vi inte kan lita på Sveriges del av PISA-undersökningen, för vilken utbildningsminister Anna Ekström (S) är ytterst ansvarig.

Text: Christer Nilsson, författare och f.d. gymnasielärare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

Fram till och med 2015 ansvarade Mittuniversitetet för undersökningen. 2018 var första gången Skolverket tog över den rollen och då blev det fel. Ett år senare twittrade Anna Ekström: ”En glädjens dag för lärare, elever och svensk skola”, efter de positiva – men felaktiga – siffrorna.

Efter nya avslöjanden, om att man försökt ”trolla bort” invandrade elever som exkluderats från provet, försöker sig nu Anna Ekström på med en pudel: ”Om jag missat nåt ber jag om ursäkt”. En helt oacceptabel ”ursäkt” måste hela svenska folket tycka. Underlåtenheten att ta till sig flera allvarliga varningssignaler inifrån Skolverket är komprometterande för Ekström. I stället tittade hon bort – och höll tummarna.

Några exempel:

Enligt reglerna får nyanlända elever, som undervisats i sitt nya lands språk mindre än ett år, undantas från PISA-provet. Således exkluderade Skolverket skyhöga 11 procent medan den tillåtna gränsen bara är 5 procent och 13,5 procent av dem som skulle skriva provet var frånvarande. Några skolsamordnare hade felaktigt exkluderat ”hemmasittare”, andra hade exkluderat elever som kunde tänkas uppleva provet som ”jobbigt”. Ytterligare några hade exkluderat elever vars vårdnadshavare inte låtit eleven skriva proven trots att dessa ska registreras som bortfall.

Anna Ekström har brist på respekt mot skolan

Hade reglerna följts skulle de svenska glädjesiffrorna sjunkit ihop som en sufflé och Sverige skulle ha befunnit sig långt under OECD-genomsnittet på 487 poäng precis som katastrof-siffrorna år 2015. Misstankarna som oppositionen nu riktar mot regeringen är att det handlar om ett slags fusk, att syftet har varit att försköna Pisa-resultatet – och att dölja integrationsproblemen i svensk skola. Politisk dynamit som nu hamnat i Stefan Löfvens knä.

Anna Ekström har mycket att stå till svars för.  Det är en grov kränkning mot alla elever som felaktigt exkluderats och som nu inte får den hjälp de hade behövt. Det är en total brist på respekt mot hela skolan och alla de lärare som varje dag sliter ut sig för att deras elever ska kunna lämna grundskolan med så mycket kunskap som möjligt. Det är ett svek mot en likvärdig skola.

Text: Christer Nilsson, författare och f.d. gymnasielärare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen