Sverige öser in över 4,4 miljarder kronor till Latinamerika

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 maj 2021
- NewsVoice redaktion
Businessman. Foto: Adeolu Eletu. Licens: Unsplash.com
Businessman. Foto: Adeolu Eletu. Licens: Unsplash.com
Businessman. Foto: Adeolu Eletu. Licens: Unsplash.com

SVERIGE & VÄRLDEN. Regeringen meddelade den 6:e maj i en serie pressmeddelanden att flera länder i Syd- och Mellanamerika ska få stöd från Sverige på sammanlagt 4,4 miljarder kronor åren 2021-2025. Länder som ska få stöd är Bolivia, Colombia, Kuba, Guatemala och ett oklart antal stater i Latinamerika.

Latinamerika är en mycket stor region. Latinamerika är en kulturgeografisk region som består av många länder i Sydamerika, Centralamerika och Nordamerika, där latinska dotterspråk talas. Detta innefattar nästan hela Syd- och Centralamerika samt Mexiko och ett antal östater i Västindien.

Pengar går till att:

  • minska miljöpåverkan,
  • minska förbrukningen av naturresurser,
  • bättre förvalta naturresurser,
  • stärka förutsättningarna för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter och
  • stärka rättsstatens principer,
  • bevara ekosystemen och
  • bevara biologisk mångfald samt
  • stärka motståndskraften mot klimatförändringar och slutligen
  • stärka förutsättningarna för hållbar fred.
Bidrag i SEKLand
175,000,000Kuba
1000,000,000Latinamerika
1150,000,000Guatemala
1155,000,000Colombia
930,000,000Bolivia
Summa:
4,410,000,000

Det framgår inte i Regeringens pressmeddelanden hur arbetet ska genomföras, vilka motparterna är för pengarna och hur Regeringen ska säkerställa att pengarna används för avsedda ändamål, hur korruption ska undvikas, hur man avser att kvalitetsgranska det genomförda insatserna och om det finns någon kvalitetsuppföljning över tid.

Informationen är sammanställd av Robert Englund som är pressekreterare hos minister Per Olsson Fridh, ansvarig för internationellt utvecklingssamarbete.

Text: NewsVoice

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq