Björn Hammarskjöld: Är covidvaccinet Cominarty magnetiskt?

publicerad 18 juni 2021
- av Gästskribent
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.

ANALYS AV COVIDVACCINER. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik uppmanar Läkemedelsverket och EMA att ta på allvar de observationer som gjorts av vaccinerade personer. Det handlar om att injektionsstället på kroppen blivit magnetiskt.

Text: Björn Hammarskjöld

Jag har läst och även observerat att individer som har fått injektion med Comirnaty kan inom minst ett dygn efter injektionen få en magnet att fastna på injektionsstället. Magneten fastnar inte på annan del av kroppen utan exklusivt på injektionsstället.

Detta skulle tyda på att injektionen innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt material.

Detta magnetiska material står inte upptaget i innehållsförteckningen för exempelvis Comirnaty enligt dokumentation från Läkemedelsverket och EMA.

Det finns beskrivet i vetenskaplig litteratur att man använder hydrogelpreparat med Fe (III) för att bygga cellskelett i leverceller. Det används också liknande metoder för att införa siRNA i leverceller . Och det finns mycket mer information om hydrogel och siRNA i vetenskapliga artiklar via PubMed (den stora vetenskapliga databasen). Det är bara att gå in på PubMed och söka info om hydrogel.

Läkemedelsverket och EMA behöver bara gå ut till närmaste vaccinationsställe för att med en vanlig kylskåpsmagnet ta reda på om det finns ferromagnetism i Comirnaty för att, utan att bryta steriliteten, verifiera eller förkasta observationerna från flera publika håll.

Visar det sig att det finns magnetiskt material i Comirnaty måste vaccinationerna omedelbart upphöra för att utreda vad som finns i Comirnaty utöver vad som anges i produktresumén publicerad på Läkemedelsverkets hemsida.

Ett annat problem är att den så kallade mRNA-sekvensen är sekretessbelagd i Comirnaty enligt Läkemedelsverket. Det innebär att envar inte har möjlighet att få reda på vad det är för RNA-molekyl som man får i sig. Det innebär att den som får injektionen inte kan ge sitt tillstånd att injiceras med full kunskap om vad som injiceras.

Text: Björn Hammarskjöld