Husbyggen trots stigande hav?

publicerad 5 juni 2021
- av Tege Tornvall
St. Salvators kyrka på Pellworm. Licens: CC BY-SA 3.0
St. Salvators kyrka på Pellworm. Licens: CC BY-SA 3.0
St. Salvators kyrka på Pellworm. Licens: CC BY-SA 3.0

KLIMAT & OPINION. Jordbruk på den nordfrisiska ön Pellworm riskerar att översvämmas av stigande hav. Åtminstone enligt Dagens Nyheter och andra media, men på Pellworms grannöar Sylt, Föhr och Amrum och på näraliggande halvön Nordstrand planeras omfattande byggprojekt med nya bostadshus.

Flera byggföretag annonserar nya, attraktiva bostäder nära hav och stränder. Det är stark efterfrågan på lugnare boende från större städer som Hamburg, Bremen, Kiel och Lübeck.

Alla öarna ligger i samma hav, nationalparken Wattenmeer med tidvatten och strandängar. Medan Sylt, Föhr och Amrum främst är turist- och bostadsöar, är Pellworm främst en jordbruksö.

I Nordfriesland sjunker landet en aning sedan senaste istiden. Norr om stora Bält i Danmark höjer sig landet, någon knapp millimeter per år i Skåne, 4-5 millimeter i Mälardalen och 8-9 millimeter vid norrlandskusten.

Frånsett stigande eller sjunkande landnivåer stiger världens hav genomsnittligt 1-2 mm per år enligt tillförlitliga mätningar i hamnar. Det kan betyda ca 2 mm per år vid Pellworm.

Vågor och strömmar eroderar också stränder. Mot det skyddar Pellworms strandängar, som binder jord och sand. Landet kan också byggas på med nytt material från fastlandet.

Området upplever sedan istiden stigande hav. Sedan djupaste istid för ca 20.000 år sedan har haven globalt stigit med ca 120 meter. Det gynnsamma Doggerland täcks nu av Nordsjön.

Upprepade hårda stormar från väst kan pressa vattnet mot land. Städer har översvämmats och övergivits, och kustlinjen har långsamt pressats tillbaka.

I denna natur lever och verkar Pellworms jordbrukare. Nu får de höra att stigande hav och översvämningar i stället skulle bero på hotande global uppvärmning, orsakad av människans förbränning av kolhaltiga bränslen.

Då håller de sig förstås framme, när generösa stöd utlovas som kompensation. Detsamma gör östater i Stilla Havet och Indiska Oceanen. Dumma vore de väl annars. Men med Jordens klimat har det knappast att göra.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans.com