Läkarinitiativet “Bota Sverige”: Effektiva metoder mot Covid-19 finns och måste användas!

publicerad 21 juni 2021
- av NewsVoice
Glen Dormer och anna Åsberg, 22 juni 2021. Foto: NewsVoice.se
Glen Dormer och anna Åsberg, 22 juni 2021. Foto: NewsVoice.se
Glen Dormer och anna Åsberg, 22 juni 2021. Foto: NewsVoice.se

SJUKVÅRD. Ett nytt läkarinitiativ som kallar sig Bota Sverige inbjuder till en presskonferens om effektiva behandlingsmetoder för att förebygga och behandla Covid-19. Läkarna vill uppmärksamma att det finns metoder för Covid-19 som inte används.

Text: NewsVoice| #BotaSverige, #covid19vård

Läkarna kommer att hålla presskonferensen utanför Folkhälsomyndighetens entré på Nobels väg 18 i Solna (Stockholm) på onsdagen den 23 juni klockan 12:15.

"Bota Sverige är en grupp hälso- och sjukvårdspersonal som verkar för att svenska folket får tillgång till vetenskapligt beprövade och patientsäkra behandlingsmetoder mot Covid-19. Gruppen arbetar utan ekonomiska vinstintressen för befolkningens tillgång till en god hälso- och sjukvård." - Hanna Åsberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin.

Ett liknande initiativ genomfördes i USA redan 2020 av en grupp läkare som kallar sig Americas Frontline Doctors. Det svenska läkarna har hämtat inspiration från dem, säger Hanna Åsberg till NewsVoice.

NewsVoice kommer att filma från händelsen den 23: juni.

Text: NewsVoice| #BotaSverige

Bild: Sammanslutningen Americas Frontline Doctors i USA hävdar att det finns framgångsrika metoder för att behandla Covid-19, 27 juli 2020. Foto: Tea Party Patriots Foundation