Sven-Erik Nordin: Risker med PCR-testning ska inte ignoreras

publicerad 2 juni 2021
- av NewsVoice
PCR-test

OPINION & HÄLSA. NewsVoice bad beteendevetaren Sven-Erik Nordin insatt i forskningsmetodik och känd för bloggen Svaradoktorn.se kommentera riskerna med PCR-testning. Vi frågade specifikt om han tror att finns risker med att testpinnen som förs djupt in i näsan ända bak till hypofysens närområde.

Sven-Erik Nordin (Svaradoktorn.se):

Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto
Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto

"Det finns sannolikt en anledning till att hjärnan är så väl skyddad av ett hårt ”skal” av benvävnad. Och det finns en anledning till att dess inte är skyddad mot skadliga ämnen via blod-hjärnbarriären.

Att göra någon form av undersökning genom att stoppa in en pinne där den fysiska barriären mot hjärnan är som tunnast och svagast förefaller mindre välbetänkt. Minsta ovarsamhet kan göra att den hinnan skadas, och ger möjlighet för infektion den vägen.

Om man dessutom kan tänka sig risken för att nanopartiklar av något slag finns på de ”tops” som används kan kanske en risk finnas att dessa passerar blod-hjärnbarriären, utan att någon fysisk skada åstadkommits - med okända risker.

Vilken kontroll har man på de importerade tops man använder?

Den metod man nu använder måste betraktas som onödigt riskfylld - och man borde snarast avsluta den. Särskilt också med tanke på PCR-testets absoluta otillförlitlighet".

NewsVoice uppmanar läkare och läsare att kommentera denna opinionsartikel.

Text: NewsVoice