Covid-19 är en lätt bris i jämförelse med spanska sjukan

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 17 maj 2021
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

HISTORIA. 1998 grävde den svenskättade patologen Johan Hultin i Alaskas permafrost. Där kunde han hos en kvinna som 1918 dött i spanska sjukan hitta välbehållna virus från lungvävnaden. Samtidigt lyckades ett forskarlag i USA hitta virus i arkiverade prover från två soldater som dött samtidigt.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Rättelse* kl 16:00, 19 maj | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

År 2005 publicerade forskarna de sista sekvenserna av virusets genkarta. Virusets hölje visade sig vara av typ A och ytgenerna av typ H1N1, som bekräftade att det var en fågelinfluensa, men ursprunget till dess gensekvens är fortfarande höljt i dunkel.

Att jämföra då med coronaviruset som har ett helt annat hölje och troligen smittar genom fladdermöss. Detta nyupptäckta SARS-CoV-2 virus (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) leder liksom spanskan till lung- och andningsproblem.

1918 års virus hade ”återuppväckts” från de döda och i experiment på möss har det visat sig vara 100 gånger så dödligt som sedvanliga epidemivirus. När man jämför de kliniska förloppen och smittoegenskaperna hos influensorna 1889, 1918, 1957, och 1968 blir det tydligt att spanska sjukan var annorlunda och speciellt allvarlig.

Pandemin 1918-1920 var den mest förödande av alla. I hela världen dog kanske 50 miljoner (siffran är osäker och uppskattningar varierar mellan 30 miljoner och 100 miljoner). 500 miljoner infekterades, det vill säga närmare en tredjedel av jordens befolkning

Detta ska då jämföras med Covid-19 där cirka 155 miljoner har smittats (varav 133 miljoner tillfrisknat) och cirka 3,2 miljoner har dött med eller i Covid-19 (obs! inte av). I Sverige har cirka 1 miljon smittats och drygt 14 000 har dött med eller i Covid-19 (obs! fortfarande inte av).

Spanska sjukan blev en av de allvarligaste infektionssjukdomar som drabbat världen sedan digerdöden på 1300-talet. I Sverige dog drygt 34 000, i Finland mer än 30 000 (varav många ”röda” i fånglägren efter inbördeskriget 1918), i Norge och Danmark dog 14 000 i vartdera landet .

Spridningen skedde explosionsartat och kom i tre olika influensavågor. Den första började i mars-april 1918. I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen med ovanligt hög dödlighet i åldersgruppen 16-35 år. Också en ovanlig tidpunkt på året för en influensaepidemi. I början av1919 tog pandemin ny fart i en tredje våg och återigen drabbades åldrarna 16-35 år mest.

De flesta avled på grund av bakteriell lunginflammation som tog fart då viruseffekter förstört epitel i bronker och lungor, vilket var svårbehandlat eftersom antibiotika inte fanns vid denna tid. Unikt var dock att många dog även av direkta virusangrepp i lungorna vilket orsakade ödem och blödningar i lungvävnaden. Man såg också svår alveolit och bronkiolit. De flesta dödsfallen skedde 6-11 dagar efter insjuknandet.

Varför var det de starkaste männen och kvinnorna och de gravida i 16 -35-årsåldern som först föll offer? Forskning har visat att infektionen gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret. Influensan aktiverade gener kopplade till apoptos – programmerad celldöd – vilket i vanliga fall var ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. Men i detta fall blev celldöden så omfattande att lungornas epitel förstördes och öppnade för en fatal lunginflammation. Ett starkt immunförsvar, (vilket saknades hos sjuka, gamla och småbarn) ledde således till kraftiga överreaktioner och svåra skador i lungorna.

Från garnisonssjukhuset i Boden skrev en ung löjtnant till sina föräldrar i september 1918:

“Folk dör tröstlöst mycket. Varje dag är det någon som dör, och då det var som värst var det 26 på ett dygn. Mitt kompani är det hårdast åtgångna – 28 döda. Det är ju sådana siffror att man förstår att läkare och sjuksköterskor förtvivlar ibland.

Indicier pekar på att coronaviruset skulle ha sitt ursprung i Wuhan i sydöstra Kina, men det kan inte uteslutas att viruset gått under radarn kortare eller längre tid på andra håll i världen.

Var och hur fick spanska sjukan sin början? Frågan är omtvistad. Även här har sydöstra Kina föreslagits. Kinesiska gästarbetare skulle ha fört viruset till USA eller Frankrike där det skulle grott innan det omvandlades till pandemivirus. En annan hypotes är de brittiska soldatlägren i Frankrike. Där fanns ingredienserna med hundratusentals unga män i trånga boenden mitt ibland höns, svin, gäss, ankor och hästar. Men många forskare anser det sannolikast att ursprungsområdet var mellersta västern i USA där de första fallen rapporterades officiellt i arméns övningsläger i mars *1918.

Därifrån transporterades sedan hundratusentals soldater till världskrigets slagfält i Europa. Globalt sett står det dock klart att de fattiga och folkrika länderna i Afrika och Asien både absolut och relativt led de största förlusterna, och Nordamerika, Europa och Australien de minsta. Dödligheten var exceptionellt hög bland många ursprungsfolk som inuiterna i Alaska, maorierna i Nya Zeeland och samerna i Skandinavien.

Ny forskning visar att Arjeplog och Arvidsjaur – räknat efter det relativa antalet döda – hade det våldsammaste förloppet i hela Sverige.

De absoluta dödstalen är i dag de mest relevanta. Under 2000-talet har i Sverige ungefär 92 000 dött varje år, med en topp 2020 då drygt 98 000 avled. Under 2020 är det främst tre månader som uppvisar en högre dödlighet jämfört med tidigare år. Det är april, maj och december. Då är det samtidigt viktigt att hålla i minnet att under dessa tjugo år har Sveriges befolkning ökat rekordartat med 1,5 miljoner människor, drygt 16 procent, till dagens 10,37 miljoner, framför allt beroende på den stora invandringen.

Den stora elefanten i rummet är vad alla dessa äldre människor verkligen dött på grund av. Av multisjukdomar? (diabetes, cancer, övervikt, hjärtsvikt, etc.). Eller har den föregivna covid 19-diagnosen endast varit en så kallad tipping point för dessa sjuka äldre? Inget vet svaret. Då är det inte trovärdigt att ens påstå att drygt 14 000 människor i Sverige har dött med eller i Covid-19.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • En alldeles utmärkt artikel, men…
  När man redovisar, som i det här fallet, dödstal, så MÅSTE dessa relateras till befolkningstalet. Om Christer Nilsson hade gjort detta, så skulle han ha funnit något mycket intressant.

  Då hade han funnit att dödstalen, exempelvis per 100 000 invånare, tidigare än 2012 varje år var lägre än 2020, ända till 1970-talet (så långt tillbaka som jag har kontrollerat det). Det var under 2010-talet som invandringen, av företrädesvis unga och friska män, tog fart och Sverige hade en dramatisk folkökning. Eftersom invandrarna var unga och friska så dog de förstås inte, vilket gjorde att de relativa dödstalen blev lägre än normalt under den perioden.

  Förvisso hade vi en topp i dödstalen under våren 2020, som var mer dramatisk än på flera decennier, men totalsiffran för 2020 är inte speciellt oroande.

  Att vi fick toppen 2020 beror framför allt på den svenska sjukvårdens idag bristande funktion och omfattning. I nu många decennier har antalet vårdplatser minskat dramatiskt. Från att ha haft en ledande position i världen, har Sverige nu färre antal vårdplatser än övriga OECD-länderna. Exempelvis hade Centrallasarettet på 80-talet fyra vårdavdelningar på infektionskliniken, idag finns endast en – alltså en minskning med 75%. Det ser likadant ut i hela landet.

  Under våren 2020 gick det ut riktlinjer inom hela den svenska sjukvården, att intesivvårdsplatser skulle reserveras för yngre patienter. Speciellt rekommenderades att coronasjuka boende på äldreboenden inte skulle skickas till sjukhus, utan skulle behandlas i boendet. Där finns sjuksköterska, men endast konsultläkare som kommer ibland. Personalen i övrigt är inte sjukvårdsutbildad, de får inte ge behandling med syrgas exempelvis.. Till de svårast sjuka rekommenderades behandling med Morfin – som är andningshämmande. om de var oroliga och ångestfyllda, ingen annan behandling. Inte undra på att dödstalen då steg dramatiskt.

 • Samtida studier i USA visar att ingen dog av något virus.
  Perhaps the most interesting epidemiological studies conducted during the 1918–1919 pandemic were the human experiments conducted by the Public Health Service and the U.S. Navy under the supervision of Milton Rosenau on Gallops Island, the quarantine station in Boston Harbor, and on Angel Island, its counterpart in San Francisco. The experiment began with 100 volunteers from the Navy who had no history of influenza. Rosenau was the first to report on the experiments conducted at Gallops Island in November and December 1918. His first volunteers received first one strain and then several strains of Pfeiffer’s bacillus by spray and swab into their noses and throats and then into their eyes. When that procedure failed to produce disease, others were inoculated with mixtures of other organisms isolated from the throats and noses of influenza patients. Next, some volunteers received injections of blood from influenza patients. Finally, 13 of the volunteers were taken into an influenza ward and exposed to 10 influenza patients each. Each volunteer was to shake hands with each patient, to talk with him at close range, and to permit him to cough directly into his face. None of the volunteers in these experiments developed influenza.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/

 • Den stora elefanten i rummet är vad alla dessa äldre människor verkligen dött på grund av”

  Jag har tidigare rekommenderat Artur Firstenbergs bok ” The Invisible Rainbow”.
  Jag kan bara varmt rekommendera den igen för de som vill ha en möjlig förklaring, eller åtminstone en bidragande orsak.

  “….influensorna 1889, 1918, 1957, och 1968…”

  År 1989 byggdes på ett sätt världens första gigantiska antennpark. “Telegrafverket gick in som aktör och började 1889 länka samman de lokala telefonnäten till ett nät de kallade rikstelefon”.

  !914 byggde militären sin första radiostation utanför just Boden. !1918 drog Amerkanska armen igång sina radiosändare, och 1920 startade man kommersiellt de största sändarna hittills. https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/varldsarv-i-sverige/grimeton-radiostation/

  1 Juli 1957 startade Sverige sina första reguljära TV sändningar.

  1969 Började man med den andra TV kanalen, TV2

  Att Arvidsjaur och Arjeplog var speciellt drabbat är kanske ingen slump? När den första antennen uppfördes går inte att hitta. Men bilderna talar sitt tydliga språk.
  https://picryl.com/media/antennanordningarna-pa-radiolankmasten-pa-saltispounda-i-arvidsjaur-d1561972-71dd6d

  Att unga och friska drabbas värst är inte konstigt alls, då det är dem som är militärpersonal och alltid är närmast skiten.
  https://picryl.com/media/masten-reses-bjornange-are-mars-1922-antennmast-till-armens-1-kw-gnistradiostation-fd98bc

  Men militären vill ju sällan eller aldrig berätta vad de håller på med. Var gång de nu slår på sina radarsystem så uttrycker hela elöverkänslighets Sverige hur de drabbas av ännu ett skov av Covid 19. Huvudvärk, smärtor, extrem trötthet, andningsbesvär osv.

  Elektromagnetiska fält styr allt liv. DNA funkar enligt vissa som en utmärkt bladantenn.
  Om man manipulerar befintliga mikrober med EMF så de ändrar sitt uttryck, eller om man manipulerar oss så vi ändrar vår biologiska manifestation kan väl diskuteras.

 • Den s.k. “spanska sjukan” ska ju ha uppkommit i militärbasen Fort Riley, Kansas i USA.

  Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as “Spanish Flu”?…
  Summary

  • The pandemic was not flu. An estimated 95% (or higher) of the deaths were caused by bacterial pneumonia, not influenza/a virus.
  • The pandemic was not Spanish. The first cases of bacterial pneumonia in 1918 trace back to a military base in Fort Riley, Kansas.
  • From January 21 – June 4, 1918, an experimental bacterial meningitis vaccine cultured in horses by the Rockefeller Institute for Medical Research in New York was injected into soldiers at Fort Riley.”

  http://themillenniumreport.com/2018/11/spanish-flu-of-1918-was-really-a-bioterror-attack-on-humanity/

  Det de kallar spanska sjukan och covid är definitivt inte jämförbara vad gäller dödlighet. Men om spanska sjukan hade sitt ursprung ur ett experimentellt vaccin så kan man fråga sig hur vårt nuvarande vaccinexperiment kommer sluta. Det här vet ju inte heller vetenskapen eftersom den i så fall inte lärt sig någonting på över hundra år.

  • Verkar inte som den lärt sig något alls. Samtida studier i USA visar att ingen dog av något virus.
   “Perhaps the most interesting epidemiological studies conducted during the 1918–1919 pandemic were the human experiments conducted by the Public Health Service and the U.S. Navy under the supervision of Milton Rosenau on Gallops Island, the quarantine station in Boston Harbor, and on Angel Island, its counterpart in San Francisco. The experiment began with 100 volunteers from the Navy who had no history of influenza. Rosenau was the first to report on the experiments conducted at Gallops Island in November and December 1918. His first volunteers received first one strain and then several strains of Pfeiffer’s bacillus by spray and swab into their noses and throats and then into their eyes. When that procedure failed to produce disease, others were inoculated with mixtures of other organisms isolated from the throats and noses of influenza patients. Next, some volunteers received injections of blood from influenza patients. Finally, 13 of the volunteers were taken into an influenza ward and exposed to 10 influenza patients each. Each volunteer was to shake hands with each patient, to talk with him at close range, and to permit him to cough directly into his face. None of the volunteers in these experiments developed influenza.”
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/

 • Hej Christer , bra artikel men jag undrar vad du menar är skillnaden mellan att dö “i covid” och att dö “av covid” ?

  • Hej Kenneth
   Man vet ju ingenting om den rätta dödsorsaken förrän man har obducerat. Detta har endast gjorts i ett fåtal fall. Att man då påstår, som FHM, att man dött i eller med covid, som om detta skulle vara den egentliga dödsorsaken (och inte bara en tipping point) för redan döende multisjuka 85- plussare, är att slå blå dunster i ögonen på media och allmänhet. Det är en fräck semantisk glidning och också orsaken till att man inte vågar skriva DÖD AV COVID 19.

   • Jo , jag är mycket medveten om detta men du använde dig av tre olika alternativ men menar alltså egentligen att “i” och “med” är samma sak ?

     • Intressant , i och med – inte avsiktligt 😉 – att jag i stort sett helt avpolletterat msm så hade jag inte koll på denna “i och med ” – ändring. Däremot håller jag inte med om att det är obegripligt med vetskap om deras tydliga roll att hålla igång pandemihysterin.

      Folk använder ju ofta uttrycket “i” , t.ex. “- Han dog i en trafikolycka” eller “- Hon gick bort i cancer” så det är nog högst medvetet att de vill ge intrycket av att någon dött av Covid utan att de därför påstått detsamma. Man ska inte underskatta nivån på deras manipulativa intentioner och färdigheter.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *