Sverige gör vapenaffärer med diktaturen Chile

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 juli 2021
- Torbjörn Sassersson
Evelyn den 16 juni, 2021. Video och intervju: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

VÄRLDEN. Chiles diktatur är lika folkfientlig idag som under Pinochet för 30 år sedan. Det säger Evelyn med ett förflutet i Chile. Hon ser nu att Sverige utvecklas i en liknande högerextremistisk riktning trots att vi har en socialistisk regering. Sverigebilden blir inte bättre av Sveriges vapenaffärer med Chile.

Text, intervju och videoredigering: Torbjörn Sassersson | Read this article in English

NewVoice intervjuade Evelyn en tidig sommareftermiddag i juni. Hon berättar om att Chiles president Sebastian Piñera och hans elitistiska entourage stött av CIA har mycket blod på händerna. Regimen är idag starkt associerad till ett dagligt förtryck och övervåld mot sin befolkning. Chileregeringen utnyttjar dessutom coronakrisen för att ytterligare klämma åt sitt eget folk.

Evelyns bägge föräldrar var aktivister under främst 1970- och 1980-talet för att försvara sig mot Pinochet, som tog makten i Chile genom en militärkupp 1973 när president Allende störtades. Pinochet var landets självutnämnde statschef 1973 och 1990. Hans maktövertagande stöddes av amerikanska CIA. Medan Allende stod på folkets sida tillhörde Pinochet en maktelit bestående av en samling finansfamiljer med egna intressen, säger Evelyn. USA:s hade mycket affärer med dessa familjer för att främst komma åt Chiles naturresurser.

Riskerna att motarbeta Pinochet var förenat med livsfara.

“Jag kunde ha förlorat min mamma. Min pappa blev tillfångatagen”…”Han satt fängslad i nio år”, säger Evelyn.

Hon beskriver att hans pappa av empati för sin dotter ständigt drog valser för henne för att förklara sin frånvaro när han satt fängelse och för att förmildra Evelyns liv som barn. Evelyns pappa flydde först från Chile till Sverige och efter det kunde familjen återförenas i Sverige, som då blev hemmabas för ett nytt och tryggt liv.

Pinochet störtades fredligt genom en folklig rörelse som röstade bort Chiles regering. Clintonadministrationen beslutade 1999 att börja offentliggöra 1000-tals hemligstämplade dokument som avslöjade USA:s inblandning i störtandet av den socialistiske Allende. Pinochet stöddes därefter av CIA och USA under hans långa regeringstid.

Läs mer: US Homeland Security Digital Library: The Hinchey Report – CIA Activities in Chile

Evelyn säger Chiles folk kämpat i 50 år för att ändra den grundlag som Pinochet skapade. Grundlagen skapades för att skydda den finansiella makteliten i landet. Det var inte förrän i början av 2021 som folket till slut blev av med denna grundlag genom omröstning. Nya grundlagar som är mer folkligt gynnande utvecklas nu, men under stort motstånd från den rådande regimen.

Dagens CIA-stödda Piñera-regering är lika farlig som Pinochets regim

Evelyn beskriver den sittande Piñera-regeringen som neoliberal och högerextrem. Djungels lag råder där bara de starkaste överlever. Chile styrs av ett tiotal finansfamiljer som med med stort mått av hänsynslöshet slår ner alla folkliga demonstrationer. Evelyn tar som exempel en demonstrationen i oktober 2019 om satt djupa spår i den chilenska folksjälen.

Demonstrationen startades av studenter och den var resultatet av en lång tid av försämrade levnadsförhållanden. Priserna hade generellt gått upp. Hyror blev allt högre. Matpriserna hade ökat. Pensionerna var dåliga och även tillbakahållna. Aktiesparanden försvann. Piñera äger i en pensionsfond som inte betalade ut pensioner. Många har 2-3 jobb för att överleva eftersom de ofta är skuldsatta. Räntorna är oskäligt höga. Sammantaget har dessa dåliga ekonomiska förutsättningar lett till att många äldre bor på gatan och folk är allmänt deprimerade. Det hade blivit lika illa som under Pinochet-diktaturen.

Piñera-regeringen består av samma typ av människor som Pinochets regering. Här återfinns samma typ av torterare och förtryckare som aldrig ställs inför rätta. Våldet mot Chiles folk är brutalt. Evelyn säger att kravallpolisen i Chile beordras att skjuta med hagelgevär och gummikulor mot demonstranternas ansikten. De siktar särskilt på ögonen och många har blivit blinda, säger Evelyn förtvivlat. 3000 personer har förlorat minst ett öga. Hon visar foton och videos från demonstrationer med blödande ansikten och ofta handlar det om mycket modiga ungdomar som stridit mot kravallpolisen och för att i fronten (Primera Línea) av demonstrationstågen skydda bland annat de äldre aktivisterna som kämpat sedan 1970-talet, förklarar Evelyn.

De statskontrollerade medierna i Chile gör allt för att dölja dessa övergrepp. Kravallpolisen döljer sina namn. Istället har världen fått veta vad som hänt genom att demonstranter filmat med sina mobiltelefoner och sedan postat materialet i sociala medier. Det har även kommit fram att makten torterat folk – även tonåriga barn – under och efter demonstrationerna.

Chilenska demonstranter. Foto: NewsVoice
Bild: Chilenska demonstranter skjuts i ögonen. Foto: NewsVoice

Evelyn visar under intervjun skrämmande bilder från demonstrationer 2019-2021 mot Piñera-regeringen. Många ungdomar skadades av kravallpolisernas råa våld, ungdomar som blivit blinda av skott mot ögonen. Polisen använder även frätande kemikalier i vattenkanonerna. Tidigare användes kloakvatten, säger Evelyn.

Evelyn säger att Chiles regering använder ett avancerat övervakningssystem för att spionera på medborgare. CIA stödjer regeringen med teknik, säger Evelyn.

Evelyn går igenom de rikaste finansfamiljerna som alla har samarbeten med Piñera-regeringen. Det är dessa familjer som delar upp Chiles rikedomar mellan sig. Den dåliga levnadsstandarden i Chile har lett till att många tvingas flytta till städerna för att söka jobb, men parallelt flyttar även folk ut från städerna för att byga communities på landsbygden. Den svenska chilenska rörelsen stödjer chilenare i hemlandet. Folket hjälper folket. Piñera-regeringen verkar generellt inte lägga sig i om folk försöker klara sig själva, som att bygga communities.

InfoDefensa.com. Foto i skärmdump: SAAB
Skärmdump från artikel: InfoDefensa.com. Foto i skärmdump: SAAB

Sverige gör vapenaffärer med Chiles regering

Evelyn har reagerat på att så få känner till vad som sker i dagens Chile. Hon säger att svenska regeringen vänt Chiles folk ryggen och hon tror det beror på att den svenska regeringen och svenska storföretag gör affärer med Piñera-regeringen.

SAAB sålde 1995 Jas 39 Gripen till Chile och vapenförtaget gjorde tt nytt försök 2019 utan att lyckas.

En svensk vapenfabrik har tex startat sin verksamhet i södra Chile 2019, berättar Evelyn.  Hon säger att Chile även köpt svenska handeldsvapen som används för att angripa demonstranterna.

Infodefensa.com skriver i maj 2021 att den chilenska armén ska bygga en ny militär skjutbana i samarbete med SAAB. Ordern till SAAB innebar att det svenska vapenföretaget ska leverera den senaste tekniken inom fast och mobil målteknik för militär handeldvapenutbildning. Major Gerardo Hermosilla säger att The Combat Firing Range Project tillåter Chile att behålla högsta kapacitet för att klara landets utmaningar.

Enligt SAAB är detta den första av flera banor som planeras över hela Chile och dessa kommer att ge de chilenska väpnade styrkornas en förbättrad utbildningskapacitet. SAAB har levererat militära träningslösningar sedan 2008.

“Med denna order kommer de chilenska väpnade styrkorna att fortsätta att upprätthålla en hög träningskapacitet för markstyrkorna och man kommer att kunna genomföra militära träningsscenarier med största möjliga realism”, säger Tristan Lecrivain, SABB:s försäljningschef i Latinamerika.

Fredrik Reinfeldt gjorde affärer med Piñera. Foto i skärmdump: Alamy
Skärmdump: Fredrik Reinfeldt gjorde affärer med Piñera 2011. Foto i skärmdump: Alamy

Chile och Sverige jämförs

Evelyn ser vissa paralleller mellan Chile och Sverige. Hon anser att Sverige sedan 2008 förändrats till det sämre. Bland annat gjorde den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt affärer i Chile 2008. Reinfeldt bidrog till privatisering av skolor och vården. Samma utveckling har vi sett i både Chile och Sverige. Vi förslavas av de stegrande priserna. Som Evelyn förklarade tidigare under intervjun sker en allmänt ökad kapitalistisk utveckling. Hon säger även att om den svenska Regeringen idag blir desperat kan den potentiellt få auktoritära tendenser. Det kan eskalera.

“Jag tycker det är viktigt att det svenska folket vaknar och blir medvetana om vad som pågår, att Sverige inte är som förut. Jag känner inte igen det Sverige som jag kom till som barn, där jag kände mig trygg. Jag känner av denna ångest som jag kände som barn när jag bodde i Chile”.

Evelyn berättad vid sidan av intervjun om hur den svenska polisen misstänkt henne för våldsam delaktighet i en av den svenska frihetsörelsens demonstrationer under våren. Polisen ska ha blandat ihop henne med en annan kvinna och Evelyn vill berätta mer om det i en senare intervju.

Coronakrisen utnyttjas

Idag använder Piñera-regeringen coronakrisen för att ytterligare trycka till folket. Alla måste ha munskydd, säger Evelyn, men restriktionerna gäller inte alls på samma sätt för den rika klassen. De mer strikta reglerna gäller främst arbetarklassen. Makten i Chile har utnyttjat coronakrisen för att ytterligare höja de redan höga priserna förutom för att öka klyftan mellan de rika och de fattiga.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) bodde det 2019 sammanlagt 58 508 personer i Sverige som antingen själva var födda i Chile eller hade minst en förälder från Chile. 2017 fanns det sammanlagt cirka 28 000 personer födda i Chile. Många av dessa flydde från Chile för att komma undan Pinochets regmin.

Text, intervju och videoredigering: Torbjörn Sassersson

Chilenska föreningar i Sverige och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq