Regeringen: Könsstympning av flickor och kvinnor ska förebyggas och bekämpas

NewsVoice är en oberoende nättidning med nyheter, analyser, reportage, krönikor och debatter som startade 2011. Stöd vårt arbete genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 6 maj 2021
- NewsVoice redaktionen
Märta Stenevi - Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Märta Stenevi - Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Bild: Märta Stenevi – Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om ett myndighetsgemensamt uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Flera myndigheter har redovisat att det finns utvecklingsområden, bland annat behovet av en tydlig samverkansstruktur och kunskapshöjande insatser samt ett stort behov av kompetensutveckling inom socialtjänst, skola och rättsväsende. Det finns också ett behov av informationsinsatser för att öka kunskapen om brottet könsstympning och få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

Flera myndigheter får uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer. Jämställdhetsmyndigheten ska även arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, ska stödja och samordna ett arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser om könsstympning. Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt och med stöd och samordning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck genomföra dessa.

Myndigheten för stöd till trossamfund ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.


Flera myndigheter ska också planera och genomföra informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen.


 

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten 3 miljoner kronor under 2021, Socialstyrelsen 2 miljoner kronor och Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund 1 miljon kronor vardera. Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) får för uppdragets genomförande använda högst 2 miljoner kronor som ska gå till myndighetsgemensamma kostnader.

Text (pressmeddelande): Henrik Jalalian, pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister Märta Stenevi med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq