Sven-Erik Nordin: Risker med PCR-testning ska inte ignoreras

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 juni 2021
- NewsVoice redaktion
PCR-test

OPINION & HÄLSA. NewsVoice bad beteendevetaren Sven-Erik Nordin insatt i forskningsmetodik och känd för bloggen Svaradoktorn.se kommentera riskerna med PCR-testning. Vi frågade specifikt om han tror att finns risker med att testpinnen som förs djupt in i näsan ända bak till hypofysens närområde.

Sven-Erik Nordin (Svaradoktorn.se):

Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto
Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto

“Det finns sannolikt en anledning till att hjärnan är så väl skyddad av ett hårt ”skal” av benvävnad. Och det finns en anledning till att dess inte är skyddad mot skadliga ämnen via blod-hjärnbarriären.

Att göra någon form av undersökning genom att stoppa in en pinne där den fysiska barriären mot hjärnan är som tunnast och svagast förefaller mindre välbetänkt. Minsta ovarsamhet kan göra att den hinnan skadas, och ger möjlighet för infektion den vägen.

Om man dessutom kan tänka sig risken för att nanopartiklar av något slag finns på de ”tops” som används kan kanske en risk finnas att dessa passerar blod-hjärnbarriären, utan att någon fysisk skada åstadkommits – med okända risker.

ArcanumSkolan 2024

Vilken kontroll har man på de importerade tops man använder?

Den metod man nu använder måste betraktas som onödigt riskfylld – och man borde snarast avsluta den. Särskilt också med tanke på PCR-testets absoluta otillförlitlighet”.

NewsVoice uppmanar läkare och läsare att kommentera denna opinionsartikel.

Text: NewsVoice

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag har blivit testad en gång men då tystades jag bara genom munnen. Luftvägarna går som bekant bra att nå genom munnen, man behöver inte gå genom näsan.

 • Den hjärnätande sötvattensamöban Naegleria fowleri har luktnerven som angreppsvektor. Luktnerven går in i hjärnan via Cribriform-plattan precis där de är och gräver med topsen för PCR-test. Om en amöba kan komma åt hjärnan den vägen så kan även något annat göra detsamma.

  Är man tvungen att lämna ett prov så kan man gå med på att spotta i en kopp. Covid ska ju finnas överallt om man är smittad och eftersom PCR-test kan skapa någonting ur ingenting borde proceduren med spott inte vara något som hindrar ett positivt test via höga testcykler.

 • testpinnarna som körs upp i näsan är tydligen steriliserade med etylenoxid?

  från wikipedia:
  “Etenoxid är giftig vid inandning. Bland symptomen finns huvudvärk och yrsel, som vid ökad exponering förvärras till konvulsioner och koma. Ämnet irriterar också huden och andningsapparaten, och inandning kan göra att lungorna vätskefylls flera timmar senare.
  Andra hälsorisker är cancer. Där bland annat Lymfom(lymfkörtelcancer), Leukemi, mag och bröstcancer är kopplade till Etenoxid.”

  informationsrik video: BE CAREFUL: Those nose and throat swabs used in COVID tests are toxic and dangerous
  https://brandnewtube.com/watch/be-careful-those-nose-and-throat-swabs-used-in-covid-tests-are-toxic-and-dangerous_jFQygj5gfD2qEPz.html

  • Tack för viktig info (som även MSB har kännedom om utan att ingripa)

   MSB om Etylenoxid (etenoxid) CAS-nummer: 75-21-8
   
   https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

   Särskilt för Etylenoxid (etenoxid) :

   • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
   • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.

   Symtom

   Inandning

   Sveda, irritation och hosta.

   Yrsel, illamående och andnöd.

   Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg.

   Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

   Tolkning av toxikologiska data
   https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

   • Många som har tagit testet via näsan vittnar om att de haft en brännande känsla i flera dagar efteråt. Det verkar ju som om precis allting kring det här är mer eller mindre hälsovådligt.

    • Ja det är ofattbart att någon godtar en lång tops in i huvudet.
     Men giftinnehållet kanske nu toppar troliga mekaniska skador.

     Kanske att det allra mest beklämmande ändå är att “forskningen” har plågat ihjäl råttor och möss utan att “läkemedelsindustrin” har förstått någonting av de dödliga testresultaten i “LD50” https://sv.wikipedia.org/wiki/LD50

     MSB
     https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

      • En del av dessa testpinnar kommer färdigpreparerade i provrör. Beroende av mängden etylenoxid i bomullen, där en del ska vara relativt fuktade, borde det inte vara omöjligt att i det lilla slutna området i huvudet uppnå rent ohälsosamma koncentrationer.

       Att det mesta kring såväl testprocedur som “vaccin” innehåller kända gifter kan inte vara en olycklig slump. Även om sen enskilda ämnen inte uppnår en för det ämnet dödlig concentration så kan de tillsammans skapa en cocktaileffekt med okänd utkomst.

       Så det är nog inte bara “vaccinet” man ska akta sig för utan även en hel del annat.

       • Etylenoxid är ju tex erkänt cancerframkallande

        Folket kräver NU ett SVAR från Folkhälsomyndigheten, FHM! Vad innehåller ett s.k Covid-19 test?
        Folkhälsomyndigheten, FHM, har för svenska skattemedel (>1.2 miljarder) köpt in ett påstått Covid-19 “test” som kallas RT PCR test. Det här RT PCR testet är inte säkerhetstestat för bruk på människan i enlighet med CE märkningens säkerhetsdirektiv. 
         Vid mikroskopiering av toppen på testpinnen ingående i RT PCR test kitet så visade det sig att toppen av testpinnen är konstruerad av små tunna fibrer / rör som lätt bryts av och fastnar i vävnaden i näsan när mottagaren tror att att test genomförs. 

        Frågor:

        Varför fastnar spröten / rören från toppen av pinnen kvar i näsans vävnad vid ett påstått Covid-19 test tillfälle?
        Vad innehåller rören / spröten på toppen av RT PCR pinnen och hur påverkar det innehållet oss människor?
        De frågorna är ytterst relevanta med grund i den mikroskopiering Bodify Research m.fl. genomfört och dokumenterat. Ni kan se Bodify Research mokroskopiering via följande länkar:
        Mikroskopiering / Camera microscopic analysis of

        Masks, ”Test” Swabs, Foods, Tampons, Sanitary napkins, Toiletpapers & Human tissue

        https://www.skrivunder.com/folket_kraver_nuett_svar_fran_folkhalsomyndigheten_fhm_vad_innehaller_ett_sk_covid-19_test

 • Jag har blivit testad en gång men då tystades jag bara genom munnen. Luftvägarna går som bekant bra att nå genom munnen, man behöver inte gå genom näsan.

 • Totalt vansinne när vi dessutom fått bekräftat testernas funktion och osäkerhet.
  Min dotter sjuksköterska genom 24 år förhindrade dårskapen häromdagen mot våra barnbarn, tack och lov.

 • Den hjärnätande sötvattensamöban Naegleria fowleri har luktnerven som angreppsvektor. Luktnerven går in i hjärnan via Cribriform-plattan precis där de är och gräver med topsen för PCR-test. Om en amöba kan komma åt hjärnan den vägen så kan även något annat göra detsamma.

  Är man tvungen att lämna ett prov så kan man gå med på att spotta i en kopp. Covid ska ju finnas överallt om man är smittad och eftersom PCR-test kan skapa någonting ur ingenting borde proceduren med spott inte vara något som hindrar ett positivt test via höga testcykler.

 • testpinnarna som körs upp i näsan är tydligen steriliserade med etylenoxid?

  från wikipedia:
  “Etenoxid är giftig vid inandning. Bland symptomen finns huvudvärk och yrsel, som vid ökad exponering förvärras till konvulsioner och koma. Ämnet irriterar också huden och andningsapparaten, och inandning kan göra att lungorna vätskefylls flera timmar senare.
  Andra hälsorisker är cancer. Där bland annat Lymfom(lymfkörtelcancer), Leukemi, mag och bröstcancer är kopplade till Etenoxid.”

  informationsrik video: BE CAREFUL: Those nose and throat swabs used in COVID tests are toxic and dangerous
  https://brandnewtube.com/watch/be-careful-those-nose-and-throat-swabs-used-in-covid-tests-are-toxic-and-dangerous_jFQygj5gfD2qEPz.html

  • Tack för viktig info (som även MSB har kännedom om utan att ingripa)

   MSB om Etylenoxid (etenoxid) CAS-nummer: 75-21-8

   https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

   Särskilt för Etylenoxid (etenoxid) :

   • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
   • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.

   Symtom

   Inandning

   Sveda, irritation och hosta.

   Yrsel, illamående och andnöd.

   Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg.

   Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

   Tolkning av toxikologiska data
   https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

   • Många som har tagit testet via näsan vittnar om att de haft en brännande känsla i flera dagar efteråt. Det verkar ju som om precis allting kring det här är mer eller mindre hälsovådligt.

    • Ja det är ofattbart att någon godtar en lång tops in i huvudet.
     Men giftinnehållet kanske nu toppar troliga mekaniska skador.

     Kanske att det allra mest beklämmande ändå är att “forskningen” har plågat ihjäl råttor och möss utan att “läkemedelsindustrin” har förstått någonting av de dödliga testresultaten i “LD50” https://sv.wikipedia.org/wiki/LD50

     MSB
     https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=492

      • En del av dessa testpinnar kommer färdigpreparerade i provrör. Beroende av mängden etylenoxid i bomullen, där en del ska vara relativt fuktade, borde det inte vara omöjligt att i det lilla slutna området i huvudet uppnå rent ohälsosamma koncentrationer.

       Att det mesta kring såväl testprocedur som “vaccin” innehåller kända gifter kan inte vara en olycklig slump. Även om sen enskilda ämnen inte uppnår en för det ämnet dödlig concentration så kan de tillsammans skapa en cocktaileffekt med okänd utkomst.

       Så det är nog inte bara “vaccinet” man ska akta sig för utan även en hel del annat.

 • Totalt vansinne när vi dessutom fått bekräftat testernas funktion och osäkerhet.
  Min dotter sjuksköterska genom 24 år förhindrade dårskapen häromdagen mot våra barnbarn, tack och lov.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *