Per Shapiro replikerar Sjöström och Winter: ”Jag gör bara mitt jobb som reporter”

publicerad 26 maj 2021
- av Per Shapiro
Per Shapiro. Pressfoto: Eva Wernlid

REPLIK. Jag försöker inte alls stoppa in Frihetsrörelsen i något fack. I flera avsnitt har Folkets Radio pekat på den ensidiga svartmålningen i stora dela av mainstream-media som demonstranterna oförtjänt drabbats av.

Text: Per Shapiro. Pressfoto: Eva Wernlid

Reportagen från de två manifestationer jag bevakat förmedlar den kärleksfulla atmosfären och sjuder av en mångfald viktiga och modiga röster från ifrågasättare, visselblåsare, fritänkare och vanliga människor i största allmänhet som vill stå upp för sin grundlagsskyddade rätt att röra sig fritt och själva bestämma över sina kroppar.

Som reporter ställer jag givetvis kritiska frågor till samtliga parter: Ifall polisen har beslutat att upplösa manifestationen, varför gör de inte det? Och med tanke på att vissa opinionsbildare letar med ljus och lykta efter sådant som kan användas för demonisera manifestationen, varför väljer ledarskapet för Frihetsrörelsen att gå runt i T-shirts med knutna nävar?

Och givet det kritiska skede vi befinner oss i – när vaccinpass är på väg att införas och behovet är större än någonsin att få till stånd en debatt om denna ödesfråga – hur pass väl har Frihetsrörelsen lyckats bygga enighet och brett folkligt stöd?

När det är sagt vill jag ändå rikta en eloge till alla modiga aktivister. Det är lätt att sitta på läktaren och säga hur saker kunde göras bättre. Ni är de enda som faktiskt åstadkommit något överhuvudtaget. I en tid då aktivister i hela västvärlden vittnar om massiva problem med infiltration och kontrollerade oppositionsgrupper är det emellertid en journalistisk självklarhet att belysa den problematiken. Inte för att skada Frihetsrörelsen utan av omsorg om den.

Ifall ni kan tänka er att medverka i Folkets Radio och berätta om valet av strategier, symbolik och budskap är ni varmt välkomna.

Och nej, Max Winter, det finns ingenting som är PK över min rapportering och det krävs inga politiskt korrekta glasögon för att tolka Freedom Defence Swedens T-shirt som hotfull. Om jag som avslutning får lämna ett konstruktivt förslag så vore det följande: Byt ut de knutna nävarna på era tröjor och (det allseende?) ögat på den blågula flaggan mot fyra ord som majoriteten svenskar faktiskt skulle kunna enas kring:

NEJ TILL MEDICINSK APARTHEID.

Text: Per Shapiro