Ny forskning: Covid-19 är en blodkärlssjukdom

publicerad 28 maj 2021
- Kersti Wistrand
SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

VETENSKAP. Forskare vid Salk Institute i Kalifornien har nu bevisat att coronavaccinets spikprotein spelar ytterligare en nyckelroll och att Covid-19 främst är att betrakta som en blodkärlssjukdom.

Text: Kersti Wistrand

Virologen Jonas Edward Salk (1914-1995) utvecklade det första poliovaccinet 1955 och blev 1963 chef för det nyinrättade Salk Institute for Biological Studies vid University of California. Den 30 april 2021 publicerade Salks forskare och samarbetspartners en medicinsk artikel i Circulation Research som visar hur proteinet skadar celler och bekräftar att Covid-19 främst är en kärlsjukdom.

Sedan tidigare vet forskare att SARS-CoV-2:s spikproteiner hjälper till att infektera den mänskliga cellen och därvid fungerar som ett slags nycklar som hjälper viruset att ta sig in i cellen och infektera. Många har betraktat Covid-19 som en luftvägsinfektion som skadar lungorna, men nu är det bevisat att det rör sig om en kärlsjukdom där kärlendotelcellerna skadas.

Denna nya stora forskningsstudie visar nämligen att virusets spikproteiner även har en annan nyckelroll i sjukdomsförloppet. Man har nu för första gången kunnat dokumentera hur SARS-CoV-2-viruset skadar och attackerar kärlsystemet på cellnivå vilket ger en förklaring till alla till synes osammanhängande komplikationer samt långtidscovid-19.

I den nya studien skapade forskarna ett ”pseudovirus” som omgavs av SARS-CoV-2 klassiska krona med en yta med spikproteiner, men utan att detta innehöll något virus. Detta pseudovirus sprutades in i försöksdjur och resulterade i skador på lungor och artärer. Djuren insjuknade och prover som togs på olika vävnader visade att spikproteinet ensamt var tillräckligt för att orsaka skada och svår sjukdom. Vävnadsproverna visade på inflammation i de endotelceller som fodrar lungartärväggarna.

Forskningsteamet replikerade sedan denna process i labbet och exponerade friska endotelceller för spikproteinet. Det visade sig att spikproteinet skadade cellerna genom att binda ACE2. Denna bindning störde ACE2:s molekylära signalering till mitokondrierna (som är mikroskopiska ”energifabriker” som alstrar energi för cellerna). Detta gjorde att mitokondrierna trasades sönder och fragmenterades.

Representative images of vascular endothelial control cells (left) and cells treated with the SARS-CoV-2 Spike protein (right) show that the spike protein causes increased mitochondrial fragmentation in vascular cells. Credit: Salk Institute
Representative images of vascular endothelial control cells (left) and cells treated with the SARS-CoV-2 Spike protein (right) show that the spike protein causes increased mitochondrial fragmentation in vascular cells. Credit: Salk Institute

Bilder ovan: Till vänster friskt vaskulärt endotel och till höger angripet av spikprotein som orsakat mitokondriell fragmentering.

Blödningar och proppbildningar uppstår. Detta kan i sin tur leda till stroke, hjärtsjukdom och en rad av farlig påverkan på det ena inre organet efter det andra. Gemensamt för samtliga incidenter är att det rör sig om att spikproteinet skadat blodkärlen och skapat inflammationer och proppbildningar.

Text: Kersti Wistrand

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq