Massivt avslöjande: Coronavirus, PCR-tester och injektioner – allt var redan patenterat

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 juli 2021
- Torbjörn Sassersson
Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine
Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine
Dr David Martin. Pressfoto: Davidmartin.world

CORONAKRISEN. Dr David Martin som är risk-management-expert sammanställer i en video inför den tyska advokaten Reiner Fuellmich sina fynd efter att han granskat tusentals patent sedan början av 2000-talet gällande covidvaccininjektioner. Han namnger flera företag, universitet, DARPA och statliga enheter som aktörer.

David Martin förklarar att det inte går att patentera något som finns i naturen. Därför skapades datorgenererade sekvenser som påstås vara coronavirus. Dessa konstgjorda genomsekvenser patenterades därefter, vilket även möjliggjorde patentering av sekvensen för PCR-tester och injektionslösningar för genvaccin.

“A manufactured illusion – not novel, no pandemic, no variants, a campaign of coercion to address a stated objective”.

Här ingår syntetiska laboratorieskapade proteiner som under 2021 används för att “behandla” det konstruerade och patenterade coronaviruset, som detekteras av det patenterade testet som alltså upptäcker det fabricerade viruset, förklarar David Martin.

Enligt David Martin är de påstådda utbrotten av coronavirusinfektioner egentligen bara PCR-testbedrägerier. PCR-testerna detekterar fabricerade och patenterade gensekvenser, det vill säga coronaviruset SARS Cov2.

Viruset finns i själva verket bara på papper av patentskäl, medan det verkliga “biovapnet” finns i sprutorna, skriver America’s Frontline Doctors, en gruppering av skolläkare i USA som anser att den så kallade coronapandemin är ett medicinskt bedrägeri av enorma proportioner.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq