Tege Tornvall om 142 kvalificerade klimatkännare

publicerad 30 maj 2021
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

VETENSKAP & DEBATT. Vi som tvivlar på överdrivna klimatlarm avfärdas ofta som okunniga virrpannor. Men vårt tvivel har solid grund. I min senaste bok ”Tänk om det blir kallare?” refererar jag till ca 300 kvalificerade forskare och experter i olika klimatrelevanta ämnen. 

Så många fick plats av de över 1.400 insatta personer som jag totalt har listat. Den så kallade Oregon-petitionen samlade över 31.000 underskrifter i protest mot överdrivna larm. Av dessa hade över 9.000 doktorsgrad. Nyligen sände stiftelsen Clintel en protestskrivelse till EU med 916 underskrifter.

Själv har jag just ställt samman bifogade lista över 142 kvalificerade forskare och experter som alla tvivlar på klimatlarmen. De är från olika länder och olika discipliner. Klimatforskning är en sammansatt vetenskap, som omfattar flera olika områden (se lista nedan).

Inga 97-98 procent av världens klimatforskare är överens om att människan skulle hota klimatet. De tusentals forskare som studerar annat än just mänsklig klimatpåverkan räknas inte (se tabell). Till dem som inte räknas hör solforskare och geologer.

Solforskare noterar att solens magnetiska aktivitet nu åter är lika låg som periodvis under Lilla Istiden. Mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning. Då bildas fler skylande moln med kylande nederbörd.

Geologer vet att Jorden många gånger tidigare varit både kallare med istider och varmare med rikare växt- och djurliv samt högre CO2-halter i atmosfären än nu.

Nu varnar solforskare för ett nytt solminimum med svalare klimat. Inget att se fram emot – men väl att planera för!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Bilaga

Kvalificerade forskare och experter i klimatfrågan

Namn respektive kvalifikationer

Gunnar Abrahamsen Norsk prof. em. lantbruks- o. skogsforskn.

Habibullo Abdusamatov Rysk astrofysiker, chef Pulkovo-observatoriet

Jarl Ahlbeck Finländsk ex doc. miljövårdsteknik

Syun-Ichi Akasofu Japansk geofysiker, chef forskn-center Alaska

Buzz Aldrin Am. ex-astronaut, testpilot, ingenjör

Joseph d*Aleo Am. meteorolog, ex-prof., Weather Channel

Will Alexander Sydafr. Prof. em. biosystem, vattenförsörjing

Tage Andersson Docent meteorologi, avliden

Sallie Baliunas Am. dr. astrofysik

Timothy Ball GB/CAN geograf, ex.prof. Winnipeg

Robert Balling Am. geograf och klimatolog, prof. Arizone

Lennart Bengtsson Prof. en. Meteorologi

Guus Berkhout NL ingenjör och professor i geofysik

Rolf Bergman Prof. em.fysisk kemi, Uppsala

Bob Carter Austr. Prof. paleontolog/maringeolog, avliden

John Christy Am. prof. atmosfärforskning, Alabama-univ.

Ronan Connolly Irl. miljöforskare, dr. kemi,

Susan Crockford Kan. dr. zoologi Arktis djuvärld

Judith Curry Am. prof. em. klimatologi, geofysiker

Tore Dalväg Civ. ing. fysik forskn-ing. hydro- & termodynamik

Guy v. Dardel Prof. fysik Lund, medgrundare CERN, avliden

Freeman Dyson GB/US kärnfysiker, matematiker

Hans Eklund Prof. laser- och elektrooptik Chalmers

Ole Henrik Ellestad Norsk ex. prof. fysikalisk kemi

David Evans Austr. Matematiker, fysiker

Viv Forbes Austr. geolog och farmägare

Lars Franzén Prof. naturgeografi, geovetenskap Gbg, avliden

Eigil Friis-Christensen Dansk prof. rymdfysik, avilden

David Gee Prof. em. geologi Uppsala