Mänskligheten injiceras med genetiska “marsvinsvacciner”

publicerad 19 maj 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

VACCINVETENSKAP & OPINION. Den oberoende medicinske journalisten Jon Rappaport gör en rad anmärkningsvärda iakttagelser kring covidvaccinerna och dessa leder till en rad obehagliga frågor. Vilka proteiner produceras egentligen i kroppen av mRNA-vaccinerna? Varför saknas oberoende studier på de egentliga fysiologiska effekterna av genvaccinerna? NewsVoice sammanfattar.

Text: Torbjörn Sassersson | Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

Bakgrunden är att det är allmänt känt att mRNA-vaccinerna tvingar kroppsceller att masssproducera en viss typ av så kallade spikproteiner, vilka måste betraktas som främmande proteiner eftersom dessa inte är kroppsegna. Den första iakttagelsen som Rappaport gör är att det saknas en väl genomförd studie med några tusen personer som har vaccinerats, och som tydligt bevisar att alla dessa människor producerar enbart det främmande spikproteinet och inget annat främmande protein. Rappaport skriver att någon sådan studie inte existerar.

Det saknas även studier på de fysiologiska effekterna av dessa proteiner hos människor som fått genterapi genom mRNA-vacciner. Hur påverkas dessa människors hälsotillstånd egentligen? Det saknas studier som visar att injektionerna av mRNA verkligen gör enbart påstådd nytta och samtidigt visar att de inte skadar vår fysiologiska och genetiska hälsa.

Rappaport betonar att det historiskt till och med saknas garanterat fungerande genmedicinska behandlingar. Frågan uppstår, varför ska vi då tro på just dessa mRNA-genvaccinterapier?


Anledningen till att de nödvändiga studierna saknas beror på att genvaccinerna framtagits och tillämpas i ett forcerat globalt nödläge på en uppskrämd mänsklighet. Allt gick blixtsnabbt ur ett medicinskt utvecklingsperspektiv. Mänskligheten är de facto indragen i ett förskönat berättande där världen idag och i framtiden räddas tack vare experimentella vacciner från läkemedelsindustrin.


Mänskligheten påtvingas "marsvinsvacciner"

Jon Rappaport skriver:

Jon Rappoport. Original photo: Nomorefakenews.com. Processed by NewsVoice.se
Jon Rappoport. Originalfoto: Nomorefakenews.com. Bildbehandling: NewsVoice

"What there is, is a great deal of money that hustlers have raised for bio-tech firms. And there are many sky-blue promises. And oh yes, there are many examples of errors, in which experimental gene insertions yield unexpected results. Unintended and dangerous results. Unpredicted alterations in genomes".

Han misstänker därför att det stora antalet rapporterade skador och dödsfall av mRNA-vaccinerna kan vara resultatet av mer än bara produktionen av ett enskilt spikprotein. Verkligheten kan vara mer komplicerad.

Tillämpningen av RNA-injektionerna borde ha varit förbjudna till dess att forskare och läkemedelsbolag på ett övertygande sätt kan redovisa att riskerna är minimala, menar Rappaport. Istället tvingas människor in i ett forskningsprojekt som borde vara kriminellt.

Rappaport kallar mRNA-vaccinerna för marsvins-vacciner och syftar på att miljontals människor som fått genvaccinmedicinerna deltar i ett globalt medicinskt experiment med okontrollerade effekter - inklusive gendrift.

Text: Torbjörn Sassersson