Järnvägsåret 2021 ska främja transporter på räls

publicerad 19 maj 2021
- av Redaktionen
Järnvag. Foto: K.S. Kyung. Licens: Unsplash.com
Järnvag. Foto: K.S. Kyung. Licens: Unsplash.com
Järnväg. Foto: K.S. Kyung. Licens: Unsplash.com

TEKNIK. Just nu pågår det europeiska järnvägsåret med flera aktiviteter för att främja transporter på järnväg. Det är EU som har beslutat att 2021 ska vara ett järnvägsår där syftet bland annat är att bidra till att nå EU:s klimatmål på transportområdet. På uppdrag av regeringen ansvarar Trafikverket för Sveriges arbete med järnvägsåret.

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa kollektivt med liten klimatpåverkan och därför gör Sverige stora satsningar på järnvägen. Det handlar bland annat om omfattande nyinvesteringar och en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Regeringen har även uppdragit åt Trafikverket att genomföra en upphandling av nattågstrafik mellan Sverige och andra europeiska länder.

För att ännu fler transporter och resor ska ske på järnväg och därmed minska transportsektorns klimatpåverkan, är det internationella arbetet i EU en betydelsefullt del. Därför är det viktigt att Sverige deltar i och bidrar till de aktiviteter som sker under det europeiska järnvägsåret.

Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att samordna och organisera Sveriges deltagande i järnvägsåret, men även aktivt verka för att på EU-nivå lyfta vissa frågor som regeringen ser som viktiga. Det handlar exempelvis om åtgärder för att främja nattågstrafik och internationell persontågstrafik inom EU samt till och från angränsande länder. Myndigheten ska även särskilt belysa problemen vid offentlig upphandling av nattågstrafik mellan länder.

Trafikverket ska vidare lyfta frågan om att underlätta möjligheterna att boka biljetter för internationella tågresor. Utöver detta ska Trafikverket även lyfta frågor som åtgärder för att stärka kompetensförsörjning i järnvägsbranschen och vikten av hållbara godstransporter och personresor, samt säkra och konkurrenskraftiga järnvägssystem.

Trafikverket ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 augusti 2022 och slutredovisa det senast den 31 december 2022.

Text: Infrastrukturdepartementet


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *