Dr Lawrence Palevsky: Låt inte era barn injiceras med “covidvaccin” – Vill du bli gravid undvik injektion

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 juni 2021
- Torbjörn Sassersson
Dr Lawrence B. Palevsky, MD

COVIDKRISEN. Aga Wilson intervjuade dr Lawrence Palevsky för hennes show Free Voice. Palevsky är skolmedicinare och barnläkare med egen klinik i New York. Han uppmanar starkt föräldrar att inte låta sina barn injiceras med “covidvaccin” och likaså kvinnor som vill bli gravida bör undvika injektion till varje pris.

Text: Torbjörn Sassersson, updaterad kl 17.52 | Intervju: Aga Wilson för NewsVoice – Free Voice | Donera gärna en slant till NewsVoice eller direkt till Aga Wilson via Paypal eller Swish nedan så att vi kan fortsätta publicera innehåll av denna typ.

Det skolmedicinska systemet behöver fler verktyg

Palevsky berättar att det medicinska skolsystemet inte kunde förklara sjukdomarnas egentliga orsaker och dessutom saknar vårdsystemet bra verktyg. Han började under sitt praktiserande att ställa frågor som den medicinska utbildningen inte uppmanade till. Han diskuterade därför sjukdomsorsaker med experter inom alla möjliga medicinska inriktningar och det ledde till nya möjligheter att behandla patienter bättre.

Palevskys drivkraft är nyfikenhet och genom att kombinera skolmedicin med andra inriktningar blev hans arbete mycket mer framgångsrikt.

Covidkrisen, censuren och “vaccinerna”

Dr Lawrence Palevsky säger att han aldrig tidigare sett ett liknande förtryck och censur av avvikande åsikter mer än nu, mitt under den pågående covidkrisen. När han utbildades och tidigare arbetade som läkare var kritiskt tänkande ocn medicinsk debatt självklarheter, men när covidkrisen tog fart upplöstes dessa två grundpelare.

Palevsky och hans kollegor förstod att det nya tillståndet i världen inte har att göra med vetenskap och medicin utan snarare tyranni. Läkare upptäckte att Covid-19, som orsakas av viruset SARS CoV-2, inte handlade om “Severe Acute Respiratory Syndrome”, det vill säga SARS, utan istället om blodets förmåga att binda syre. Ingen forskare kunde förklara hur ett virus orsakade blodförändringar och alla de påföljande symptom som följer av dålig syresättning av kroppen. Ingen var ens intresserad av att ta reda på fakta. De som försökte undersöka omständigheterna seriöst blev attackerade, censurerade eller fick sparken, säger Palevsky.


Läkare som upptäckte att patienter med diagnosen Covid-19 försämrades om de behandlades med respirator blev även de tystade. Palevsky säger att den medicinska communityn var passiv och spelade “död”. Samtidigt började vissa läkare att framgångsrikt behandla Covid-19 med läkemedel som Hydroklorokin, Ivermectin, zink, tonic water (innehåller kinin), ozon, vitamin C och D3 etc.

Dessa läkare angreps också systematiskt och det skedde trots att Anthony Fauci, USA:s motsvarighet till Anders Tegnell, redan 2005 sagt offentligt att SARS CoV-1 kan behandlas med Hydroklorokin med goda resultat. Läkare som då citerade Fauci blev även de censurerade.

“Genterapivacciner”

Svaret på covidkrisen stavas vaccin, men när covidvaccinerna kom ut på marknaden som rena experimentella injektioner, eftersom de accepterades enbart genom en akut auktorisering (emergency use authorisation), blev det tydligt varför inga fungerande läkemedel fick användas. Palevsky förklarar att en akut auktorisering endast får tillämpas om det inte redan existerar botemedel. Palevsky och hans kollegor förstod då varför det var förbjudet att använda och ens tala om fungerande läkemedel mot Covid-19. Han menar att det enda sättet att få de experimentella covidvaccinerna akutgodkända var och är att hävda att Covid-19 saknar botemedel och förebyggande åtgärder.

När sedan “vaccinerna” kom ut visade det sig att de enligt dokumentationen de facto är genterapi. Litteraturen och data visar att det inte går att fastställa om covidvaccinerna förhindrar smittspridning, om en mottagare utvecklar immunitet mot SARS CoV-2 eller om injektionerna minskar dödligheten respektive ger sjukdomslindring. Dessa fakta visar att det inte handlar om riktiga vacciner.

Trots att litteraturen om dessa covidinjektioner fastställer att dessa inte är vacciner utan genterapier påstår det politiskt korrekta berättandet att det handlar om påstådda “vacciner” som alla måste ta i lojalitet till kollektivet för att förhindra smittspridning, trots att forskarna inte ens vet om det stämmer.

“The narrative that the population of the world is sticking to is: we need to do this for the benefit of everyone, but they told you that it doesn’t stop transmission. Oh, it doesn’t matter, it stops transmission. They told you that it’s not necessarily going to give you protection against the SARS covid 2 viral infection. Oh, but we have to take it to stop the virus from infecting people. So you see another level of inconsistency”.

Dr Lawrence Palevsky diskuterar PCR-testerna som han säger hålls upp som det singulära sättet att ställa diagnos på en pågående infektion av coronaviruset, trots att det är känt att PCR-testerna inte är avsedda för att fastställa en pågående infektion av SARS CoV-2. Trots det har allmänheten vilseletts att tro att PCR-testerna är det enda fungerande sättet. Det finns inte ens vetenskap som backar upp det, säger Palevsky som tillägger att det är ännu värre än så. Det har visat sig att PCR-testerna manipuleras för att antingen peka åt postiva svar alternarivt negativa svar beroende på narrativet för dagen.


Palevsky säger att journalerna efter dödsfall på sjukshus gör gällande att patienter dött av Coivd-19, men att det finns en obenäghet hos personalen att dokumentera att dessa personer ofta även fått covidinjektioner.


SARS 1976

En relevant jämförelse är med år 1976 då de första vaccinerna mot SARS testades. 53 personer som fått injektionerna dog och vaccineringsprojektet stoppades omedelbart av den amerikanska regeringen. Det kan jämföras med dagens USA där 1000-tals människor dött av covidinjektioner och i Europa är siffran på motsvarande nivå. Trots alla varningssignaler fortsätter regeringar, politiker och massmedier att pressa att alla måste ta covidinjektionerna.

Palevksy nämner alla uppenbara samband med covidinjektionerna som tonåringar som får slaganfall och hjärtinflammation, kvinnor som får missfall, blodproppar, ansiktsförlamning, hjärndimma, neurologiska skador, krampanfall, menstruationsstörningar, blödningar och män som drabbas av testikelvärk, erektionsproblem, prostatatcancer och infertilitet.

Kognitiv dissonans

Allmänheten tror att om dessa sjukdomar och tillstånd verkligen har samband med “vaccinerna” så skulle myndigheterna upplysa om det. Övertron på auktoriteter och myndigheter är blind, menar Palevsky.

Sedan har vi effekterna som kommer flera år efter injektionerna och då kommer ingen erkänna kopplingarna på grund av lång förfluten tid, säger Palevsky.

Se hur massmedierna följer samma manus när de avhandlar covidnarrativet, varnar Palevsky. De säger alla samma sak. Undersökande journalistik existerar inte längre inom massmediesfären, menar Palevsky. Det är skrämmande att se hur människor i allmänhet vägrar att använda sitt kritiska tänkande, säger han. Om människor inser att de har låtit sig vilseledas står de inför en rad mycket svåra självinsikter:

  • Jag hade ingen makt
  • Jag gav bort min makt
  • Jag tänkte inte själv
  • Jag tillät mig bli lurad
  • Jag tog inget ansvar
  • Jag var oansvarig
  • Jag tillät mig bli utnyttjad
  • Jag kan ha skadat mig själv
  • Jag kan ha skadat min familj

Det är enomt svårt för de flesta att erkänna alla dessa misstag. Palevsky säger att han brukar bemöta människor som ifrågasätter hans budskap med en enkel motfråga, tex: hur vet du att cocvidinjektionerna är säkra? Det leder opponenten in i en tankeprocess som kan leda till ett sunt kritiskt tänkande som i sin tur leder till ett sunt ifrågasättande av auktoriteter, politiker, läkare och massmedier.

Palevsky: låt inte era barn få covidinjektioner

Dr Lawrence Palevsky varnar alla föräldrar som vill låta vaccinera sina barn. Var beredda på att ni aldrig kan få barnbarn. Han säger att covidinjektionernas innehåll av lipida nanopartiklar, spikproteiner, mRNA och andra material i injektionerna leder till infertilitet och att tidigare samt nya studier stödjer det påståendet. Han säger att kvinnor även varnas för ta injektionerna om de vill bli gravida, vilket bevisar att det redan finns bakgrundsinformation om riskerna med dessa injektioner.

Han menar att det finns skäl att misstänka att covidinjektionerna är ett försök att kontrollera populationstillväxten. Det är inte heller otänkbart att covidinjektionerna leder till självspridande effekter och att observationer där “vaccinerade” personer blivit magnetiska eller att blott med kroppslig närvaro aktiverat Bluetooth-enheter stämmer, förklarar Palevsky.

Många frågor är obesvarade och Palevsky uppmanar alla att agera på ett sätt som fungerar för var och en. Lockdowns är mycket svåra i vissa länder och nya lockdowns kan vara förödande.

Denna video finns också att se på Odysee

Text: Torbjörn Sassersson | Intervju: Aga Wilson för NewsVoice – Free Voice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq