Anna Ekström (S) – Du har fuskat med PISA-resultaten

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 9 maj 2021
- Christer Nilsson
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)
Anna Ekström (pressfoto: Regeringen) och Christer Nilsson (pressfoto: Johan Arvidsson)

ANALYS & REPLIK. OECD:s kunskapsmätningar PISA (Programme for International Student Assessment) är viktiga och människor måste kunna lita på dem. De mäter vart tredje år 15-åringars förmågor i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 2018 deltog drygt 5 500 elever i Sverige fördelade på 223 skolor. Riksrevisionens granskning, på eget initiativ, visar nu att vi inte kan lita på Sveriges del av PISA-undersökningen, för vilken utbildningsminister Anna Ekström (S) är ytterst ansvarig.

Text: Christer Nilsson, författare och f.d. gymnasielärare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

Fram till och med 2015 ansvarade Mittuniversitetet för undersökningen. 2018 var första gången Skolverket tog över den rollen och då blev det fel. Ett år senare twittrade Anna Ekström: ”En glädjens dag för lärare, elever och svensk skola”, efter de positiva – men felaktiga – siffrorna.

Efter nya avslöjanden, om att man försökt ”trolla bort” invandrade elever som exkluderats från provet, försöker sig nu Anna Ekström på med en pudel: ”Om jag missat nåt ber jag om ursäkt”. En helt oacceptabel ”ursäkt” måste hela svenska folket tycka. Underlåtenheten att ta till sig flera allvarliga varningssignaler inifrån Skolverket är komprometterande för Ekström. I stället tittade hon bort – och höll tummarna.

Några exempel:

Enligt reglerna får nyanlända elever, som undervisats i sitt nya lands språk mindre än ett år, undantas från PISA-provet. Således exkluderade Skolverket skyhöga 11 procent medan den tillåtna gränsen bara är 5 procent och 13,5 procent av dem som skulle skriva provet var frånvarande. Några skolsamordnare hade felaktigt exkluderat ”hemmasittare”, andra hade exkluderat elever som kunde tänkas uppleva provet som ”jobbigt”. Ytterligare några hade exkluderat elever vars vårdnadshavare inte låtit eleven skriva proven trots att dessa ska registreras som bortfall.

Anna Ekström har brist på respekt mot skolan

Hade reglerna följts skulle de svenska glädjesiffrorna sjunkit ihop som en sufflé och Sverige skulle ha befunnit sig långt under OECD-genomsnittet på 487 poäng precis som katastrof-siffrorna år 2015. Misstankarna som oppositionen nu riktar mot regeringen är att det handlar om ett slags fusk, att syftet har varit att försköna Pisa-resultatet – och att dölja integrationsproblemen i svensk skola. Politisk dynamit som nu hamnat i Stefan Löfvens knä.

Anna Ekström har mycket att stå till svars för.  Det är en grov kränkning mot alla elever som felaktigt exkluderats och som nu inte får den hjälp de hade behövt. Det är en total brist på respekt mot hela skolan och alla de lärare som varje dag sliter ut sig för att deras elever ska kunna lämna grundskolan med så mycket kunskap som möjligt. Det är ett svek mot en likvärdig skola.

Text: Christer Nilsson, författare och f.d. gymnasielärare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Så länge som det grundläggande problemet inte åtgärdas, d v s de vänsterblivnas jämställdhetsvurm endast är en kuliss, en from förhoppning som aldrig kommer infrias, ty människan betingas av sitt biologiska arv i högre grad än socialisternas hyllade sociala och kulturella situation. ALLA kan INTE klara av att ta’ studenten, så vida man inte sänker kraven. En differentierad skola som det var före 1968. då studentexamen togs bort, måste återinföras. I kombination med ett massivt inflöde av icke-européer i Sverige, som har förstört framtiden och möjligheterna för svensk skolungdom, har varit kronan på förstörelse-verksamheten. ALLA VET att det är så, men det får inte sägas, lika lite som att Estonia sänktes och 9/11 var en egeniscensatt psyk-op. Dessa lögner lever inte bara Eliten på, utan minst 80 procent av befolkningen härstädes.
  Men mycket stora förändringar är på väg och den svenska självbilden kommer genomgå drastiska förändringar. Ganska snart.

 • Noterade serien av exkluderingar 5,5% – 8% – 11% i 3 PISA i följd och redan vid 5,5 hade resultaten börjat sjunka…. så att otillåtet stor andel exkluderades är inte kärnfysik utan snarare ett sluttande plan… nu om jag minns rätt så vara inte ens 11(25)% någon höjdare resultatmässigt tvärtom tror två områden av de tre inte förbättrades….
  I vilket fall alla dessa exkluderingar fanns tillgängliga och i det offentliga MEN inget gjordes typ att plocka bort Sverige från redovisningen vilket borde varit fallet då man inte följt reglerna….. även bara en spontan individuell frånvaro borde ha larmat… att sedan visa goda nyheter dvs ett trendbrott rörande resultaten borde ha föregåtts av en noggrann granskning och efter en sådan presenterats som “Out of bounds” det hade iaf gett regeringen ett bra skäl att “skylla ifrån sig” MEN om man i 3 konsekutiva prov stadigt ökat exkluderingen behöver man inte vara speciellt konspiratorisk för att dra slutsatsen att målet var viktigare än en väg fram dit enligt regelverket…..

 • Valmanskåren har ju tydligen bestämt att vi skall ha det på detta viset eller har rösträkningen manipulerats vid det senaste valet?

  • Du kan åtminstone räkna bort mig från valmanskåren eftersom jag fattat att det inte spelar någon vilka man röstar på och därför helt enkelt ger fan i att rösta.

   • Men rösta i alla fall blankt då! Då har du åtminstone talat om att du tycker att hela politiken spårat ur, att det inte finns något vettigt att rösta på.

    • Ett destruktivt, manipulerande och bedrövligt teaterstycke kan man ju bua ut, men varför överhuvudtaget gå dit?

    • Vad menar du skulle vara skillnaden på det ? Det är ju precis samma budskap jag uppnår genom att inte rösta samtidigt som jag också visar att jag inte deltar alls i teatern.

    • För resten så har psykopaterna tydligen eliminerat även den lilla protestyttringen då blankrösterna numera (vet inte när detta ändrades) räknas som ogiltiga.

 • Många undrar varför det går allt sämre för den svenska skolan? Ett faktum som man nu “anklagar” den svenska utbildningsministern för att ha försökt att dölja i den senaste PISA-undersökningen. Det man hänger upp sig på i kritiken, är att ca 11% av eleverna exkluderades ifrån deltagande i den senaste undersökningen. Som huvudsaklig anledning till den mycket höga “exkluderingsgraden”, angavs att “eleverna saknar tillräckliga kunskaper i det svenska svenska språket”. Är någon förvånad? I en skola där “alla skall vara med på tåget”, så innebär detta också att “specialpedagoger och andra lärarresurser”, måste fokusera på de elever som inte ens har “grundläggande kunskaper i det svenska språket”. Effekten av detta blir då givetvis, att lärarresurser måste avdelas ifrån de “inhemskt födda elever” som också är i behov av lärarstöd. Detta då skolan helt enkelt “måste prioritera” de elever som har det svårast i skolan. Att det går sämre för den svenska skolan pga. att den “översvämmas” av elever som inte ens har “grundläggande kunskaper i det svenska språket”, borde inte förvåna någon. Att den svenska regeringen genom skolministerns agerande försöker att dölja detta faktum, genom att exkludera “dessa elever” ifrån deltagande i PISA-undersökningen, är kanske heller inte så förvånande. Hur skall Sverige annars, lojalt kunna fortsätta med att upprätthålla EU:s destruktiva migrationspolitik?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *