Magnetogenetics: Beteenden kan fjärrstyras med genetiskt konstruerade magnetproteiner och virus

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 juni 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Digital mind. Foto: Metamorworks. Licens: Shutterstock.com

TEKNIK. The Guardian skrev 2016 om att magnetiserat protein kan användas för att aktivera hjärnceller snabbt, reversibelt och icke-invasivt. Metoden kallad “magnetogenetics” testades för att per distans kontrollera komplexa djurbeteenden. Forskarna lyckades.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: The Guardian

The Guardian skriver att förståelsen om hur hjärnan genererar beteenden är ett av de ultimata målen för neurovetenskap. Denna målsättning ligger till grund för flera års forskning för att utveckla metoder som gör det möjligt att fjärrstyra neuroner i hjärnan.

Den mest kraftfulla metoden kallas optogenetik, som gör det möjligt för forskare att slå på eller av grupper av nervceller med pulsat laserljus. En annan metod är kemogenetik, vilken använder konstruerade proteiner som kan aktiveras av design-läkemedel och som sedan kan riktas mot specifika celltyper.

Optogenetik beskrivs som invasiv eftersom metoden kräver införande av optiska fibrer som ska leverera ljuspulser i hjärnan. En kemogenetisk metod beskrivs som mer effektiv även om den aktiva påverkan på en hjärna är långsammare.

Magnetogenetics

2016 utvecklades emellertid en ny kemogenetisk metod, som är både icke-invasiv och snabb, i Ali Golners laboratorium vid University of Virginia i Charlottesville. Den beskrevs i tidningen Nature Neuroscience. Metoden är inte bara snabb och icke-invasiv utan den är även reversibel.

Flera tidigare studier har visat att nervcellsproteiner som aktiveras av värme och mekaniskt tryck kan genetiskt konstrueras så att de blir känsliga för radiovågor och magnetfält, genom att fästa dem på ett järnlagrande protein som kallas ferritin alternativt till oorganiska paramagnetiska partiklar, skriver The Guardian. Dessa metoder har till exempel redan använts för att reglera blodsockernivån hos möss.

Den nya tekniken bygger på ett protein som heter TRPV4. Magnetism kan aktivera TRPV4 och med hjälp av genteknik kan proteiner smältas samman med ferritin tillsammans med DNA-sekvenser. Dessa försök med magnetiska proteiner (Magneto) har varit framgångsrika. Forskarna lyckades föra samman magnet-DNA-sekvenser i genomet av ett virus. De injicerade sedan viruset i hjärnsubstans från möss och forskarna konstaterade då att det gick att aktivera de magnetiska proteinerna i hjärnsubstansen med hjälp av magnetfält. Hjärncellerna började signalera.

Nästa nivå i testerna var att utföra dessa på levande djur (fisklarver). Forskarna fann då att de kunde trigga flyktbeteenden.

Därefter testade forskarna att injicera magnetiska proteiner (Magneto) i en hjärnstruktur hos möss innehållande dopaminproducerande neuroner som är involverade i belöning och motivation. Man placerade djuren i en apparat uppdelad i magnetiserade och icke-magnetiserade sektioner. Möss med hjärnor som innehöll magnetiska proteiner kunde aktiveras med magnetfältet. Dessa tillbringade mycket mer tid i de magnetiserade sektionerna eftersom aktiveringen av proteinet frisatte dopamin. Detta visar att det går att fjärrstyra möss genom att aktivera magnetproteinerna djupt inuti hjärnan.

“Mice expressing Magneto spent far more time in the magnetised areas than mice that did not, because activation of the protein caused the striatal neurons expressing it to release dopamine so that the mice found being in those areas rewarding. This shows that Magneto can remotely control the firing of neurons deep within the brain, and also control complex behaviours.”

The Guardian avslutar sin artikel med påståendet att magnetogenetics är ett viktigt tillskott till neurovetenskaparnas verktygslåda, som utan tvekan kommer att utvecklas vidare.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Källa

 

 

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • En spanjor vid namn Félix Udvarri har en teori om nanorör i grafen allvarlig nog för att trigga igång censuren på WordPress.

  With 5G frequencies of 42.6 GHz, the 1.2 nm nanotubes injected into the vaccines go into resonance and severely alter the brain process

  I will start by clarifying that there is no reference on the Internet of a similar study. I think this is something very important, which I summarize like this: With 5G frequencies of 42.6 GHz, the 1.2 nm nanotubes injected into vaccines go into resonance and propagate a high-energy signal at the average speed of human thought ( 1).

  Something caught my attention when I saw a sales catalog of graphene nanotubes from the Nanografi company . I was surprised by the precise length of the nanotubes of 1.2 nanometers, or 1.2 x 10⁻⁹ m. As I already knew the frequencies of 5G microwaves, in the range from 10 to 300 GHz (1 GHz = 10⁹ / s), I was struck by the curious coincidence of how those precise powers of 10 were canceled out in the well-known mechanics formula of waves: f = v / λ. Call the attention of anyone with an engineering degree who is not asleep!”

  https://acratasnet-wordpress-com.translate.goog/2021/06/14/con-frecuencias-5g-los-nanotubos-inyectados-en-las-vacunas-entran-en-resonancia-y-propagan-potencia-electrica-a-la-velocidad-del-pensamiento-humano/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=ajax,se

 • Den mest optimistiska framtidsanalysen var från en snubbe som analyserade stora mängder Internet data som blev sannolika trender. 95% av Demokraternas väljare kommer att vaccinera sig, men bara 25% av Republikanernas väljare. De som vaccinerar sig får hjärnan uppäten av spikproteiner och dör inom 24 månader. Han förutsåg också mängder av vaxxidents i trafiken när alla blir som Joe Biden. När bara folk med vapen och biblar blir kvar i Amerika så återupprätta nationen och friheten råder åter för folket. Vi får hoppas på det bästa.

  https://usawatchdog.com/vaxxxidents-dark-agenda-chaos-biden-admin-collapse-clif-high/

 • Ricardo Delgado från den spanska sajten “La Quinta Columna” är inne på att “vaccinet” innehåller nanopartiklar av grafenoxid som också ska vara magnetiskt och ha ungefär samma funktion som i artikeln ovan.

  “La Quinta Columna”

  https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.laquintacolumna.net/

  Dom ska ha kollat “vaccinet” i både optiskt- som elektronmikroskop och om detta stämmer så ser det onekligen ut som grafenpartiklar på fotona.

  “They have done it! We finally see the real content of vaccines under a microscope”

  https://ejercitoremanente-com.translate.goog/2021/06/24/lo-han-conseguido-por-fin-vemos-el-contenido-real-de-las-vacunas-al-microscopio/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=ajax,se,elem

 • Invasiva ingrepp
  Invasiva ingrepp är sådana där man tränger in i kroppen med något instrument genom ett kroppshål eller genom ett kirurgiskt ingrepp.[1] Exempel på detta är vanliga operationer där man gör en öppning i huden (öppen kirurgi). Vid invasiva ingrepp är infektionsrisken större än och man måste analysera vilka risker som finns och vida försiktighetsåtgärder för att minska dessa.[4]

  källa wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Invasiv_(medicin)

  Invasiv enl ref 1 (Fass 2010)
  Betyder tränga in, angripa. Ordet invasiv används exempelvis för att beskriva tumörer och infektioner som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Begreppet kan också beskriva en undersökningsmetod då läkaren för in något instrument i kroppen, eller då någon kroppsdel öppnas kirurgiskt.

  Invasiva ingrepp enligt ref 4 (vetenskapsrådet 2003)
  POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin

  Bedömning av vetenskapliga studier där patienter eller friska försökspersoner skall genomgå invasiva ingrepp

  “Innan man kan påbörja medicinsk forskning skall en bedömning av projektets olika etiska aspekter ske vid en forskningsetikkommitté. Forskningsetikkommittén har att ta hänsyn till projektets vetenskapliga bärkraft, sökandes möjligheter att genomföra projektet samt vilka risker (såväl vad gäller integritet som risk för biverkningar eller skada), som försökspersonen (patient eller frisk försöksperson) löper. Dessa delar skall vägas samman i en risk/nytto-bedömning och utgör grunden för den etiska värderingen av projektet. Den enskildes säkerhet skall alltid komma i första rummet.”

 • Lite OT men det har ändå med magnetism och animaliskt kött att göra.

  Rense har varit i en affär och testat varor för magnetism.

  “Magnetic Foods? Searching With A 12,000 Gauss Magnet”

  https://rense.com/general96/magnetic-foods.php

  Magneten fastnade på vissa köttpaket och vad det betyder kan då vara en öppen fråga. Men jättarna Vanguard och BlackRock är största ägare i hela livsmedelsindustrin och då kan ju det vi äter ha någon form av globalismfrämjande tillsatts.

  De håller dessutom på och forskar kring “vaccin” man kan äta eller administrera via näsan. Allt för att hjälpa den delen av befolkningen som är lite “spruträdd” eller “vaccine hesitant”.

 • Det forskas på många olika varianter av maskin/hjärninterface och detta är bara den öppet publicerade forskningen. Man kan bara spekulera i vad de gör på ställen som t.ex. DARPA. Men till en början skulle det räcka gott med en teknik som kan reglera enklare hjärnfunktioner.

  Sen kör man igång ett “vaccinationsprogram” för precis hela planetens befolkning mot en sjukdom där bara 99.97 % överlever som “ovaccinerade”. Via naturlig selektion visar det sig sen vilka som är kompatibla med denna nya teknik och de som då överlever inledande sprutor kan sen få en årlig uppgradering allteftersom tekniken utvecklas.

  För den framtid de har planerat för oss kommer inte bara gå att implementera via tomma floskler och ekonomisk misär. De måste ha en direktpåverkan på våra hjärnor. Det är den logiska slutsatsen.

   • De har inte gjort någon större hemlighet av vilken framtid de vill ha utan de har endast varit lite mer diskreta med exakt när och hur.

    “The society will be dominated by an elite of persons free from traditional values who will have no doubt in fulfilling their objectives by means of purged techniques with which they will influence the behavior of people and will control and watch the society in all details. It will become possible to exert a practically permanent watch on each citizen of the world.”
    — Zbigniew Brzezinski

    Implanted Microchip, Klaus Schwab, World Economic Forum and The Great Reset

    https://www.youtube.com/watch?v=ssTk26BqJoU

    Men oavsett vilken teknik de än har tänkt använda sig utav så kommer implementeringen ske via bedrägeri där det presenteras som någonting helt annat. De vet att alltför många skulle motsätta sig det här och om inte alla blir “uppgraderade” så faller ju hela idén. En teknik som kan administreras via en spruta borde då vara ett självklart val.

 • Det är nästan omöjligt att inte associera artikeln till spikproteiner och obsevationer av magnetiska injektionsställen.

  • På en middag häromdagen testade vi en gäst som just tagit andra Pfizer sprutan. Skedar och gafflar fastnade på hans nacke och rygg… Han blev upprörd över att nu ha blivit magnetisk men nu är det för sent. Dessutom om detta är nanopartiklar hamnar denna magnetism i hjärnan. Ju mer jag hör ju tacksammare är jag att ha avstått från COVID sprutan

   • Jag försöker få en god vän att vänta med tvåan och har fått lite oväntad hjälp av att flera personer i närheten sorgligt nog skadats eller dött i stroke. Min gode vän vägrar dock kontrollera om han blivit magnetisk och klamrar sig fast vid alltmer befängda förklaringar till varför skedar plötsligt fastnar på personers bara hud.
    Hinner folk vakna i tid?

 • Det låter invasivt eftersom det står injicera.
  Men det som beskrivs i artikeln skulle kunna användas för att slå på och av EN grupp hjärnceller när man passerar ett starkt magnetfält vilket ju skulle kunna ske när det inte var meningen.
  Verkar inte selektivt modifierbart från avstånd.
  Jag gissar att avancerad transhumanistisk sjukvårdsteknik kommer att bygga mer på direkt fysisk kontakt mellan mikrorobotar inne i kroppen och en central station som robotarna rör sig fram och tillbaka till.
  Den kan kommuncera med omgivningen men robotarna själva är mer som budbärare.
  En del av dom kan placera sig som trafikskyltar för orientering.

  • Ja visst är der invasivt. Lustigt att forskarna inte tycker injektioner är invasiva…

 • Vad skall denna teknologi användas till? Styra folk att rösta på S eller betala högre skatter utan att revoltera eller vad?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *