Läkare varnar för Covid-19 genvacciner – Rapporter om dödliga biverkningar

publicerad 11 maj 2021
- Harriet Larsson
Generaldirektör Björn Eriksson. Pressfoto: Läkemedelsverket och en svart get. Foto: Ricardo Gomez Angel. Licens: Unsplash.com

GRANSKNING. Vaccinering mot Covid-19 pågår för fullt i hela världen, nu skall även barn vaccineras med ett vaccin vars följder ingen vet. Det finns många protester mot pågående massvaccinationer, undertecknad vill i detta inlägg belysa ett par av de senaste protesterna från läkare och forskare, mot dessa nya genmanipulerade vacciner. Vad är Läkemedelsverkets GD och AstraZenecas kontaktman Björn Erikssons kommentar på riskerna med vaccinerna?

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se | LMV:s Generaldirektör Björn Eriksson. Pressfoto: Läkemedelsverket. Bild: En svart get. Foto: Ricardo Gomez Angel. Licens: Unsplash.com

Ett antigen är ett kroppsfrämmande ämne, som kallas för ett patogen, som finns i virus och bakterier, som framkallar en reaktion hos immunförsvaret, när det kommer in i kroppen. Denna reaktion leder till nybildning av antikroppar/immunglobuliner och rekrytering av vita blodkroppar som angriper inkräktarens antigen och kan förstöra det. Vid autoimmuna sjukdomar och vid en autoimmunreaktion bildar kroppen autoantikroppar mot sina egna vävnadsceller.

När våra kroppar första gången exponeras för ett patogen, ett skadligt ämne, som till exempel bakterier och virus tar det tid för immunsystemet att svara och producera antikroppar som är specifika mot just det antigen som invaderat oss. Ett vaccin som innehåller små mängder av inkräktaren eller av dess arvsmassa får immunsystemet att reagera fortare, eftersom det känns igen och vi blir inte lika sjuka av bakterier eller virus som orsakar sjukdom.

Dessa nya vacciner, tex Pfizers och Modernas har tagits fram med så kallad mRNA-teknik. Det är en genteknik där ett så kallat budbärar-RNA, vanligen beskrivs som mRNA, sprutas in i kroppen som då själv förvandlas till en vaccinfabrik och skapar ett försvar i stället för det gamla sättet att spruta in ett levande eller avdödat antigen, som vid traditionella vacciner. Oavsett teknik kan följden av alla Covid-19 vacciner leda till svåra biverkningar och död.

Ett virus med spikprotein har som uppgift att fästa på värdens celler, men om spikproteinet ändrar sina egenskaper och muterar får vaccinet, med sina antikroppar, svårare att fästa och blockera spikproteinerna.

När detta uppmärksammades var först Big Pharma med sina allierade ivriga att försäkra att dessa genmodulerade vacciner även skulle skydda mot muterade virus och nu finns profitrika planer på att fortsätta med denna lönsamma framställning till vaccin 3, 4 och 5 en slags perpetuum mobile-maskin.

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska”, skriver 28 läkare i Göteborgsposten och påminner om narkolepsi skandalen från vaccinationen med pandemrix mot svininfluenzan.

I en offentlig kommentar under ett möte i Atlanta i arrangemang av den amerikanska hälsomyndigheten CDP (Center for Disease, Controll and Prevention) vädjade molekylärbiologen och toxikologen Janci Chunn Lindsay CDP att omedelbart stoppa produktionen och distributionen av covidvaccin eftersom de kontroversiella injektionerna kan leda till infertilitet, blodproppar och ett försämrat immunförsvar som kan förlora sin förmåga att hantera coronaviruset genom virusets vävnadspåverkan och risk för autoimmuna reaktioner, dessutom kan virusets mutationsförmåga stärkas.

Hon varnade för de nya genterapivaccinerna, eftersom de medför säkerhetsproblem på alla fronter, inte minst för både fertilitet och graviditet.

Relaterat: 57 Top Scientists and Doctors: Stop All Covid Vaccinations

Skillnaden är stor från protesterande läkare/forskare jämfört med läkemedelsjättarnas jubelrop, för dessa vacciner kan framställas i större skala eftersom de är enklare att producera. Modernas VD har nu kommit in på listan över världens 25 rikaste personer, när skattemiljarderna strömmar in på kontot. Inte konstigt att barn är nästa målgrupp, där deras skrämselpropaganda kan locka föräldrar med sina små till vaccinationsbåsen.

Om barn vaccineras, som endast har 0,002 % risk att dö i Covid-19 så kan en hel generation bli steril konstaterar fristående forskare.

Janci Chunn Lindsay fastslog med stöd av andra forskare att det nu finns tillräckliga bevis för en tydlig korrelation med ökade coviddödsfall och vaccinkampanjerna, vilket också en rapport från Israel har bevisat.

Men vad bryr sig triumviratet mellan politiker, media och Big Pharma om det, tätt sammanlänkande som de är? Snart når Israel är målet med att 90% av alla vuxna är vaccinerade. Nu står barn under 16 år på tur. Tystnad råder om vaccinationens konsekvenser både från politiker och media.

Relaterat: Israel: Pfizer-vaccin har dödat 40 gånger fler äldre än Covid-19

Därför är det glädjande att ta del av en rapport från ”The Israeli People`s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona Vaccine”, från april 2021.

Den israeliska folkkommittén är en oberoende och opolitisk grupp av israeliska medborgare med olika politisk åskådning från skilda kompetensområden. I kommittén ingår läkare, advokater och forskare från ett brett spektrum av akademiska discipliner.

Sammanfattningen lyder ”Aldrig har ett vaccin skadat så många medborgare.” (Never has a vaccine injured so many).

Kommittén varnar för klyftan mellan verkligheten och vad som det israeliska hälsoministeriet och media torgför. Ett storskaligt bedrägeri pågår inte bara för israeliska medborgare, utan för medborgare i hela världen, som ser Israel som forskningslaboratoriet för Pfizers corona vaccin. Där deras ledare Benjamin Netanyahu var snabbast med att få leveransavtal med Pfizers VD.

” I denna rapport vill vi säga till den israeliska regeringen och regeringar över hela världen: Brist på öppenhet dödar människor!”

Författarna påpekar att denna mörkläggning om vaccinets baksida ger omfattande biverkningar som i stor omfattning kan leda till funktionshinder och död.

De mest frapperande resultaten från deras granskning:

 • 288 rapporter om dödsfall intill vaccinationen, där 90 % skedde upp till 10 dagar efter vaccinationen och där 64 % av dödsfallen var män. Medan hälsoministeriet endast redovisade 45 fall i närheten av vaccinationen. (Falsk trygghet finns nu i vaccinationsbåsen om att 15 min efter vaccineringen skall räcka för att den skall vara trygg).
 • Enligt statistiska uppgifter från Central Bureau of Statistics (CBS) fanns en ökning av den totala dödligheten i Israel under januari-februari 2021 mitt i vaccinationsoperationen, jämfört med den genomsnittliga dödligheten under samma period tidigare år.
  Författarna konstaterar att perioden januari-februari 2021 var den dödligaste under det senaste decenniet.
 • I åldersgruppen 20 – 29 år under denna tidsperiod var ökningen av den totala dödligheten ännu mer dramatisk med en ökning på 32 % jämfört med året innan.
 • En statistisk analys av data från CBS kombinerat med information från ministeriet för Hälsa leder till slutsatsen att dödligheten bland de vaccinerade uppskattas till 1: 5000 personer (1: 13 000 för åldrarna 20 – 49, 1: 6000 för åldrarna 50 – 69 och 1: 1600 för åldrarna 70+)

Enligt denna bedömning är det möjligt att uppskatta att antalet dödsfall i Israel som har inträffat i närheten av vaccinationen, som för närvarande uppgår till ca 1000-1100 personer!

Författarnas uppmaningar:

 • I denna rapport vill vi säga till den israeliska regeringen och regeringar i hela världen: Brist på öppenhet dödar människor! Detta bedrägeri genom att dölja leder till funktionshinder och risk för dödsfall.
 • Ta bort allt som är hemlighetsstämplat, skapa transparanta och kontrollerade rapporteringssystem; först då kan liv räddas och undvikas från själva verktyget/vaccinet som är tänkt att bevara hälsan!
 • Frågan är om inte läkemedlet/vaccinet i detta fall kan vara dödligare än sjukdomen, eller kan det vara lika eller mindre dödligt?
 • Media borde vara en fri vakthund för demokratin och omedelbart slå till och larma vid faror och inte tiga, som idag.

Forskare vid Salk Institutet i USA (grundades av Johan Salk, vaccinpionjären med det sk. Salkvaccinet mot polio) har i en artikel i den medicinska tidskriften ”Circulation Research” den 30 april 2021 konstaterat att det är ”spikeproteinet” som med sina antenner fäster på andra celler som orsakar vävnadsskador i covidsjuka och i genvaccinerade kroppar. De anser att Covid-19 är en kärlsjukdom.

Det paradoxala är dock att dessa genmanipulerade vacciner kan skada kroppen precis som Covid-19 sjukdomens spikeproteiner gör initialt, medan Big Pharmas vaccinforskare hävdar att de nya vaccinerna räddar dig antingen med en vaccinteknik där spikeproteinet direkt injiceras i våra armar eller att via den så kallade mRNA-tekniken, som instruerar kroppen att själv tillverka spikproteiner och släppa ut dem i sin egen kropp, för att kroppen skall kunna känna igen dem och själv skapa antikroppar mot coronavirusets antigener.

När våra kroppar första gången exponeras för ett patogen, ett skadligt ämne som till exempel bakterier och virus tar det tid för immunsystemet att svara och producera antikroppar som är specifika mot just det antigen som invaderat oss. Med ett vaccin som innehåller små mängder av bakteriens eller virusets arvsmassa, så reagerar immunsystemet fortare och vi blir inte lika sjuka av bakterier eller virus som orsakar sjukdom, men till pris av svåra biverkningar och död.


Det är vårt eget immunförsvar som ständigt skall försvara oss mot dessa genmanipulerade och osäkra vacciner som skapat små virusfabriker inne i våra kroppar för evig tid. Vårt naturliga immunförsvar kan då tappa sin kapacitet och följden blir att vi kan bli mer sjuka av andra framtida och nya inkräktare.


Det är som att sätta bocken till trädgårdsmästare

Många inom nationers övervakande hälsosystem från WHO till folkhälsomyndigheter och läkemedelsverk har stor lojalitet genom deras anknytningen till Big Pharma

Ett exempel av många är Läkemedelsverkets GD är hjärtläkaren Björn Eriksson, som tidigare har arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca. Det är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Samma globala krafter arbetar överallt oavsett vilka epidemier och pandemier som drar över världen, oavsett vilka skador botemedel kan ge och oavsett dräneringen av skattemedel, medan bankimperierna och läkemedelsbolagen kan fira varje dag, medan miljarderna strömmar in av okunniga, lättlurade eller av cyniska makthavare.

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se

Israeli Poeple’s Committe website: The-people-committee.com 

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Länken som inte kom med (från 2005)

  Ordningsamma nanopartiklar lagrar bra
  Forskare vid IBMs laboratorier i New York och Kalifornien har utvecklat kemiska reaktioner som får magnetiska nanopartiklar att organisera sig i ett välordnat mönster med exakt samma avstånd mellan alla partiklar. Därmed menar forskarna, som leds av Dr Shouheng Sun, att man har något som kan bilda basen för en ny datalagringsteknik.

  https://etn.se/index.php/70-biblioteket/gamla-artiklar/10265-ordningsamma-nanopartiklar-lagrar-bra.html

 • Läkemedelsverkets GD Björn Eriksson var ju Stockholms Hälso-och sjukvårdsdirektör ansvarig för fältsjukhuset som var helt oanvänt fram till dess att det revs. Samtidigt som åldringar på äldreboenden fick dö kvävningsdöden via morfin och lugnande.

 • Om magnetismen stämmer finns en funktionsbeskrivning redan 2005

  2005
  Ordningsamma nanopartiklar lagrar bra 2005
  Självorganiserande nanopartiklar kan utnyttjas för hårddiskar och andra datalagringssystem som blir 100 gånger effektivare än dagens, menar forskare hos IBM.

  2013
  Spårbara nanopartiklar med läkemedel – framtidens cancervapen
  https://etn.se/index.php/70-biblioteket/gamla-artiklar/10265-ordningsamma-nanopartiklar-lagrar-bra

  2020

  5G-utvecklingen som skulle kunna vara möjlig med vaccin med biocorona nanopartiklar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/11/25/5g-utvecklingen-som-skulle-kunna-vara-mojlig-med-vaccin-med-biocorona-nanopartiklar/

 • Låter mycket allvarligt att ansvariga politiker chansar så okritiskt (betr. världens genom tiderna största och farligaste experiment)

  Ge gärna ref. till rapport som beskriver mRNA-virusets farliga effekter och
  a. vilka forskningsinstitutioner som ligger bakom forskningsresultaten
  b. var de publiceras

 • Länken som inte kom med (från 2005)

  Ordningsamma nanopartiklar lagrar bra
  Forskare vid IBMs laboratorier i New York och Kalifornien har utvecklat kemiska reaktioner som får magnetiska nanopartiklar att organisera sig i ett välordnat mönster med exakt samma avstånd mellan alla partiklar. Därmed menar forskarna, som leds av Dr Shouheng Sun, att man har något som kan bilda basen för en ny datalagringsteknik.

  https://etn.se/index.php/70-biblioteket/gamla-artiklar/10265-ordningsamma-nanopartiklar-lagrar-bra.html

 • Läkemedelsverkets GD Björn Eriksson var ju Stockholms Hälso-och sjukvårdsdirektör ansvarig för fältsjukhuset som var helt oanvänt fram till dess att det revs. Samtidigt som åldringar på äldreboenden fick dö kvävningsdöden via morfin och lugnande.

 • Om magnetismen stämmer finns en funktionsbeskrivning redan 2005

  2005
  Ordningsamma nanopartiklar lagrar bra 2005
  Självorganiserande nanopartiklar kan utnyttjas för hårddiskar och andra datalagringssystem som blir 100 gånger effektivare än dagens, menar forskare hos IBM.

  2013
  Spårbara nanopartiklar med läkemedel – framtidens cancervapen
  https://etn.se/index.php/70-biblioteket/gamla-artiklar/10265-ordningsamma-nanopartiklar-lagrar-bra

  2020

  5G-utvecklingen som skulle kunna vara möjlig med vaccin med biocorona nanopartiklar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/11/25/5g-utvecklingen-som-skulle-kunna-vara-mojlig-med-vaccin-med-biocorona-nanopartiklar/

 • Låter mycket allvarligt att ansvariga politiker chansar så okritiskt (betr. världens genom tiderna största och farligaste experiment)

  Ge gärna ref. till rapport som beskriver mRNA-virusets farliga effekter och
  a. vilka forskningsinstitutioner som ligger bakom forskningsresultaten
  b. var de publiceras

 • Läkemedelsverket svarar på mitt mail angående artikelns frågor ovan:

  Från: Registrator <Registrator@lakemedelsverket.se>

  Datum: onsdag 12 maj 2021 12:48

  Till: Torbjörn <sasser@sasser.net>

  Ämne: 4.1.2-2021-040184 Sv: Vad är Läkemedelsverkets GD och AstraZenecas kontaktman Björn Erikssons kommentar på riskerna med vaccinerna?

   

  Hej,

   

  Vacciner kan ge biverkningar, men oftast är de milda, kortvariga och drabbar endast en liten andel av de vaccinerade. För vaccinen mot covid-19 är de vanligaste inrapporterade misstänkta biverkningarna frossa, feber, huvudvärk, det vill säga tecken på att immunförsvaret har gått igång. För samtliga fyra godkända vaccin mot covid-19 som används inom EU har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gjort bedömningen att nyttan överväger risken. Den bedömningen uppdateras löpande och allteftersom nya data tillkommer. Om man skulle göra bedömningen att det finns risker med något vaccin eller läkemedel så vidtas omedelbara åtgärder.

   

  Mer information om respektive vaccin och all kunskap om misstänkta biverkningar finns på https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

   

  Med vänlig hälsning

   

  Läkemedelsverket

  • Tillbaka på ruta ett, “nyttan överväger risken“, (för dem som avstår vaccin).

   Annika Linde tog aldrig sprutan
   “I en intervju för Ulf Elfving i sr den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och den är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.”

   https://runelanestrand.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/

  • Tack för kommentaren efter mitt inlägg om Covid-19 vacciner!
   Att ta del av många källor och därefter bedöma kunskapsläget om Covid 19 vacciners skyddseffekt är en bra utgångspunkt inför ställningstagande om vaccinering. Kortsiktigt minskar risken för att bli svårt sjuk och tom avlida efter vaccinering, men till priset av att ett “fåtal” kan drabbas av svåra biverkningar. Hur få de är, skiljer sig dock åt beroende på källor.
   Den kända kvinnoläkaren Christine Northurp svarar på frågor om vaccinets tillförlitlighet på en konferens i USA i april. Health Freedom Conference 2021.
   -Är vaccinen experimentella? Ja.
   -Kommer vaccinet hindra mig från att smittas av Covid? Nej.
   Har vaccin orsakat några dödsfall eller skador? Ja.
   -Är vaccintillverkarna ansvariga för skador eller dödsfall orsakat av vaccinerna? Nej.
   Samma slutsatser finns att ta del av i; https://swprs.org/vaccines-the-tip-of-the-iceberg/
   Min önskan är att LMV vore mer lyhörda för läkare med avvikande uppfattningar om vaccinets välsignelser samt större lyhördhet för erfarenheter från patienter. Coronavirusets härjningar i kroppen på IVA vårdade patienter påminner mycket om sjukdomar med autoimmuna reaktioner, t.ex SLE som jag själv har kämpat med under större delen av mitt 74-åriga liv. Billiga botemedel som malariamedel blev initialt baktalade av WHO och jag begriper inte tystnaden från läkare, t.ex.reumatologer om kortisonets räddning när Covid-19 virus löpte amok i kroppen. Men avvikande inlägg publiceras ej i media.

 • Läkemedelsverket svarar på mitt mail angående artikelns frågor ovan:

  Från: Registrator <Registrator@lakemedelsverket.se>

  Datum: onsdag 12 maj 2021 12:48

  Till: Torbjörn <sasser@sasser.net>

  Ämne: 4.1.2-2021-040184 Sv: Vad är Läkemedelsverkets GD och AstraZenecas kontaktman Björn Erikssons kommentar på riskerna med vaccinerna?

   

  Hej,

   

  Vacciner kan ge biverkningar, men oftast är de milda, kortvariga och drabbar endast en liten andel av de vaccinerade. För vaccinen mot covid-19 är de vanligaste inrapporterade misstänkta biverkningarna frossa, feber, huvudvärk, det vill säga tecken på att immunförsvaret har gått igång. För samtliga fyra godkända vaccin mot covid-19 som används inom EU har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gjort bedömningen att nyttan överväger risken. Den bedömningen uppdateras löpande och allteftersom nya data tillkommer. Om man skulle göra bedömningen att det finns risker med något vaccin eller läkemedel så vidtas omedelbara åtgärder.

   

  Mer information om respektive vaccin och all kunskap om misstänkta biverkningar finns på https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

   

  Med vänlig hälsning

   

  Läkemedelsverket

  • Tillbaka på ruta ett, “nyttan överväger risken“, (för dem som avstår vaccin).

   Annika Linde tog aldrig sprutan
   “I en intervju för Ulf Elfving i sr den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och den är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.”

   https://runelanestrand.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/

  • Tack för kommentaren efter mitt inlägg om Covid-19 vacciner!
   Att ta del av många källor och därefter bedöma kunskapsläget om Covid 19 vacciners skyddseffekt är en bra utgångspunkt inför ställningstagande om vaccinering. Kortsiktigt minskar risken för att bli svårt sjuk och tom avlida efter vaccinering, men till priset av att ett “fåtal” kan drabbas av svåra biverkningar. Hur få de är, skiljer sig dock åt beroende på källor.
   Den kända kvinnoläkaren Christine Northurp svarar på frågor om vaccinets tillförlitlighet på en konferens i USA i april. Health Freedom Conference 2021.
   -Är vaccinen experimentella? Ja.
   -Kommer vaccinet hindra mig från att smittas av Covid? Nej.
   Har vaccin orsakat några dödsfall eller skador? Ja.
   -Är vaccintillverkarna ansvariga för skador eller dödsfall orsakat av vaccinerna? Nej.
   Samma slutsatser finns att ta del av i; https://swprs.org/vaccines-the-tip-of-the-iceberg/
   Min önskan är att LMV vore mer lyhörda för läkare med avvikande uppfattningar om vaccinets välsignelser samt större lyhördhet för erfarenheter från patienter. Coronavirusets härjningar i kroppen på IVA vårdade patienter påminner mycket om sjukdomar med autoimmuna reaktioner, t.ex SLE som jag själv har kämpat med under större delen av mitt 74-åriga liv. Billiga botemedel som malariamedel blev initialt baktalade av WHO och jag begriper inte tystnaden från läkare, t.ex.reumatologer om kortisonets räddning när Covid-19 virus löpte amok i kroppen. Men avvikande inlägg publiceras ej i media.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *