Hans Myrebro – medlem i Jewish Voice for Peace replikerar Nätverk för historielärare

publicerad 20 maj 2021
- Hans Myrebro
Foto: Jewish Voice for Peace

REPLIK. Hans Myrbro blev på Facebook falskt anklagad av lärare i föreningen Nätverk för historielärare efter att han nämnde sin bok ”De skapade ett blodigt 1900-tal – en granskning av sionistisk makt”. Historielärarena i nätverket trodde att boken var antisemitisk (utan att ha läst den), men Myrebro försvarar sig med att en korrekt historiebeskerivning måste prioriteras. Han nämner även sitt medlemskap i föreningen Jewish Voice for Peace, vilket bör förvåna kritikerna.

Text: Hans Myrebro, HistorisktKorrekt.se | Foto: Jewish Voice for Peace

I början av maj anslöt jag mej till Facebook-gruppen ”Nätverk för historielärare.” Efter två veckor gjorde jag mitt första inlägg, som till stor del bestod i att jag  i två meningar nämnde en av de böcker som finns på vårt förlag. Bokens titel är: ”De skapade ett blodigt 1900-tal – en granskning av sionistisk makt” och det räckte för att den första ”läraren” skulle rycka ut och avslöja ”vem” som dolde sig bakom pseudonymen Hans Myrebro och gav sedan en felaktig uppgift om vem som ägde förlaget. Alltså ingen som hade med saken att göra.

”Läraren” hade inte läst boken, men hade ändå en stark uppfattning om innehållet, därför att ordet sionist fanns med i rubriken. Han började orda om konspirationsteorier och nazism. Snabbt dök det upp en rad vulgärlärare i texten, som likt vilsna pärlhöns kacklade fram lösryckta citat som de fångat upp på nätet och hotfullt kastade i ansiktet på mej. Redovisning eller efterfrågan av fakta var det aldrig frågan om. Nej, det hade sannolikt kommit att betecknas som antisemitism. Man var som lärare fångad i ett, ”semitiskt nät.”


Naturligtvis blev jag förskräckt, inte för egen del, men inför den kusliga tanken att dylika marionetter kan stå i en lärosal och sprida sin agendaretorik bland ärliga, kunskapstörstande elever. A-lagarna på bänken där ute hade säkert gjort bättre ifrån sig, vad gäller argumentation.


En kraftfullt fördömning av sionistiskt våld

Jag hänvisade till vad som just nu händer i Palestina och berättade att jag är medlem i en stor judisk organisation Jewish Voice for Peace (JVP), som kraftfullt fördömer det våld som i decennier har dirigerats av sionistiska kretsar. JVP är en judisk organisation som tillsammans med en annan judisk organisation Neturei Karta, som ser sionismen som en effektiv och mycket farlig krigshetsare. Denna sionism värnas alltså nu av bland annat svenska skolmyndigheter.

Här blev jag avbruten och avstängd från Facebook-gruppen. Vi hade kommit för nära fakta och då ville man inte ha med mej längre.

Helt i linje med detta förfarande har jag under den tid som gått inte hört något från skolvärlden om den kupp som ägde rum inom EU för två år sedan. Inte heller uppsnappat en enda kommentar till det som hände i Strassburg i september 2019.  Vadå, hörs det från en yrvaken kår av dagdrömshistoriker.

Den 19 september 2019 godkände EU-kommissionen i Strassburg med 535 röster för och 66 emot en, Joint motion for Resolution, som fastställde den historieskrivning angående främst 1900-talet som ska gälla som absolut norm för all framtid. Resolutionen var framtagen av en grupp agendahistoriker genom en politisk styrning. 1900-talets historia skriven som en absolut norm för hela EU, skrivs alltså i Strassburg – onekligen ett effektivt sätt att ta död på historievetenskapen och begrava den oåtkomligt för kunskapstörstande ungdomar.

Putin reagerade kraftfullt mot diktatorisk agendasättande historieskrivning

Från svenskt och europeiskt (professionellt) håll hördes inte några protester. I Ryssland däremot, där man värnar det fria ordet, reagerade Putin kraftfullt mot diktatoriska metoder inom historieskrivningens område. Metoder som skulle fått till och med Stalin att skämmas, men i Europa har därmed skapats ett idylliskt landskap där Goyim får ströva fritt i det historiska området. Goyim är en judisk beteckning på icke-judar som villigt och avtrubbat går sionistiska ärenden utan att ställa frågor. Goyim betyder duktig idiot eller kreatur. Ett strålande exempel på goyiskt agerande såg vi i början av denna artikeln, där ”historielärare” undvek att undersöka och ställa frågor, för att istället utagera den agenda som de blivit pådyvlade  av just Goyer –  som går sionistiska ärenden.

Ett bra sätt att avhumanisera ett folk är att ta ifrån dem dess sanna historia, eller i varje fall omarbeta den till oigenkännlighet. Mitt intryck från möten med verksamma historielärare är tyvärr att man arbetar energiskt i riktning för en av en etnisk mediaelit dikterad agenda med eleverna till förfång och skada.

Text: Hans Myrebro, HistorisktKorrekt.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq