Bonnierkoncernen har satt i system att dra in enorma summor i mediestöd

publicerad 8 juli 2021
- Gästskribent
Bonnierhuset, Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0
BonnierBuset - Foto: Holger Ellgaard, omgjort - Wikimedia Commons
Montage: ”BonnierBuset” – Originalfoto: Holger Ellgaard, omgjort – Wikimedia Commons

MEDIA. Bonnier Local News och Gota Media har nu tillsammans förvärvat tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne – det meddelar nyhetsbyrån Finwire. Den förstnämnda tidningen får just nu lite drygt 20 miljoner kronor om året i driftstöd av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT ger dem också två miljoner kronor extra om året för att producera ”lokal journalistik i Skåne län. De får även runt en halv miljon kronor i distributionsstöd.

Text: Nya Riks

Norra Skåne fick förra året fem miljoner kronor i redaktionsstöd och får dessutom en miljon om året för lokal journalistik i Osby kommun.

Bonnier Local News och Gota Media har nyligen inlett ett partnerskap där de skall bli delägare i varandra. Bonnier Local News publicerar just nu 42 olika dagstidningar som nästan alla får olika former av statligt stöd. Gota Media har å sin sida 23 olika dagtidningar som lever på olika former av medie- och presstöd under sin kontroll.


Det officiella syftet med statens olika stöd till tidningarna är att ”skapa mångfald” på marknaden. I mångt och mycket har stödets utformning lett till raka motsatsen. Stödformerna har dessutom expanderat mycket kraftigt de senaste fyra åren och nästan alla tidningar behöver i dag specialister för att hantera allt pappersarbete.


Bonnier kan konsten att dra in pengar

Ju fler tidningar som man äger desto enklare blir det att skapa skalfördelar i stödsystemen som till exempel när Bonnier köper nyheter från sig själva via TT och sen får bidrag för samma nyhet 30-40 gånger. Bonnier fick över 80 miljoner kronor i redaktionsstöd år 2020 för 16 tidningar där de köpt material internt inom koncernen eller från samägda bolag.

Bonnier omsatte 21 miljarder kronor förra året.

Text: Nya Riks


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq