Dagens Nyheter: Amerikanska försvarsmakten tar UAP-fenomenen på största allvar

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 26 juni 2021
- NewsVoice redaktion
Fighter jet. Licens: Shutterstock

EXOPOLITIK. Den amerikanska försvarsmakten bekräftar att UAP-fenomenen har legitimitet och sammantaget utgör ett potentiellt hot mot USA:s säkerhet. Man anser att fenomenen inte har en singulär förklaring utan förmodligen många, vilket komplicerar ämnet. Fysiska instrument visar att det handlar om fysiska objekt som utför fantastiska manövrar. I vissa fall har kollisioner med amerikanska stridsflygplan varit nära.

Text: NewsVoice | Källa: Dagens Nyheter och Defense.gov

Utredarna kan inte förklara 143 av 144 observationer som insalmats mellan åren 2004 och 2021.

“UAP clearly pose a safety of flight issue and may pose a challenge to U.S. national security.” – Office of the Director of National Intelligence, dni.gov

“Av de observationer vi undersökt finns inga tydliga indikationer på att det finns några extraterrestra förklaringar för någon av dem, men vi kommer att gå dit data för oss”, säger en högt uppsatt tjänsteperson. – CNN.

“There are probably multiple types of UAP requiring different explanations based on the range of appearances and behaviors described in the available reporting.”

DN om UAP-fenomenet den 26 juni 2021.
DN om UAP-fenomenet den 26 juni 2021.

Ytterligare resurser ska tillsättas för att utreda de ständigt inkommande observarionerna av oidentifierade aeriella fenomen (Unidentified Aerial Phenomena, UAP). Den preliminära bedömning som i natt svensk tid överlämnades till den amerikanska kongressen gör gällande att

“Most of the UAP reported probably do represent physical objects given that a majority of UAP were registered across multiple sensors, to include radar, infrared, electro-optical, weapon seekers, and visual observation.”

En ny databas ska byggas upp. The Office of the Director of National Intelligence (DNI) skriver att de är medvetna om det finns sociala stigmata som tidigare förhindrat en effektiv insamling och uppföljning av data. Piloter har till exempel varit mycket obeägna att överhuvudtaget rapportera vad de sett. Denna typ av förnekelse ska röjas undan genom att skapa ett seriöst system av informationsinsamling och bearbetning.

“After carefully considering this information, the UAPTF focused on reports that involved UAP largely witnessed firsthand by military aviators and that were collected from systems we considered to be reliable. These reports describe incidents that occurred between 2004 and 2021, with the majority coming in the last two years as the new reporting mechanism became better known to the military aviation community.”

Rapporteringarna ska standardiseras, data ska konsolideras och analyserna ska fördjupas. Databaser och artificiell intelligens och machine learning ska tillämpas för att sortera och hantera alla data. Mönster gällande UAP-fenomenet ska tydliggöras. Hänsyn ska tas till historiska data för att finna dessa mönster i fenomenen.

Myndigheten The Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) har redan börjat att koordinera data från olika myndigheter som tex FAA, det civila amerikanska luftfartsverket, men fokus ska ligga på militära myndigheters observationer. I första hand ska data som insamlats sedan 2004 och fram till nutid bearbetas.

Rapporten visar att den amerikanska försvarsmakten återgår samma seriösa hållning till ämnet som man hade på 1940-talet.

Text: NewsVoice

Källor

 

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Den intressantaste frågan ställs ej, vem har tillverkat dessa? Hur många procent är tillverkade av människor kontra andra civilisationer? Sedan människan skapade farkosten Tr3b från kraschade ufo efter Roswell 1947 av Ingenjör dom förstod hur de kraschade fungerade.
  Nu kommer nog detta fram för att vi ej skall titta på valfusken i Arizona och ej fråga Löven och övriga politiker om de varit och besökt Bilderberg gruppen. Och om denna grupp styrt svensk politik i årtionden. Jag har vetat att ufo funnits i nästa 50 år. Musk måste veta att dessa farkoster funnits i minst 50 år, annars är det dax att ge dom sparken. Sanningen kommer fram till slut.
  WWG1WGA. Det är bara att googla på internet, Roswell, tr3b, Bilderberggruppen, valfusk i maricopa county.

 • Under decennier har UFO-observationer avfärdats som allt på skalan från lögn och fantasier till flygplan och väderfenomen, men så plötsligt fastslås det att det förekommer fysiska objekt som inte kan förklaras i floran av observationer. Detta lär vara upprinnelsen till en skrämselkampanj eller agenda som avser manipulera, helt i enlighet med välbekanta principer .

  För övrigt har det förekommit observationer av fenomen och konkreta händelser i betydande antal under hela vår historia som skulle kunna vara indicier på besök från andra civilisationer. Utifrån det stora antalet solar med planeter i sin närhet är det helt rimligt att anta att högt utvecklade civilisationer förekommer. På jorden uppkommer livsformer under alla möjliga betingelser och naturen lär vara likartad beskaffad överallt.

  Vi kan knappast göra realistiska bedömningar huruvida det är tekniskt möjligt att besöka oss eftersom vi bara kan resonera utifrån vår egen kunskapsnivå – farkost som färdas från punkt A till B. Vår egen tekniska utveckling inom området är ca 100 år och det faller på sin egen orimlighet att låta den begränsa möjligheterna. Lyft resonemanget till ytterligare en nivå: vad säger att resor måste företas direkt mellan två punkter? Vi kan bara spekulera och samtidigt ödmjukt konstatera att vi har otroligt mycket att lära. Jämför vår tekniska utvecklingsnivå med hur den var för t.ex. 200 år sedan och nu, vilka oanade framsteg har vi inte gjort om låt oss säga 300 år? Hypotetiskt sett kan en avancerad civilisation åstadkomma egentligen vad som helst.

  Om vi blir besökta lär det knappast innebära ett hot. Finns den tekniska möjligheten att färdas till jorden lär den arten knappast styras av mörka intentioner. Vår egen historia har ju påvisat att ju mörkare krafter som ligger till grund, oavsett det rör en liten stam eller ett imperium, desto snabbare är vägen till kollaps. En högre teknisk utveckling lär i förlängningen vara beroende av en andlig dito.

  • Betänk att mycket intelligenta varelser eller människor kan vara mycket ondskefulla, så jag anser att chansen är lika stor för att onda varelser, människor har hittat tekniken att snabbt ta sig till andra världar och därmed besöker jorden likaväl som goda civilisationer kan göra det. Vi har ett utmärkt exempel på detta i den dolda makteliten, Kabalen, Deep State, Illuminati, som nu härjar, har härjat, på jorden.

   • Allt är relativt och jag tar mig friheten att betrakta människan nuvarande utvecklingsnivå som låg, tekniskt såväl som andligt. Hade vår tids människor haft möjlighet att resa till andra planeter så vore det en tidsfråga innan det resulterat i destruktivitet. Facit är ju det som pågår, exempelvis de organisationer du nämner. Men det kan också vara en början till slutet för vår destruktiva historia. Om inte mänskligheten utvecklas och lever med varandra och naturen i ett betydligt mer medvetet samförstånd så lär vi som art ganska snart vara historia. Den tekniska utvecklingen vi uppnått innebär trots allt större risk att vi utplånar oss själva eftersom vi lever i en tanke om separation. De flesta på vår planet är omedvetna om vilka de är, tror de är separata delar som måste tävla med varandra och gör det hänsynslöst. De som skapar ondska gör det pga. okunskap, omedvetenhet. Mänskligheten är egentligen en enhet, hade vi förstått det hade vi levt i ett närmast paradis. Vi kommer förmodligen dit och det är just en fråga om medvetandeutveckling. Den lär alla högre arter vara en del utav.

    Med det menar jag att en högre stående art lämnat vårt stadium bakom sig eftersom omedvetna civilisationer kan inte hantera en högre teknisk utveckling. Tror du en ondskefull art hade kunnat överleva så länge att den utvecklas förutsättningar att resa i rymden? Knappast, den hade förgjort sig själv långt innan.

    • Jag håller med dig i stort i din analys av ämnet – men du frågar mig om jag tror att en ondskefull art hade kunnat överleva så länge att den hade utvecklat förutsättningar att resa i rymden ?
     – Ja, absolut, för jag tror att sådana arter redan har besökt jorden under tusentals år och att de gör det fortfarande – men den onda eliten på jorden gör allt de kan för att dölja detta för allmänheten. Inte minst vill eliten dölja att även välvilliga civilisationer, högre stående civilisationer, besöker jorden, för denna mörkläggning är ännu mer viktigt för eliten och deras överlevnad – som dock redan är på väg att gå under – tack och lov !.

     • Ur ett högre perspektiv är inget ont eller gott, det bara är. Ondskan är en kontrast till det goda och där vi befinner oss behöver vi både och. Vi förändras inte andligt utan motstånd, bl.a. ondska och det menar jag är syftet med vår fysiska existens. Vi upplever nu ondska i världen vars funktion är att skapa främst kollektiv medvetenhet och i förlängningen frigörelse från våra illusoriska identiter, egot. Ljuset är således på uppåtgående även om vi inte ser det. Om det går vägen lyfter mänskligheten för att en gång för alla följa ljusets väg efter att ha befunnit sig i mörker under mycket lång tid. Därefter fyller inte en omfattande ondska någon funktion längre.

      Om vi då återgår till en högre civilisation som utvecklat teknik för att röra sig interplanetärt så har den existerat betydligt längre än oss. Varför skulle denna tekniskt högt utvecklade art samtidigt befinna sig på en andligt primitiv nivå? Ondska är enkelspårig och föga nyanserad, den är inte utvecklande om det inte finns en motsats = ljuset. Ondska skapar besvärliga karman och ju mer ondska desto mer kortlivat tillvaro har den. Faller ihop av sin karmiska egentyngd. Däremot kan de (besökare) ha uppgifter som inte är att betrakta som goda, men det är ju relativt. Vi människor har vår utveckling, vårt karma, och jag tycker nog vi sköter ondskan påtagligt väl utan att vi skulle behöva mer utifrån. Välvilliga existenser kan ju däremot påverka om det skulle gå överstyr och hjälpa till utan att förvägra oss vår läxa.

      • Jag håller med dig om det du säger här Åsa – men dessa ondskans arter, raser som jag talar om är så pass intelligenta att de har öppnat en egen “gräddfil”, inkarnationsfil, som en teknisk lösning för sig själva där de slipper ta emot det karma, återverkningarna, som man normalt skapar för sig själv när man gör illa andra människor. Dessa individer har med andra ord kringgått de universella lagarna och har manipulerat astralvärldens inkarnationssystem så att de själva har fått företräde att inkarnera i utvalda människor, t.ex. i rika och maktfullkomliga familjer gång efter gång.

       Dessa onda och intelligenta individer har själva valt denna väg – och de är mycket väl medvetna om att dom inte går mot ljuset såsom andra varelser/människor gör, utan de vill stanna kvar i deras makt-kontroll-förövare-offer-program. Många av dem har blivit erbjudna av ljusets högre gudomliga företrädare att bryta sin maktfullkomliga väg – somliga av dem har accepterat detta, andra har inte gjort det, med individuella konsekvenser för var och en. Så världen, jorden är sakta men säkert på väg mot ljuset, även fast vi inte alltid ser det.

    • Ondska är inte intelligent, de som söker sig till ondska gör det för att de tror de har något att vinna. Det finns ingen vinst, bara slutlig undergång. En intelligent varelse inser detta förr eller senare. Den som befinner sig i ont “tillstånd” vaknar upp för det slår tillbaka. Därför menar jag att ondska inte kan fortleva kontinuerligt i en art för den skulle till sist förintas i sin egen destruktivitet. Hur skulle en sådan art kunna leva vidare med varandra om ondska var deras grundläggande värdering?

     • Många förväxlar kortsiktig förslagenhet med långsiktig intelligens. Med långsiktighet kan man t ex mena inom ramen för universums existens, alltså en evighet. Kortsiktighet kan jämföras med slag i ett krig.

  • Det är tänkvärt, troligt kanske till och med sannolikt att det existerar andra civilisationer i universum bara att det föreligger två problem: tid och avstånd. För det första måste denna civilisation samexistera med vår tid. För de andra någorlunda nära oss. Ju längre bort denna civilisation ligger ju längre tid tar resorna och ju mer energi behövs. Vår närmast stjärna (för utom solen) ligger 2.5 ljusår bort. Ett ljusår är ca 10 biljoner kilometer x 2.5 = 25 biljoner kilometer. En biljon skrivs: 1 000 000 000 000 (en etta följd av 12 nollor) eller 10 upphöjt till 12. Ett varv runt jorden är ca 40 000 km. Således 62 miljoner 500 000 varv kring jorden. Hinner man färdas den sträckan på en livstid? 

   • Som jag påpekade i min första kommentar så ska vi inte begränsa resonemanget utifrån vår nuvarande vetenskapsnivå. Det vore som att låta en medeltida vetenskapsman förklara hur en dator kan utföra en operation och sedan skicka informationen till en annan dator via Internet. Där vi befinner oss idag kan vi bara spekulera om möjligheterna och hade vi fått tillgång till avancerad teknologi hade den förmodligen framstått som minst lika besynnerlig som datorer och Internet hade varit för vår medeltida vän. Och då har det bara gått hundratals år mellan oss. Vi kan fortsätta spåna, som jag också var inne på tidigare kanske resor i rymden kanske inte alls behöver företas linjärt. Om en person blir 1000 år gammal, vad betyder några års resa i ljushastighet eller kan man resa betydligt snabbare än så? Vidare, det kan finnas mycket om tid och rum som vi inte känner till och redan här inser man att vi kommer inte så långt – vi har ingen möjlighet att göra en långtgående utvärdering av hur rymdresor kan genomföras. Vi låser oss alldeles för lätt vid vår nuvarande kunskapsnivå.

    Med tanke på hur gigantiskt universum är, hur i det närmaste oändligt antal stjärnor det finns så är det inte omöjligt att det existerar miljontals civilisationer där ute. Tidsaspekten kan innebära att mängder har kommit och gått och den utvecklingen alltid pågår. Jag tror vi människor alltid förstorat upp oss själva. Förr trodde man att jorden var i centrum av universum och solen kretsade kring oss.

    • Tror man får se mer dynamiskt på detta och inte linjärt. Matematiken, geometrin, teknologin samt byggnadstekniken kring pyramiderna övergår den teknik vi har i dag. Hieroglyferna kring pyramiderna gör gällande att de byggdes på 23 år. Den stora pyramiden består av ca två miljoner kubiska block om ca två meter vardera. 23 år gör ca 12 miljoner minuter. Det blir sex minuter per block att skära till transportera och lyfta upp på plast. Ta bort nätterna då det är becksvart. Återstår 3 minuter per block. Betänk att det finns ca 400 pyramider bara i Egypten. 

  • Åsa, du nämner att vår tekniska nivå skulle vara oväntat hög på om 300 å; ja om den för framskrida oavbrutet men så är tyvärr inte fallet. Högtstående kulturer vara i snitt på jorden ca 250 år, sedan går dom under av sig själva – var kultur bär alltid för eller senare fram sina egen dödgrävare.

  • Åsa, du nämner att vår tekniska nivå skulle vara oväntat hög om 300 år. Javisst om den tekniska utvecklingen får framskrida ostört men så är tyvärr inte fallet. Högtstående kulturer vara i snitt här på jorden ca 250 år sedan går dom under av sig själva – var kultur bär alltid i sitt sköte sina egen dödgrävare. Nämn en enda som överlevt.

   En absurditet: den makt som var störst till ytan under sina glans dagar var det Mongoliska riket med Djingis Khan i spetsen och dom var alla analfabeter. Mongolerna bräde ner biblioteket i Alexandria år 1255 tror jag det var. Bara en bråkdel av världen samtalande kunskap och kultur finns nu kvar – av det grekiska dramat t ex det finns bara nån % kvar. Allt gick upp i rök. Nu har vi kulturmarxismen som härjar på universiteten med sin kunskapsrelativism.

   • 300 år var endast en markör för vilken tänkt framtid som helst och vi har alltid haft en teknisk utveckling även om imperier och kulturer kommit och gått.

    • Och alltid en kulturell tillbakagång. Kulturers oscillerar, som allting annat. Människan och hennes kulturer är underställa samma naturlagar som allt annat i naturen.

 • Återigen det handlar om att skapa jobb och karriärer åt pentagon och beställningar till vapenindustrin, inget annat som har med utomjordingar att göra.
  Det var likadant efter WW2 när fi var nerkämpad.
  Och Fletcher Prouty berättade att 1942 var både Korea och Vietnamkrigen planerade.
  Krig som ledde till att behovet av mer pengar till vapen kunde motiveras
  Och att resa med rymdfarkoster med hastigheter som möjliggör tidskompression förhindras av att den tunna gasen som finns mellan stjärnorna blir till en enormt intensiv radioaktiv strålning som förstör all fast materia.
  Det krävs ngt helt nytt om man ska kunna resa långt. Skapelsen skyddar sig mot oss.

  • För en gång skull är vi överens (visst att du inte skulle kunna hålla dig borta från ämnet).

   Det som är gemensamt för kabalens skräckpropaganda är att alla hot hela tiden är osynliga för oss vanliga dödliga: CO2, dödsvirus, förklädda muslimska terrorister (ser ut som oss) UFOn och Aliens som jag i vart fall aldrig har sett.

   • Jag tror på dig och Peter där har mitt fulla stöd.
    Fienden är osynlig, usch hemsk och passar för eliten.

 • USA:s flygvapen gjorde redan i juli 1948 bedömningen att ufon är ”interplaneteriska farkoster”, och resten har varit en ren desinformationskampanj.

  Vad var det nu den tysk-amerikanske raketkonstruktören Wernher von Braun (1912–1977) påstås ha sagt och varnat för när det gällde de kommande, planerade och uppdiktade hot som skulle syfta till USA:s vapenisering av rymden och upprättandet av ett rymdförsvar? Jo, först skulle man skylla på ryssarna, sedan på terrorister, följt av kometer och asteroider och sist en utomjordisk invasion.

 • Har väntat på skräckpropaganda av Alientypen nu när CO2spektaklet inte riktigt fungerat som tänkt och möjligen att Covd-19/vaccinet bluffen nu bromsar in globalt. Skulle inte förvåna mig om den delen av befolkningen som blint tror på media nu kommer att bära folie bekläda hattar med piprensare på sidorna med pingisbollar på, som media kräver att alla måste bära för att inte drabbas av Aliensviruset som prejas ut från alla UFOn inget sett. 

  Ställer er följande frågor: hur kom dom hit? Det skulle krävas hela universums samlade materia som bränsle som måste stoppas i en ännu större motor för att komma upp i ljushastighet som krävs då dessa Aliens omvänt kommer från ljusårs avstånd.

  • Erik F.
   Jag har svarat dig på denna din fråga tidigare och gett dig min förklaring på den, men jag tror att du inte riktigt kan ta den till dig – det är OK, vi alla har ju våra svar på den.

   • Det bidar till dynamik i debatten när olika ståndpunkter skär genom varandra. Detta handlar om teknik och fysik och ytterst om framåtdrift i obegränsat stort vacuum över enorma tidrymder och därför även avstånd. Är det ställt bortom allt tvivel t ex att en reamotor alstrar framdrift i obegränsad undertryck som vacuum utgör? Hur är det med gaslagarna egentligen?

    • Du talar om de rent fysiska förutsättningarna för att kunna ta sig fram mellan stora avstånd i rymden. Jag tror inte att det är där som resan sker utan i en högre dimension, för där behöver man inte bry sig om de fysiska förutsättningarna.

     • Det är där vi skiljer oss åt. Jag är öppen för nya perspektiv; ju äldre jag blir, ju mer öppen då jag haft så fel i det jag tidigare trott på, då mina emotioner varit inblandade. Nu försöker jag hålla mig till logik och teknik. 

      De naturlagar som vi upptäckt med vetenskaplig experiment samt kontrollexperiment är vad jag försöker hålla mig fast vid. Det betyder att andra varelser i universum också har att underkasta sig samma lagar.  Sedan kan det förstås finnas teknologi vi ännu inte uppfunnit eller upptäckt men då är vi inne i det spekulativa.

      • Jag har levt tillräckligt länge nu för att veta, att vad som helst kan vara sant.

     • Struntprat. Att Apolloprojektets månfärder 1969 och senare skulle vara en ren bluff, liksom att fotbolls-VM 1958 även var det, så som SVT “påstod” i en psyk-operation våren 2002 i pjäsen Konspiration 58, eller KSP58, bär samma tydliga modus operandi: nämligen att förlöjliga alla s k holocaust-revisionister och deras arbetsmetoder,

      [Off topic raderat: Zyklon-B, gaskammarexperten, Auschwitz, förintelseförnekelse. Postas mer av denna typ av avvikande innehåll raderas HELA kommentaren / red]

      • Ska man sabla ned en kommentar så bestämt som du gör så bör man nog utveckla ett resonemang som stöder brösttonerna.

       Att blanda in den löjeväckande “dokumentären” om VM-58 i sammanhanget är direkt omdömeslöst , denna var ju en tydlig psy-op till skillnad från konspirationsteorierna om Apollo-projektet som pekar ut en massa konstigheter som äger relevans , även om jag själv är för dåligt insatt för att hävda en bestämd uppfattning om saken.

  • Om ögonvittnesberättelserna och radarobservationerna är sanna, så kan slänga våra läroböcker i fysik bland soporna.

  • Det finns en teknik som jag själv fått ta del av som gör att man kan, vid rätt omständigheter, ta sig tvärs över galaxen på runt en mikrosekund. Men INTE med fossilbränsleraketer. Det behövs helt andra prylar. Den som vågar analysera kan själv hitta grunden till den. Den finns rakt framför ögonen på dig. Så sopa upp lite mod och använd din analysförmåga!

  • vad det hela handlar om är väl snarast någon form av soft disclosure att det faktiskt finns betydligt mer avancerad teknologi än vad som hittills avslöjats för allmänheten. samt att samarbete pågått sedan lång tid mellan myndigheter och avancerade icke-mänskliga civilisationer (vilket man inte är lika ivrig att avslöja).

   att tro att man kan bedöma och avfärda intelligenta(re) civilisationers möjligheter att färdas i tid och rum framstår som ganska korkat tycker jag.

   • Moment 22 då:

    “samarbete pågått sedan lång tid mellan myndigheter och avancerade icke-mänskliga civilisationer” samtidigt hävda att: “tro att man kan bedöma och avfärda intelligenta(re) civilisationers möjligheter att färdas i tid och rum framstår som ganska korkat”.

    Så hur tog sig dessa avancerade icke-mänskliga civilisationer hit om dom inte kan färdas i tid och rum beaktat avstånden och samt just tiden det tar att färdas?

    • alltså, dom har naturligtvis varit här länge. i många fall längre än vi (människorna) varit här, vad jag förstår.

     och det finns rimligtvis flera olika teknologiska lösningar för att färdas effektivt långa avstånd i både tid och rum (tydligen). detaljerna för dessa känner jag dock inte till. känner du till de påstådda tyska farkosterna Die glocke och Hanebu? kanske kan vara intressant för dig att ta del av den tekniska informationen om hur dessa drivs, om du är intresserat av sånt.

     • V

      Visst gör jag det. Den främsta forskaren i ämnet bör väl Josef Forell (stavning) vara och han hävdar bestämt att det inte finns något som indikerar utomjordisk intelligens.

      • Joseph Farrell skriver i inledningen till sin bok Covert Wars and the Clash of Civilizations:
       “[…] this study also assumes that humanity itself is not a closed system, and that the genus homo may have more than one planetary home. Similarly, it assumes that there are “others” of a non-terrestial nature, whether extra-terrestial, inter-dimensional, or sub-terrestial.”

      • Ja i skapandet av människan ja, men inga bevis på att Alien teknologi var inblandad i the nazi Bell.

      • men ge dig nu. mer från samma inledning:

       “Consequently I also maintain with equal force and conviction that neither Nazi or earlier secretive human developments, nor postwar secret developments, account for all UFO activity, and this for two reasons. Firstly, the sheer volume of UFO incidents would seem to exceed human productive cabability. […]
       More importantly, while the known documents from within the breakaway civilization’s military-industrial-intelligence complex make it clear that the technocrats and oligarchs heading it were not only suspicious of human (i.e., Nazi) origins for it, but personnel involved in early UFO studies consistently reported that insiders suspected non-human “extra-terrestial” origins as well.”

 • Alltså ingenting nytt !

  – Ja, det går ju att vinkla allting om man så vill, så att det ska passa ens egen agenda. I det här fallet, i den här frågan, så finns det så många indicier som tillsammans talar för att jorden har besök av utomjordiska civilisationer. Men det är ju så lätt för utredningen att slå bort alla dessa indicier och säga att det inte finns någon förklaring till dessa fenomen – och därmed kan de alltså slå fast att UFO/UAP-fenomenet bara är konspirationsteorier.

  Även om dom skulle säga att det till 90% är säkert att fenomenet existerar så måste deras slutsats bli att fenomenet inte kan bevisas och därmed existerar inte fenomenet !!! Hur trovärdigt är en sådan slutsats ?

  Var är t.ex. vittnesuppgifterna från dom som har berättat om sina upplevelser av fenomenet ?

  Frågan är – Är det så att denna grupp som har fått uppdraget att lägga fram sin analys om fenomenet – att dom lyder under den så kallade eliten ? Alltså den elit som man under den senaste tiden har benämnt som Deep State, som har sin egen dolda agenda för världen ? Hur trovärdig är då denna rapport ?

  • Det enda vi kan lita på är vaccinindustrin, för tänk om dom här tjommarna har med sig en ny covid-mutation!

   • Ja, det har dom säkert – men sen har vi också dom som kommer med botemedlet – och allt ordnar sig !

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *