Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Insider: Coronakrisen är fabricerad för att sänka Kina och ta total global kontroll

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 maj 2021
- NewsVoice redaktion
Anonym affärsman. Foto: Sergey Nivens. Licens: Shutterstock.com

Reservation: NewsVoice publicerar ett uttalande från en insider som säger sig komma från finansbranschen. NewsVoice har inte kunnat verifiera riktigheten i den intressanta texten, men textförfattaren förefaller ge ett insatt intryck. Det är fritt fram att kommentera, punktera och granska innehållets trovärdighet. Texten faller inom ramen för åsiktsfrihet och även  granskning av konpirationsteorier. Vi publicerar eftersom texten ligger i linje med Austin Fitts redogörelser. / redaktören, NewsVoice

OPINION. Jag har förflutet som bl.a. strategisk chef och VD för ett par av världens största bolag inom bank och finans. Jag sammanfattar här syftet och mål med pandemin så får du göra egna efterforskningar. Mitt syfte att kontakta dig/er är att få er att se helheten och informera folket.

 1. Viruset skapades i Wuhan genom finansiering från Fauci, Gates and andra organisationer i USA. (Offentlig information)
 2. Syftet var att skapa ett allvarligt virus med tillräckligt hög dödlighet för att syftet, men utan att merparten av befolkningen skall gå bort. (gamla, sjuka drabbas)
 3. Vaccin tillverkas av samma intressegrupper som styrde utvecklingen av viruset i Wuhan. (Fauci, Gates äger i Moderna etc).
 4. Vaccinet påverkar samma grupper som viruset påverkade, dvs. ‘icke arbetsföra’ äldre och sjuka.
 5. Lockdowns i hela västvärlden med resultatet att samma globala intressegrupper tar över 25-50% av omsättningen från små och mellanstora privatägda bolag.
 6. Nationer bygger upp enorma statsskulder och bl.a. EU lånar upp 7 biljoner Euro från IMF Covid “Relief” Packs. Det är medvetet strategiskt att bygga upp statsskulden.
 7. USA dubblar sin statsskuld med Biden & Co. på ett (1) år vilket är en administration som består i princip av samma grupper som finansierade forskningen kring viruset i Wuhan.
 8. Världssamfundet kommer senare 2022/2023 offentligt anklaga Kina för att viruset släpptes ut i världen. Att forskningen av viruset skedde i Wuhan var strategiskt.
 9. Skulle Kina släppa ut ett virus i sitt eget land? Hade det inte varit lättare att sprida det via tredje part?
 10. Kina kommer beläggas med ansvaret och blir skyldig att återbetala för ekonomiska förluster i västvärlden. Därav ser du hur EU och USA bygger upp sina skulder på rekordfart, då detta kommer ligga till grund för omfattningen på Kinas återbetalningsskyldighet. Dvs. de vet att det som nu omsätts ändå kommer att återbetalas.
 11. Skulden kommer vara i en omfattning som Kina inte kommer att kunna hantera. Vid detta tillfälle kommer också sannolikt samtidigt sanktioner införas för att ytterligare sätta press på Kina, likt det som redan sker med Ryssland.
 12. IMF kommer därav kräva full kontroll av Kinas monetära system och en global digital valutakorg kommer att införas där Kinesiska RMB ingår.
 13. IMF kontrollerar därmed hela världen. Därefter slutför IMF/NATO/Atlantic Council etc sin plan att ta över resterande länder i Eurasia så som Kazakstan, Belarus, etc.

De som låg bakom allt detta är således inte Kina. Det är intresse/ägargrupperna bakom IMF och Federal Reserve. Samma grupper som idag fullt ut kontrollerar WTO, WHO och även FN. Målet är som du säkert vet total kontroll globalt. Sverige är bland de mer korrupta och det senaste valet var arrangerat. Idag så förbereder sig alla partier att gå ihop mot SD för “demokratins skull”. De håller även V utanför för syns skull, då de ändå inte kan påverka i egentlig mening. Ända sättet att komma från detta som pågått länge är att informera folk till alla vet vad som sker.

IMF/Federal Reserve kontrollerar idag helt alla världens 500 största bolag via bl.a. fonder som Vanguard Group, State Street och Fidelity. De har strategiskt köpt upp beslutsmajoritet i bolagen sedan slutet på 80 talet så även Sverige avreglerade finansmarknaden, vilket inte var en tillfällighet. Sverige dog vintern 1986 då Palme mördades. Ingvar Carlsson hotades till livet och avgick mitt i mandatperioden. En detalj. Palmeutredningens syfte är att skydda “utredningen” från att utredas.

Text: Anonym


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq