Erik Enbys nya bok blev ännu mer intressant än hans föregående bok

publicerad 27 maj 2021
- Gästskribent
Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt

Erik Enbys nyutgivna bok är ännu mer innehållsrik än hans första. Nu får den intresserade läsaren en möjlighet att djupare tränga in i Erik Enbys forskning och upptäckter som inte minst till den offentliga sjukvårdens förtret räddar livet på många patienter som annars skulle ha dött. 

Text: Michael Zazzio | Bild: Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt (Den sista striden)

Att ny kunskap ofta är utmanande är ingen nyhet, men det är få som känner till att prestigekamperna inom den akademiska världen och inom myndighetsutövning kan anta oanade proportioner. Inom dessa sektorer finns det sällan någon empati. En krass överläkare kan mycket väl gå över lik för att slippa konfronteras med ny eller innovativ kunskap, och detta har Erik Enby fått lära sig den hårda vägen.

I boken ”Läkaren som vägrar låta sig tystas” (Bokus) berättar Erik Enby om sin livsresa – en resa som kantas av såväl framgångar som motgångar. Framgångarna är alla de patientfall där allvarligt sjuka människor blir friska av Eriks diagnostik och behandling. Motgångarna har bestått i den offentliga sjukvårdens nonchalans och myndigheternas tidigare idoga jakt på Erik Enbys legitimation och frihet. Frihet? Ja, i boken beskriver Erik hur Socialstyrelsen utan grund förmådde förvaltningsrättssystemet att konfiskera Eriks läkarlegitimation. Det baserades bland annat på mened och fabricerade lögner om en cancersjuk patient som dog ungefär ett år efter hennes sista besök hos Erik.

I boken berättar Erik även om hur IVO utan vare sig saklig grund eller kunskap polisanmälde Erik Enby för att han enligt deras förmenande skulle dömas till fängelse. Denna del av boken är nästan som en deckarthriller, men med den skillnaden att det är myndigheterna och domstolarna som är brottsförövarna – alltså precis som vanligt (i det verkliga livet). En och annan myndighetsutövare liksom läkare framstår i boken som veritabla svenska ärkenöt – ja, det är ganska många som slåss om att erhålla just den titeln. Frågan är vem av dem som det slutligen blir som får ge begreppet ”svenskt ärkenöt” ett ansikte.

Det nya sjukdomsbegreppet

Bokens röda tråd är dock Eriks beskrivning av olika former av hittills förbisedd, omfattande sjukdomsalstrande mikrobiologisk växtinfektioner i kroppsvätskor och vävnader från individer med alla former av kronisk sjuklighet samt i olika former av tumörsubstans. Vid det här laget är det väl knappast någon som inte känner till att Erik med hjälp av sitt ”Rolls Royce”-mikroskop har dokumenterat mängder av märkliga mikrofloror som växer i kroniskt sjuka patienters kroppsvätskor och vävnader.


Erik har under många decennier undersökt denna växt och kommit fram till att den irriterar vävnaderna och har samband med utvecklingen av kronisk sjuklighet. Det går att förbättra sjukdomstillstånden och ibland även eliminera dessa med terapier som hämmar växten. Då denna även ökar viskositeten i blodet, bör man kombinera sådan behandling med cirkulationsfrämjande åtgärder.


 

Erik Enbys minst sagt revolutionerande upptäckter har lett till att han har skapat ett helt nytt medicinskt ämnesområde som förklarar hur en frisk och sund kropp med ett gott hälsotillstånd övergår till en sjuk och infekterad kropp. Det nya ämnesområdet kallar han somatisk ekologi, och det är ett ämnesområde som behövs och genom vilket mången sjukdom kan få sin förklaring. Kroppen är som en biotop på jorden och om den infekteras av oönskade organismer/arter, så riskerar den att försämras/dö.

Att Erik Enby har rätt i sina slutsatser bevisas av att en betydande andel av hans patienter tillfrisknar. Hans tes som grund för ett nytt sjukdomsbegrepp är analogt med hans observationer, och tids nog kommer hans upptäckter att bli alltmer accepterade. Det blir i sådana fall mycket inom den moderna skolmedicinen som successivt måste omprövas. Det är förhoppningsvis bara en tidsfråga innan den medicinska världen genomgår förbättringens metamorfos.

En bok som är full av humor

Erik Enbys bok är full av humor trots alla de svåra umbäranden som Erik har fått utstå. Han visar genom utgivningen av sin bok att han är en outtröttlig optimist som vägrar att ge upp. Han vet att hans upptäckter är verkliga och inte bara någon hypotes eller att han skulle ha inbillat sig det som han numera vet och är helt säker på.

Boken ”Läkaren som vägrar låta sig tystas” är ett givet val för den som vill få fördjupad kunskap om Erik Enbys diagnostik och behandling, men boken erbjuder även ett ypperligt tillfälle för den som är intresserad av Erik Enbys livsresa, inbegripet alla de intriger som tärande myndighetsutövare har varit upphov till.

När Erik hade sitt boksläpp i Sävedalen, öster om Göteborg, så närvarade bland annat förlaget Anarchos förläggare Peter Pettersson som var mycket glad och nöjd efter att för första gången i sitt liv ha gett ut en svensk författares verk.

Även författaren och hans korrekturläsare Siv Wernborg närvarade vid bokreleasen, och de båda var glada och kände en viss lättnad över att det digra arbetet med den drygt 450 sidor tjocka boken äntligen var över! Förutom Siv Wernborg hade Erik Enby hjälp av Ulla Premmert. Det är alltså den trojkan som förutom förläggaren Peter Pettersson har sett till att den nya boken nu har blivit en realitet.

Nu är det läsarnas tur att kunna njuta av bokens innehåll, och man kan verkligen undra om det, bland alla de läkare och andra myndighetsutövare som under åren har motarbetat Erik, ändå inte finns en och annan hugad spekulant som av ren nyfikenhet kommer att ta sig igenom den både spännade och upplysande boken.

Bokens innehåll riskerar dock att på allvar förstöra läkarnas världsbild och ge dem kraftig ångest baserat på det som inom psykologin kallas ”kognitiv dissonans”, ett alltför vanligt fenomen i akademiska kretsar men även inom svensk myndighetsutövning. De läkare som väljer att inte läsa boken kommer definitivt att gå miste om något viktigt.

Erik Enbys bok innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar som är skrivna av Erik Enby själv, men den som inte nöjer sig med att läsa boken utan som vill fördjupa sig i Erik Enbys forskning och fynd hittar hans hemsida på Enby.se. Där finns det många publicerade studier som bevisar att Erik Enbys kunskap är enastående, något som många patienter redan har förstått och dragit nytta av.

Text: Michael Zazzio

Dr Erik Enbys kunskapsarv förvaltas av Klinikcenter SomEko (Somatisk Ekologi) i Sävedalen,  Klinikcenter.se

Boken: Läkaren som vägrar låta sig tystas
Författare: Erik Enby Tryckår: 2021
Språk: svenska
Förlag: Anarchos
ISBN: 978-91-983345-3-1 Antal sidor: 457 Format: inbunden
Pris: 249 kronor (Bokus)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack för spännande boktips Michael Zazzio!

  Erik Enbys vetenskapliga storhet konfirmeras av motstånd han mött i vårt sjuka land där högsta hedersbetygelse blivit återkallad läkaregitimation.

  I väntan på boken vill jag tipsa om fd Dr Annica Dahlbergs blog som förklarar hur dreven kan se ut mot läkare https://annikadahlqvist.com/category/myndigheter/

  Om Enbys bok dröjer förslår jag en alternatvmedicinsk e-bok som mellanläsning.

  Medicinsk MotbokAv Ulf Brånell

  https://books.google.se/books?id=m3STL6oEEOEC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=ulf+br%C3%A5nell+upprepar&source=bl&ots=xhRa9vFk-X&sig=ACfU3U36Re4gMkBks_YRZafHYu6iOEZ1OQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi95rfc6-_wAhWi-yoKHZu9BNMQ6AEwEHoECBAQAw#v=onepage&q=ulf%20br%C3%A5nell%20upprepar&f=false

  Tack alla hjältar som vågar skriva och tala!

 • Fantastiskt bra skriven resektion. Man blir nyfiken på boken; vackert men samt informativt språk. Bra!

 • När någon ur hjorden vandrar iväg på egen intressant upptäcktsfärd blir herden arg och småaktigt hämndlysten.

 • Ser fram emot att läsa boken! Ja, mången skolmedicinsk företrädare lär behöva krypa in i hörnen med skamfilten över ansiktet. Steg för steg växer det nya hälsoparadigmet fram!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *