Mänskligheten injiceras med genetiska “marsvinsvacciner”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 maj 2021
- Torbjörn Sassersson
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

VACCINVETENSKAP & OPINION. Den oberoende medicinske journalisten Jon Rappaport gör en rad anmärkningsvärda iakttagelser kring covidvaccinerna och dessa leder till en rad obehagliga frågor. Vilka proteiner produceras egentligen i kroppen av mRNA-vaccinerna? Varför saknas oberoende studier på de egentliga fysiologiska effekterna av genvaccinerna? NewsVoice sammanfattar.

Text: Torbjörn Sassersson | Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

Bakgrunden är att det är allmänt känt att mRNA-vaccinerna tvingar kroppsceller att masssproducera en viss typ av så kallade spikproteiner, vilka måste betraktas som främmande proteiner eftersom dessa inte är kroppsegna. Den första iakttagelsen som Rappaport gör är att det saknas en väl genomförd studie med några tusen personer som har vaccinerats, och som tydligt bevisar att alla dessa människor producerar enbart det främmande spikproteinet och inget annat främmande protein. Rappaport skriver att någon sådan studie inte existerar.

Det saknas även studier på de fysiologiska effekterna av dessa proteiner hos människor som fått genterapi genom mRNA-vacciner. Hur påverkas dessa människors hälsotillstånd egentligen? Det saknas studier som visar att injektionerna av mRNA verkligen gör enbart påstådd nytta och samtidigt visar att de inte skadar vår fysiologiska och genetiska hälsa.

Rappaport betonar att det historiskt till och med saknas garanterat fungerande genmedicinska behandlingar. Frågan uppstår, varför ska vi då tro på just dessa mRNA-genvaccinterapier?


Anledningen till att de nödvändiga studierna saknas beror på att genvaccinerna framtagits och tillämpas i ett forcerat globalt nödläge på en uppskrämd mänsklighet. Allt gick blixtsnabbt ur ett medicinskt utvecklingsperspektiv. Mänskligheten är de facto indragen i ett förskönat berättande där världen idag och i framtiden räddas tack vare experimentella vacciner från läkemedelsindustrin.


Mänskligheten påtvingas “marsvinsvacciner”

Jon Rappaport skriver:

Jon Rappoport. Original photo: Nomorefakenews.com. Processed by NewsVoice.se
Jon Rappoport. Originalfoto: Nomorefakenews.com. Bildbehandling: NewsVoice

“What there is, is a great deal of money that hustlers have raised for bio-tech firms. And there are many sky-blue promises. And oh yes, there are many examples of errors, in which experimental gene insertions yield unexpected results. Unintended and dangerous results. Unpredicted alterations in genomes”.

Han misstänker därför att det stora antalet rapporterade skador och dödsfall av mRNA-vaccinerna kan vara resultatet av mer än bara produktionen av ett enskilt spikprotein. Verkligheten kan vara mer komplicerad.

Tillämpningen av RNA-injektionerna borde ha varit förbjudna till dess att forskare och läkemedelsbolag på ett övertygande sätt kan redovisa att riskerna är minimala, menar Rappaport. Istället tvingas människor in i ett forskningsprojekt som borde vara kriminellt.

Rappaport kallar mRNA-vaccinerna för marsvins-vacciner och syftar på att miljontals människor som fått genvaccinmedicinerna deltar i ett globalt medicinskt experiment med okontrollerade effekter – inklusive gendrift.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Romklubben koordinerar vaccinagendan enligt ny bok av Jacob Nordangård. Han skriver:

  “Hej,

  Efter ett digert arbete med att på kort tid först sammanställa och sedan distribuera Den globala statskuppen har jag nu påbörjat mitt nya projekt under arbetsnamnet Alla vägar leder till Rom. “Kuppen” översätts samtidigt till engelska och tyska.

  Den nya boken kommer att inrikta sig på hur motståndet ständigt fångas upp för att antingen ledas på avvägar eller bli en del av den långsiktiga agendan.

  Stöd gärna projektet: Plusgiro: 814120-2 eller Swish: 1232919397. Det går också att köpa mina böcker via vår nya webbshop: pharosmedia.se/shop

  Jag bifogar här ett smakprov i form av mitt senaste inlägg:

  “Ungefär ett år efter att pandemin deklarerades bestämde jag mig för att återvända till vad The Great Transition Initiatives framtidsscenarier tog upp om vår nutid. Jag nämnde detta initiativ kort i Rockefeller – en klimatsmart historia men gick inte in i detalj på scenariernas faktiska innehåll. När jag nu läst om dokumentet framkommer att GTIs mest skrämmande framtidsbilder på flera sätt har realiserats, samtidigt som det också ger en fingervisning om vad framtiden kan bära i sitt sköte. Detta rör specifikt pandemin och utropandet av något som benämns som New Earth Order.”

  Läs hela inlägget här: pharos.stiftelsen-pharos.org/the-great-transition-och-new-earth-order/

  Vänliga hälsningar,
  Jacob Nordangård”

   • 1000 år av fred väntar efter Harmagedon varefter det kommer en okänd tidsrymd med en blandning av krig och fred, ungefär som det är nu. Harmagedon är jordens reningsprocess inför “de tusen åren “Då skola alla fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger YHWH Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.”

 • Det är ju det här pågående massexperimentet som är själva studien.

  Sen har en majoritet av den svenska befolkningen tillgång till Internet och precis samma källor jag själv har. Efter hur det gick i samband med svininfluensafiaskot 2009 så är det för mig helt ofattbart att så många bara tio år senare gör om precis samma misstag utan att göra egna efterforskningar. Gör man sina efterforskningar så är det ju inte en snöbolls chans i helvetet att man tar den här experimentella giftcocktailen.

 • följande studie från The Salk Institute visar att de s.k spikproteinerna inte alls är harmlösa, utan tvärtom orsakar just de symptom dom tillskrivs viruset.

  https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/

  läsvärd artikel om studien:

  http://www.renegadetribune.com/new-report-sheds-light-on-vaccine-doomsday-cult/

  An explosive new study by researchers at the prestigious Salk Institute casts doubt on the current crop of gene-based vaccines that may pose a grave risk to public health. The article, which is titled “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, shows that SARS-CoV-2’s “distinctive ‘spike’ protein”..”damages cells, confirming COVID-19 as a primarily vascular disease.” “

 • Romklubben koordinerar vaccinagendan enligt ny bok av Jacob Nordangård. Han skriver:

  “Hej,

  Efter ett digert arbete med att på kort tid först sammanställa och sedan distribuera Den globala statskuppen har jag nu påbörjat mitt nya projekt under arbetsnamnet Alla vägar leder till Rom. “Kuppen” översätts samtidigt till engelska och tyska.

  Den nya boken kommer att inrikta sig på hur motståndet ständigt fångas upp för att antingen ledas på avvägar eller bli en del av den långsiktiga agendan.

  Stöd gärna projektet: Plusgiro: 814120-2 eller Swish: 1232919397. Det går också att köpa mina böcker via vår nya webbshop: pharosmedia.se/shop

  Jag bifogar här ett smakprov i form av mitt senaste inlägg:

  “Ungefär ett år efter att pandemin deklarerades bestämde jag mig för att återvända till vad The Great Transition Initiatives framtidsscenarier tog upp om vår nutid. Jag nämnde detta initiativ kort i Rockefeller – en klimatsmart historia men gick inte in i detalj på scenariernas faktiska innehåll. När jag nu läst om dokumentet framkommer att GTIs mest skrämmande framtidsbilder på flera sätt har realiserats, samtidigt som det också ger en fingervisning om vad framtiden kan bära i sitt sköte. Detta rör specifikt pandemin och utropandet av något som benämns som New Earth Order.”

  Läs hela inlägget här: pharos.stiftelsen-pharos.org/the-great-transition-och-new-earth-order/

  Vänliga hälsningar,
  Jacob Nordangård”

   • 1000 år av fred väntar efter Harmagedon varefter det kommer en okänd tidsrymd med en blandning av krig och fred, ungefär som det är nu. Harmagedon är jordens reningsprocess inför “de tusen åren “Då skola alla fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger YHWH Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.”

 • Det är ju det här pågående massexperimentet som är själva studien.

  Sen har en majoritet av den svenska befolkningen tillgång till Internet och precis samma källor jag själv har. Efter hur det gick i samband med svininfluensafiaskot 2009 så är det för mig helt ofattbart att så många bara tio år senare gör om precis samma misstag utan att göra egna efterforskningar. Gör man sina efterforskningar så är det ju inte en snöbolls chans i helvetet att man tar den här experimentella giftcocktailen.

 • följande studie från The Salk Institute visar att de s.k spikproteinerna inte alls är harmlösa, utan tvärtom orsakar just de symptom dom tillskrivs viruset.

  https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/

  läsvärd artikel om studien:

  http://www.renegadetribune.com/new-report-sheds-light-on-vaccine-doomsday-cult/

  An explosive new study by researchers at the prestigious Salk Institute casts doubt on the current crop of gene-based vaccines that may pose a grave risk to public health. The article, which is titled “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, shows that SARS-CoV-2’s “distinctive ‘spike’ protein”..”damages cells, confirming COVID-19 as a primarily vascular disease.” ”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *