OPINION & HÄLSA. NewsVoice bad beteendevetaren Sven-Erik Nordin insatt i forskningsmetodik och känd för bloggen Svaradoktorn.se kommentera riskerna med PCR-testning. Vi frågade specifikt om han tror att finns risker med att testpinnen som förs djupt in i näsan ända bak till hypofysens närområde.

Sven-Erik Nordin (Svaradoktorn.se):

Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto
Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto

“Det finns sannolikt en anledning till att hjärnan är så väl skyddad av ett hårt ”skal” av benvävnad. Och det finns en anledning till att dess inte är skyddad mot skadliga ämnen via blod-hjärnbarriären.

Att göra någon form av undersökning genom att stoppa in en pinne där den fysiska barriären mot hjärnan är som tunnast och svagast förefaller mindre välbetänkt. Minsta ovarsamhet kan göra att den hinnan skadas, och ger möjlighet för infektion den vägen.

Om man dessutom kan tänka sig risken för att nanopartiklar av något slag finns på de ”tops” som används kan kanske en risk finnas att dessa passerar blod-hjärnbarriären, utan att någon fysisk skada åstadkommits – med okända risker.

Vilken kontroll har man på de importerade tops man använder?

Den metod man nu använder måste betraktas som onödigt riskfylld – och man borde snarast avsluta den. Särskilt också med tanke på PCR-testets absoluta otillförlitlighet”.

NewsVoice uppmanar läkare och läsare att kommentera denna opinionsartikel.

Text: NewsVoice

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

21 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
2 juni 2021 kl 18:22

C **** – 19 tillskrivna fall och dödsfall är statistiskt högre i stater och län med 5: e generationens trådlösa telekommunikation i millimetervåg i USA. “

https://www.medicdebate.org/en/node/2111

Mattias RahmD
Reply to  Magnus Lindgren
3 juni 2021 kl 11:28

“This assessment clearly shows exposure to 5G mmW technology is statistically significantly associated with higher COVID-19 case and death rates in the U.S.A.”

Bra Mikael Nordfors, attackera nu själva kärnan, det finns inga smittsamma virus.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Mattias Rahm
22 juni 2021 kl 01:27

Dr. Mikael Nordfors om Covid-lögn, mediciner emot och opålitliga PCR-test 2021-06-10 09:59

Här kommer den svenska versionen av den viktiga intervjun med Dr. Mikael Nordfors:

https://rumble.com/vibcav-dr.-mikael-nordfors-om-covid-lgn-mediciner-emot-och-

http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2669.html

Roland Pettersson
Roland Pettersson
Gäst
2 juni 2021 kl 12:27

Jag har blivit testad en gång men då tystades jag bara genom munnen. Luftvägarna går som bekant bra att nå genom munnen, man behöver inte gå genom näsan.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
2 juni 2021 kl 11:12

Den hjärnätande sötvattensamöban Naegleria fowleri har luktnerven som angreppsvektor. Luktnerven går in i hjärnan via Cribriform-plattan precis där de är och gräver med topsen för PCR-test. Om en amöba kan komma åt hjärnan den vägen så kan även något annat göra detsamma.

Är man tvungen att lämna ett prov så kan man gå med på att spotta i en kopp. Covid ska ju finnas överallt om man är smittad och eftersom PCR-test kan skapa någonting ur ingenting borde proceduren med spott inte vara något som hindrar ett positivt test via höga testcykler.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
10 juni 2021 kl 15:47

Forskare har kommit fram till att även spikproteinet kan nå hjärnan via luktnerven.

These same researchers also showed that spike protein administered in the nose was able to reach the brain by traveling along the olfactory nerve.”

https://stephanieseneff.net/sars-cov-2-vaccines-and-neurodegenerative-disease/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
11 juni 2021 kl 01:18

Då fattas det väl bara att det är etylenoxid även i de kylda “vaccinerna”
https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

fysikaliska.JPG
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
22 juni 2021 kl 01:42

Magnetism tillsätts till “vaccinet” för att spikproteinerna ska spridas bättre till varje cell i våra kroppar, man kan även styra med utifrån kommande magnetfält var i kroppen man vill att det aktiva i det insprutade ska hamna. Tillverkaren av denna magnetiska vätska uttrycker tydligt att denna tillsats ”endast får användas i forskningssyfte, det får inte ingå i någon form av mediciner eller annat som är ämnat för människor”. Se videon 11 min. och läs texten (översätt till svenska vid behov)
https://forbiddenknowledgetv.net/magnetism-intentionally-added-to-vaccine-to-force-mrna-through-entire-body/
(Detta korta avsnitt ingår även i nedanstående video)

Magnetofection, en nästan 2 tim video med mycket viktig information för den vetgirige
https://www.bitchute.com/video/xLAR3TdSyOg3/?list=notifications&randomize=false
(Skitjobbigt ljud pålagt i talet i början, men försök att stå ut en stund, varför förstör man en video på detta viset?)
 

magnetism.JPG
KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
2 juni 2021 kl 09:46

testpinnarna som körs upp i näsan är tydligen steriliserade med etylenoxid?

från wikipedia:
“Etenoxid är giftig vid inandning. Bland symptomen finns huvudvärk och yrsel, som vid ökad exponering förvärras till konvulsioner och koma. Ämnet irriterar också huden och andningsapparaten, och inandning kan göra att lungorna vätskefylls flera timmar senare.
Andra hälsorisker är cancer. Där bland annat Lymfom(lymfkörtelcancer), Leukemi, mag och bröstcancer är kopplade till Etenoxid.”

informationsrik video: BE CAREFUL: Those nose and throat swabs used in COVID tests are toxic and dangerous
https://brandnewtube.com/watch/be-careful-those-nose-and-throat-swabs-used-in-covid-tests-are-toxic-and-dangerous_jFQygj5gfD2qEPz.html

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  KarlMagnus
2 juni 2021 kl 21:07

Tack för viktig info (som även MSB har kännedom om utan att ingripa)

MSB om Etylenoxid (etenoxid) CAS-nummer: 75-21-8

https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

Särskilt för Etylenoxid (etenoxid) :

  • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
  • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.

Symtom

Inandning

Sveda, irritation och hosta.

Yrsel, illamående och andnöd.

Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg.

Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Tolkning av toxikologiska data
https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 juni 2021 kl 23:56

Många som har tagit testet via näsan vittnar om att de haft en brännande känsla i flera dagar efteråt. Det verkar ju som om precis allting kring det här är mer eller mindre hälsovådligt.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
3 juni 2021 kl 01:20

Ja det är ofattbart att någon godtar en lång tops in i huvudet.
Men giftinnehållet kanske nu toppar troliga mekaniska skador.

Kanske att det allra mest beklämmande ändå är att “forskningen” har plågat ihjäl råttor och möss utan att “läkemedelsindustrin” har förstått någonting av de dödliga testresultaten i “LD50” https://sv.wikipedia.org/wiki/LD50

MSB
https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

miljö.JPG
Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
3 juni 2021 kl 01:46

En uttalad lukt är indikator för dödlig nivå

MSB: Fysikaliska data – Etylenoxid (etenoxid)

https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

lukt.JPG
Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
3 juni 2021 kl 10:57

En del av dessa testpinnar kommer färdigpreparerade i provrör. Beroende av mängden etylenoxid i bomullen, där en del ska vara relativt fuktade, borde det inte vara omöjligt att i det lilla slutna området i huvudet uppnå rent ohälsosamma koncentrationer.

Att det mesta kring såväl testprocedur som “vaccin” innehåller kända gifter kan inte vara en olycklig slump. Även om sen enskilda ämnen inte uppnår en för det ämnet dödlig concentration så kan de tillsammans skapa en cocktaileffekt med okänd utkomst.

Så det är nog inte bara “vaccinet” man ska akta sig för utan även en hel del annat.

Mattias RahmD
Reply to  Anders Johansson
3 juni 2021 kl 11:25

Man ska akta sig för allt kring detta, särskilt TVn.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
4 juni 2021 kl 17:22

Etylenoxid är ju tex erkänt cancerframkallande

Folket kräver NU ett SVAR från Folkhälsomyndigheten, FHM! Vad innehåller ett s.k Covid-19 test?
Folkhälsomyndigheten, FHM, har för svenska skattemedel (>1.2 miljarder) köpt in ett påstått Covid-19 “test” som kallas RT PCR test. Det här RT PCR testet är inte säkerhetstestat för bruk på människan i enlighet med CE märkningens säkerhetsdirektiv. 
 Vid mikroskopiering av toppen på testpinnen ingående i RT PCR test kitet så visade det sig att toppen av testpinnen är konstruerad av små tunna fibrer / rör som lätt bryts av och fastnar i vävnaden i näsan när mottagaren tror att att test genomförs. 

Frågor:

Varför fastnar spröten / rören från toppen av pinnen kvar i näsans vävnad vid ett påstått Covid-19 test tillfälle?
Vad innehåller rören / spröten på toppen av RT PCR pinnen och hur påverkar det innehållet oss människor?
De frågorna är ytterst relevanta med grund i den mikroskopiering Bodify Research m.fl. genomfört och dokumenterat. Ni kan se Bodify Research mokroskopiering via följande länkar:
Mikroskopiering / Camera microscopic analysis of

Masks, ”Test” Swabs, Foods, Tampons, Sanitary napkins, Toiletpapers & Human tissue

https://www.skrivunder.com/folket_kraver_nuett_svar_fran_folkhalsomyndigheten_fhm_vad_innehaller_ett_sk_covid-19_test

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
25 november 2021 kl 17:34

Ett smärtfritt salivtest kan fungera lika “bra”

“VETENSKAP. Den vanligaste använda metoden att testa för covid-19 är ett obehagligt PCR-test genom ett nässvalgsprov taget med bomullspinne. Men i en ny studie från Lunds universitet konstaterar forskarna att ett smärtfritt salivtest kan fungera lika bra. “

Forskare: Obehagliga nästest för corona görs i onödan | Fria Tider

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
2 juni 2021 kl 07:36

Totalt vansinne när vi dessutom fått bekräftat testernas funktion och osäkerhet.
Min dotter sjuksköterska genom 24 år förhindrade dårskapen häromdagen mot våra barnbarn, tack och lov.

Last edited 1 år sedan by samuelafugglas
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
3 juni 2021 kl 04:13

Folkhälsomyndigheten backade ju från PCR-testerna redan den 30 november 2020.

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19