Vaccin- och covidvirusparadigmet – Vi måste göra om och göra rätt! – Forsman

publicerad 12 juli 2021
- Erik Forsman
Covid-19-bubbla
Covid-19-bubbla och covidvirusparadigmet
Covid-19-bubbla och covidvirusparadigmet

KRÖNIKA. Erik Forsman skriver att syftet med denna artikel är att föra en förutsättningslös diskussion om virus överhuvudtaget finns på de sätt vi har lärt oss. Forsman förnekar inte olika virus existens, men hur vi betraktar dessa som  biologiska fenomen. En ändring på perspektivet kan ge oss en kursändring hur vi ska återställa hälsa vid sjukdom. Forsman tar avstamp i det rådande vaccin- och covidvirusparadigmet. 

Text: Erik Forsman

Erik Forsman, pressfoto
Erik Forsman, pressfoto

Artikeln berör ämnen som jag anser diskuteras allt för lite. Källorna är delvis komna från en researcher vid namn John Blaid som i sin tur finner stöd i Stefan Lankas arbete, en tysk mikrobiolog. Det mesta av artikeln är en ren avskrift från en intervju gjord av föreningen Cui bono.

Att inta ett skeptiskt perspektiv, är inte ett dåligt perspektiv. Det som är bra med att vara skeptisk är att man kan finna en sanning, eller avslöja en lögn och en lögn kan avslöja en annan större lögn.

Låt oss borra oss ner i detta med virus. Det så kallade SARS-CoV2-viruset har aldrig isolerats. I över 55 svar från olika nationella europeiska CDC-center (Centers for Disease Control and Prevention), tex amerikanska, kanadensiska och australiensiska CDC kommer samma svar, att SARS-CoV2 viruset aldrig har isolerats.

Läs mer: FOIs reveal that health/science institutions around the world have no record of SARS-COV-2 isolation/purification, anywhere, ever

Läs mer: Definition på virusseparation

Detta beror på själva definitionen, vad som avses med isolering av ett virus. Virologer har en definition av isolering, som egentligen inte är en isolering. Enligt virologernas definition tar man en SAPEL (Special Action Projects for the Elimination of Leprosy) av en patient, en sjuk människan och sätter detta i en cellstruktur tillsammans med till exempel antibiotika, anti-svampmediciner och andra toxiska ämnen som är mycket giftiga. Man drar även tillbaka en del av näringen för cellen för att svälta ut denne och sedan söks efter det man kallar för cytopatisk effekt – vilket enkelt uttrycket är när cellerna dör.

Således när cellerna dör kallas det för en isolering av ett virus. Detta är ingen isolering utan en hel serie av händelser i cellen. Det är som att ta en grupp sjuka människor som sätts tillsammans med en annan grupp friska människor, djur och lite annat och sedan slänger man in en handgranat och ser vad som händer. Så fort det händer något skyller man på att det beror på individen, som var sjuk, att denne orsakade dödsfallen.

En isolering är en separation av och från allting annat. Det är en isolering, men det har aldrig skett.

 • Kan man inte isolera ett virus, kan man då bevisa att SARS-CoV2 finns och orsakar Covid-19?
 • Hur blir de då med alla andra virus som också sägs orsaka olika sjukdomar?

Metoden att “isolera” ett virus infördes redan 1954 av en virolog som hete John Franklin Enders. Han hävdade att han hade isolerats mässlingsviruset. Metoden som inrättats redan på 50-talet är en standard för alla andra studier av virus fram tills idag, men metoden för att isolera virus är som sagt ingen isolering av ett virus.

Exemplen polio och zikaviruset

Beror polio på ett virus eller användningen av DDT – ett bekämpningsmedel? Kommer det in ett barn med förlamning, som har blivit vaccinerad mot polio, konserteras bara att det kan ju inte vara polio, för barnet var ju vaccinerat mot polio.

Det finns en bra bok av Jim West. “DDT/Polio – Virology vs Toxicology” från 2015 där man tydligt kan se att användning av DDT ökade på antal fall av Polio och omvänt sjönk när man slutande med DDT. Hur är de med det så kallade Zikaviruset som misstänks ha samband med användningen av Glyfosat, ytterligare ett bekämpningsmedel?


Bekämpningsmedel används över hela världen och sedan när människor blir sjuka skyller man på ett virus. En bekväm uräkt för att få fortsätta med den mycket inkomstbringande försäljningen av bekämpningsmedel och kemikalier.


E-ämnen en parentes

Sedan har vi alla E-ämnen som orsakar ofantligt många symptom. Mång av dessa mycket skadliga ämnen var förbjudna i Sverige, men inte inom EU. Med inträdet var vi tvungna att acceptera ämnena igen. Här är en lista med liten del av ämnena och vad de kan ställa till med.

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0
Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, FN:s Flickr.com-foton

Vacciner

När Bill Gates genomförde ett polioprogram under åren 2000-2017 i Indien skapades över 490 000 nya fall av polio, vilket framkommit i en rapport.

“International Journal of Environmental Research and Public Health concluding that over 490,000 people in India developed paralysis as a result of the oral polio vaccine between 2000 and 2017”.

Samma sak i Afrika, där man felaktigt kallar det för utbrott. Dessa utbrott är kopplade till just vaccineringsprogrammen. Det handlar egentligen om massförgiftningar skapade av massvaccinationer. Vaccin är ett biovapen. Virus existerar, men idén om virus menar jag och många med mig är felaktig. Partikeln, molekylen finns, men den har inte den funktion som man påstår. Ett virus är ett cellfragment från en döende cell.

Antibiotika betyder: “mot liv”. Lägg antibiotika på en cell och den dör. Här skapas massor av partiklar och de är vad man menar med virus samt att man isolerat viruset. Det man aldrig gör är att ta en SAPEL från en frisk människa och göra exakt samma sak. Vad skulle hända då? Exakt samma sak. Cellen dör på grund av de gifter man blandar in i cellstrukturen. Man gör aldrig detta kontrollexprimment, för det skulle kullkasta hela virushypotesen. Cellen dör inte av virus, utan av gifterna.

Vacciners påstådda “effektivitet” och “säkerhet” – mental illusionism?

I vaccinstudier används ofta ordet effektivitet – att ett vaccin är effektivt. Vad tänker vi på när vi hör ordet effektivitet? Att det förebygger sjukdom? Återigen, man menar något helt annat mot vad människor regel menar när man påstår att något är effektivt. Det man avser med ett vaccinets effektivt är hur kroppen reagerar på ett vaccin i kroppen.

Reaktionen i cellen kallar man för ett immunsvar eller bildandet av antikroppar. Sedan har vi definitionen av vad ett säkert vaccin är. Att något är säkert, betyder att det inte skadar den som tar vaccinet – att det är ofarligt och harmlöst och inte framkallar en alergisk reaktion, ingen hjärnhinneinflammation, ingen autism, men det är inte vad läkemedelsindustrin menar med ett säkert vaccin.

Vore vacciner “säkra” skulle vaccintillverkarna utan tvekan gå med på skadeersättningar för att vacciner är ju “säkra”. I själva verket är vaccinindustrin befriad från skadeersättningar, vilket är märkligt om vaccinerna nu är så säkra. Det finns inte heller några försäkringsbolag där man kan teckna en vaccinskadeförsäkran. Hela industrin saknar ett eget produktansvar.

Industrin jämför ett nytt vaccins bieffekter med ett annat äldre vaccins skadliga bieffekter, och aldrig med ett sockerpiller! Man gör aldrig en sådan jämförelse för det finns inga säkra vacciner utan risker och skadliga bieffekter.

Tänk om man gjorde samma sak om man vill ta reda på om ett nytt cigarettmärke är skadligt för hälsan. Då skulle man jämföra med ett annat cigarettmärke och komma fram till att nej, det här märket ger inte mer lungcancer, astma eller kol än andra cigarettmärke alltså är de nya cigaretterna säkra.

Ett annat exempel vore om man ställer fram 10 snapsar av whiskey för en grupp av människor och 10 snapsar av whiskey för en annan grupp plus den elfte snapsen med vodka för att bevisa att man inte blir berusad av vodka – för det finns ingen skillnad mellan gruppernas respektive berusningar – med andra ord: alltså gör inte vodka människor berusade.

Vad gäller vacciner använder man begrepp som kontrollerat placebo. Ordet placebo för tankarna till något helt verkningslöst eller hur? Som om man injicerade ofarlig koksaltlösning intramuskulärt, men så går det inte till utan man jämför alltid med ett annat vaccin. Här säger man att man har isolerat den verksamma substansen därför kallar man detta för en kontrollerad placebostudie. I alla vacciner har man samma ämnen och om man härleder dessa ämnen kan de översätts till: slaktavfall, kylarvätska samt tungmetaller osv. Bryt ner de kemiska begreppen på innehållet i ett vaccin och jämför med liknande produkter som vi vet existerar. Detta ges alltså till barn och ungdomar.

Effektiviteten förklaras av antikroppar

Här har vi ett annat litet problem. Kan vi inte bevisa att viruset framkallar den och den sjukdomen, vad är i så fall antikroppar? Detta bevisar inte att viruset kommer utifrån och in, utan snarare inifrån och ut. Det är alltså inga åsikter eller uppfattningar utan går man på hur vaccintillverkarna menar att vaccinet är effektiva, så skapas viruset inuti cellen och kommer inte utifrån som något externt hot som invaderar kroppen.

Virus kan inte replikera sig själv i naturen. Virus förekommer naturligt i kroppen och är resultatet av systemisk toxicitet när våra celler utsätts för miljögifter från luft, mat och vatten. Virus har flera olika uppgifter till exempel lösa upp giftiga ämnen. De så kallade antikropparna skapas när kroppen utsätts för olika gifter – här skapas då proteiner alltså globuliner – som rätt eller fel kallas för antikroppar.

Funktionen som dessa globuliner har är att bland annat hålla strukturen på cellen intakt. När du blir förgiftad bildas hål i cellväggarna. Då skapas proteiner som har till uppgift att försöka plugga igen hålen. De så kallade antikropparna fungerar mer som stödbandage, än som attackerare. Förstår man detta förstår man också varför de använder gifter i alla vacciner.

Den 2-3 december 2019 genomförde WHO konferensen The Global Vacciner Safety Summit. Olika talare fick framföra och förklara varför dessa olika giftiga ämnen alltid måste ingå i vacciner. Det framkom då att dessa ämne är där av en orsak, inte av en slump, utan de fyller en funktion. Vaccintillverkarna måste användes dessa olika giftiga ämnen annars får de ingen immunsvarsreaktionen i kroppen. Blir du sjuk av ett vaccin tolkas det som ett bevis på att vaccinet fungerar. Detta kallas för ett antikroppsvar. Utan dessa gifter uppstår ingen produktion av globuliner som alltså finns för att hela en döende cell. Alla vacciner innehåller dessa giftiga ämne och av samma orsak finns det inte heller några säkra vacciner. Alla vacciner är således giftiga. Det är omöjlig att skapa ett säkert vaccin. Vad är det då man tror sig förvara sig mot? Kan man inte bevisa att ett visst virus framkallar en viss sjukdom varför ska man då vaccinera sig? Det man gör är att försöka förgifta en cell så till den grad att den faller sönder, som då desperat försöker hela sig själv innan cellen dör.

Kolesterolhypotesen

Jag misstänker att situationen med vacciner är samma som med kolesterolhypotesen. Människor med högt kolesterol lever längst. Man har felaktigt tolkat höga halter av kolesterol som skadligt när de i själva verket är tvärtom nämligen att kolesterolet är där för att laga en sårad kärlvägg. Vid obduktion att människor med hjärt-och kärlsjukdomar har man funnit kolesterol på cellväggarna och man tolkar det som något skadligt för att sälja statiner (kolesterolsänkare) till ett värde av många miljarder med svåra biverkningar för människor. Det ungefär som att notera att det finns förbluffande många brandsoldater vid stora bränder och drar den felaktiga slutsatsen att om vi bara tar bort dom försvinner också bränderna.

Om virus inte finns eller i vart fall inte har den funktion som man påstår, då faller ju alla tester också: alla antikroppstester, PCR-tester, så kallade snabbtester osv. Dessa PCR-tester körs i cykler (25, 35 eller till och med 45 cykler) och till slut får man ut något, men vad är då man får ut? Dessa tester är helt betydelselösa. Då faller också all statistik. Dessa Covid-19-PCR-tester är helt meningslösa.

Covid-19 vaccin. Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com
Covid-19 vaccin. Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

Om man misstänker den så kallade sjukdomen Covid-19, borde man aldrig börja med testning, utan i stället lyssna på lungorna. Vad har Covid-19 för symtom? Symtomen liknar mycket annat, men har inga specifika drag som utmärker sig. Covid-19 har visat sig vara en blodkärlssjukdom. PCR-testerna är inget annat än en tillverkningsteknik. Börja med en molekyl – en liten mängd DNA eller en del av den och för varje cykel fördubblas mängden.

Det låter kanske inte så mycket, men om du dubblar 30 gånger får du ungefär en miljard gånger mer material än vad du började med (metoden är mycket användbar vid förundersökningar vad gäller DNA-spår).

Vad jämför man testerna med och hur bevisas viruset utan isolering och rening från allt annat? Vad som först borde krävs är virusisolering, som då blir beviset på att ett “nytt” virus har skapats eller upptäckts. Då är vi tillbaka till ruta ett igen, vad menas med en partikelrening – separering av ett objekt, från allt annat som inte är det objektet?

Dessa PCR-tester är extremt känsliga och kan upptäcka även de minsta bitar från DNA eller RNA men aldrig avgöra var dessa partiklar kommer från. PCR detekterar ett mycket litet segment av nukleinsyran, som man anser är en del av ett virus. Nukleinsyra finns naturligt i levande organismer i form av DNA och RNA.

RNA är en enkelsträngad polynukleotid kedja emedan DNA består av en dubbelsträngad kedja av polynukleotider – ett duplex sammansatt i en helixformad struktur. För att göra bedrägeriet än värre kör man bara 25 cykler på vaccinerade och hela 45 på ovaccinerade. På så sätt konstruerar man vad man vill konstruera i form av provsvar.

Faller covidvirusparadigmet sänks vaccinindustrin

Hur skapas en diagnos? Genom tester och är testerna ovetenskapliga får patienter falska diagnoser och det leder till medicinska felbehandlingar som kan få katastrofala följer. Det är en fråga om liv och död. I stället för att ge syrgas till patienser som fått blodproppar i lungorna av Covid-19, ger man morfin! Detta är aktivt dödshjälp. Orsaken är rädslan för att viruset ska spridas. Plockar vi bort viruset från ekvationen faller hela vaccinindustrin. Det är orsaken till denna massiva kampanj i alla medier dygnet runt. Förstår vi vad som står på spel här? Vi pratar om tusentals eller hundratusentals miljarder dollar.

Coronavacciner

Det handlar inte om vacciner i traditionell mening. Det är fel både vetenskapligt och lagligt att kalla dessa genmodifierade produkter för vaccin. Det är en biologisk agent. Ett försök till biologisk genmodifiering av människan. Tanken med ett klassiskt vaccin är att stoppa en smitta, själva spridningen av det påstådda viruset. Tillverkarna har erkänt att det aldrig har varit tal om att stoppa en spridning, utan reducera symptom. Du kan fortfarande sprida en smitta trots att du är vaccinerad. Vad är då som smittar?

Det finns en dogm inom genetiken att det är DNA som är själva ritningen som i sin tur skapar RNA – att det bara kan gå den vägen, från DNA till RNA, men med epigenetiken som kommit fram så ser vi att det kan gå åt båda hållen. Hela idén bakom RNA-viruset bygger på en syn som heter transcriptase men det finns också något som heter reverse transcriptase. Länge trodde man inom molekylära biologin att det inte var möjligt att göra DNA från en RNA-mall. Detta är en mekanism som inte bara finns hos människan utan i allt liv som djur och växter. Introduceras ett syntetiskt RNA i våra kroppar, så finns alltså möjligheten att RNA skriver tillbaka till DNA och bli en del av vårt DNA. Möjligheten eller risken finns alltså.

Detta innebär att vi har millioner människor i Sverige idag som har genmodifierat sig. Vad konsekvenserna blir i långa loppet vet vi ingenting om. Det är helt otroligt att vi i dag år 2021 talar om organiska och icke organiska människor. För övrigt kan man undra vad virus är för något och vilken roll viruset spelat ur ett evolutionärt perspektiv? Det verkar som om virus inte haft någon annan roll än att vara mycket farligt och döda andra celler.

Studerar man biologisk evolutionshistoria finner man att den första genetiska molekylen av liv, var RNA. Långt senare i evolutionen kom DNA. En annan sida av saken är hur miljön samverkar med gener. Finns det genetiska sjukdomar? Du kan ha så kallade “svaga gener” och aldrig utvecklat en sjukdom eller tvärtom ha så kallade “starka gener” och utveckla sjukdomar för att du lever på ett felaktigt sätt.

Gener är som en mall, men hur man läser mallen är beroende på miljön kring dig; inte minst din inre miljö dvs hur då mår, om du har en negativ livssyn på dig själv och andra eller en kärleksfull positiv livssyn på dig själv och andra och hur du ser på din kropp. Om du ogillar din egen kropp har kroppen blivit ditt fängelse istället för en källa till glädje. Det är miljön som styr hur du läser dina gener, vilka som skall aktiveras och miljön kan också förändra DNA.

För cellens vidkommande handlar det om signaler. Om kroppen är välmående, näringsfylld och balanserad, dvs att kroppen har en frisk inre miljö kommer främmande bakterier att hanteras av kroppen utan att orsaka sjukdom. Bakterier är en naturlig del av livet och miljön och vår egen naturliga bakterieflora kan konkurrera ut eventuella angripande bakterier vilket modern forskning också visar. Bara en skadad eller sjuk miljö kan ge sjukdom eftersom sjukdomsframkallande bakterier söker sig till sin naturliga livsmiljö – dvs sjuk vävnad – snarare än att de är orsaken till sjuka vävnader. Bakterier som kan leva på att äta dött cellmantrial fungerar alltså som naturens egna renhållningsarbetare.

Rådet man borde ge människor är att minska stressen, både den yttra och den inre samt se över kosten. Jag tror inte heller att cancer är en sjukdom utan ett symptom på sjukdom. Många människor lever på ett felaktigt sätt. Sjukdomen är det felaktiga levnadsättet. För att gå ännu djupare så skulle man också kunna säga att vi inte har ett immunförsvar på de sätt som vaccintillverkarna och läkemedelsindustrin gör gällande.

Tar vi bort tanken på att det finns virus, så finns det ju inget att försvara sig mot och vad är vi då immuna mot? Immunitet kommer ur rätt perspektiv. Får du en immunitet är du fri från straff vad du än hittar på. Man kan också ha en diplomatisk immunitet och gå mot lagen, men inget händer. Detta tankesätt har man överfört på människan.

 • Kan vi vara immuna mot alkohol och dricka hur mycket som helst utan att dö? Nej.
 • Kan du dricka hur mycket vatten som helst utan att dö? Nej.
 • Kan man äta hur mycket råttgift som helst? Nej.
 • Kan vi inta gifter i små doser (alkohol ett gift)? Ja, det kan vi.

Det vi har är ett toleranssystem. Kroppens anpassar sig och toleransen ökar, men immuna är vi aldrig för vi är aldrig immuna mot någonting. Första gången vi dricker alkohol tål vi nästan ingenting, men med tiden tål vi mer.

Vi har också ett hälsosystem där vi bygger upp en tolerans genom att cellerna hanterar gifter. Det är dosen som gör giftet. I yngre år vi flexiblare än i äldre. Vår kropp ställer om sig fortare och tar upp vitaminer, mineraler och näringsämnen effektivare och lättare i unga år, men sämre med åren. Därför är det viktigare att inta kosttillskott under äldre år än i ungdomen. Vi bör alltså ta konstillskott för att våra celler skall fungera optimalt.

Vi har haft 150 eller 200 år av forskning som gått åt fel håll. Med barnsjukdomar som vattkoppor och mässlingen är det svårt att säga vad det är om det inte beror på ett virus. Kanske är det en naturlig utvecklingsfas när vi utvecklas som människor – likt metamorfosförändringar. Barn som genomgått sina så kallade barnsjukdomar får statistiskt sätt färre fall av cancer, diabetes osv. Stoppar du denna naturliga process, som vissa vacciner kan göra, utvecklar dessa barn mer sjukdomar. Finns mycket forskning kring detta, men som tystas ner.

Sök på mässling och cancer eller mässling och olika hjärtsjukdomar, så kommer du att finna statistiska samband mellan vaccinerade och icke-vaccinerade och graden av sjukdomar. Ovaccinerade är friskare. Vi går ofta på det vi ser. Inom epidemiologin uppstår mönster beroende på vad man observerar, men vem inom det naturvetenskapliga forskningsidealet skulle hävda att det vi ser utgör ett bevis. Observation är inte bevis. Vad observation ger är olika hypoteser som man sedan måste gå vidare med och göra experiment på för att kunna bevisa något. Bara för att det ser ut som om något smittar, betyder det inte att det är smittsamt. Om människor inom ett område blir sjuka, behöver det inte betyda att någon smitta finns.

Det kan finnas lokala förgiftningar i området och det är förgiftningarna som skapar sjukdomar, inte smittan. Från 1918 till 1920 i Boston USA, under den så kallade spanska sjukan (eller influensan) togs olika prover på blod, saliv osv från sjuka och gavs till friska och inte en enda gång kunde smittan föras vidare. Man försökte bevisa att spanska sjukan var smittsam, men man lyckades aldrig (“Spread of Spanish Flu Was Never Experimentally Confirmed”). Skulle jag påstå att normala kvinnors cykliska återkommande menstruationer beror på månens olika faser, skulle ingen tro det, fast alla vet det.

Berättelsen som förs fram är att det inte finns mycket vi kan göra för att undvika sjukdomar, utan att allt styrs av dina gener. Blir du sjuk som har sjukvården sina preparat.

Epigenetik och DNA. Bild: Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com
Epigenetik och DNA. Bild: Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com

När man säger att man isolerat ett virus skapar man först ett så kallt genom (arvsmassa) av ett virus (minst 30 000 par – tar ut en egenfrekvens) så tar man ut små, små generiska fragment (frekvenser) och klistrar ihop dessa i datorer, för att bygga upp dessa 30 000 parsträngen av små RNA och DNA som man antar kommer från viruset, men det är ett antagande. Det är ett antagande som inte är koppla till något verkligt.

När man byggt ihop detta i datorer slutar det med att det finns hål i strängen. Vad som sedan händer är att datorerna fyller i hålen med olika gensekvenser för att göra den komplett. Det är så man skapar ett virus. Den här genomiska sekvensen finns inte i verkligheten. Den finns bara på datorerna och på papper. De sekvenser man använder för att bygga upp den finns, men i sin helhet finns dessa inte i verkligheten.

Denna process att skapa hela genom är som att ge en grupp av 10 människor legoklossar med instruktionen att bygga ett slott. Men hur ser slottet ut? Nej, bara bygg ett slott. Du får nu 10 olika slott. Detta kan man köra i näst in till det oändliga. Jag misstänker därför att de är så det går till när man påstår att viruset muterar. Det påstås nu finns hundratusentals mutationer. Jag tror därför att viruset inte alls har muterat utan man har byggt ihop den på olika sätt bara. Du sätter en dator med olika algoritmer att fylla igen hålen så får du hela tiden olika genetiska uppsättningar, men det är inget som är rotat i verkligheten. Dessa finns bara i datorerna och på papper.

Sedan Har vi Robert Kochs postulat. De säger att (a) en mikrob måste finnas rikligt hos alla som har sjukdomen. Sedan (b) mikroben måste kunna isoleras från värden och sedan fås att föröka sig i till exempel en petriskål eller på en agarplatta och (c) mikroben måste ge samma sjukdom när den sedan introduceras till en ny värd (ofta försöksdjur).

Ingen av dessa tre postulat har uppfyllts.

Syftet med artikeln är att föra en förutsättningslös diskussion om virus överhuvudtaget finns på de sätt vi har lärt oss. Det finns kring 7000 olika sjukdomar, syndrom, nedsättningar och sjukdomstillstånd varav man anser att ca hälften beror på virus. Cancer hypotesen, att cancer beror på en sjukdomsdrabbad cellkärna tillsammans med kolesterolhypotesen har fallit åtminstone delvis. Skulle detta paradigmskifte även ske med virushypotesen, vad mer faller då? Klarar världen det?

Personligen tar jag inte ställning, då jag varken har någon forskarutbildning, är virolog, än mindre läkare.

Text: Erik Forsman

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Sanningen kommer så sakta fram: https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43 

  Har mailat SwebbTV för längde sedan och tipsat om artikel här och ställt frågor kring ämnet artikel berör men har inte hört något svar därifrån. Ser inte att kanalen skulle skadas av olika sidor belyses men de är precis så jag tror de resonerar på SwebbTV. Skulle dylika röster komma fram skulle diverse namnkunniga läkare drag sig för att framträda hos SwebbTV men däremot om du repriserar en elit då går det bra som dr. Astrid Stuckelberger representerar. Här ser vi den elitistisk slagsida kanalen valt och vilka konsekvenser det får. Vad skulle SwebbTV vara om eliten valde att avstå framträda. Konstigt sätt att förhålla sig till sanningen på från kanalen sida? Sanningen bryr sig inte om titlar eller utbildningar.  

 • Sanningen kommer så sakta fram: https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43 

  Har mailat SwebbTV för längde sedan och tipsat om artikel här och ställt frågor kring ämnet artikel berör men har inte hört något svar därifrån. Ser inte att kanalen skulle skadas av olika sidor belyses men de är precis så jag tror de resonerar på SwebbTV. Skulle dylika röster komma fram skulle diverse namnkunniga läkare drag sig för att framträda hos SwebbTV men däremot om du repriserar en elit då går det bra som dr. Astrid Stuckelberger representerar. Här ser vi den elitistisk slagsida kanalen valt och vilka konsekvenser det får. Vad skulle SwebbTV vara om eliten valde att avstå framträda. Konstigt sätt att förhålla sig till sanningen på från kanalen sida? Sanningen bryr sig inte om titlar eller utbildningar.  

 • Du har skrivit en intressant artikel Erik.

  Sen tillhör jag själv inte heller någon av de yrkesgrupper i din slutkläm. Men jag har haft möjligheten att “experimentera” på mig själv genom att se om det blir någon skillnad med att tillföra något som kanske saknas. När jag började bli lite mer noga med vad jag äter samt har sett till att tillföra saker som D-, C-vitamin, Zink, Magnesium och en del annat smått och gott har jag numera en max 4-5 dagar lång förkylning vart 3-4e år, om ens det. Eftersom jag redan har hittat ett för mig fungerande koncept så blir ju de erbjudna Dr Mengele-injektionerna rätt överflödiga.

  • Samma här Anders. I mitt fall var det Dr Enbys forskning som fick mig på banan och egentillverkningen av kolloidalt Silver – att ta livet av oönskade mikrober, mikrosvampar, bakterier. Det finns många nasty bakterier man inte vill bli drabbad av, men ofta finns dessa redan på våra kroppar (i våra kroppsöppningar) och väl där utför dom oss tjänster som vi är beroende av. Om detta kan man tala om hur länge som helst, men poängen är att jag tror inte det finns skadliga bakterier utan enbart för många och där dom inte ska vara.

 • Du har skrivit en intressant artikel Erik.

  Sen tillhör jag själv inte heller någon av de yrkesgrupper i din slutkläm. Men jag har haft möjligheten att “experimentera” på mig själv genom att se om det blir någon skillnad med att tillföra något som kanske saknas. När jag började bli lite mer noga med vad jag äter samt har sett till att tillföra saker som D-, C-vitamin, Zink, Magnesium och en del annat smått och gott har jag numera en max 4-5 dagar lång förkylning vart 3-4e år, om ens det. Eftersom jag redan har hittat ett för mig fungerande koncept så blir ju de erbjudna Dr Mengele-injektionerna rätt överflödiga.

  • Samma här Anders. I mitt fall var det Dr Enbys forskning som fick mig på banan och egentillverkningen av kolloidalt Silver – att ta livet av oönskade mikrober, mikrosvampar, bakterier. Det finns många nasty bakterier man inte vill bli drabbad av, men ofta finns dessa redan på våra kroppar (i våra kroppsöppningar) och väl där utför dom oss tjänster som vi är beroende av. Om detta kan man tala om hur länge som helst, men poängen är att jag tror inte det finns skadliga bakterier utan enbart för många och där dom inte ska vara.

 • När en cell förgiftas, uppstår håll i cellväggen och virus skapas då inne inne i cellen för att plugga igen hålen. Viruset kan mycket väl transportera sig själv utanför värdcellen för att plugga igen andra hål i andra cellväggar. Om då en sjuk (förgiftat) människa eller en grupp av människor undersöks som alla har samma symtom samt samma typ av virus i kroppen, men virusets syfte är att hålla cellstruktur intakt, så tolkas det i vart fall som att det är viruset som attackerar. Likande synsätt hade vi tidigare även på kolesterolets roll i kroppen.   

  Vad vi skulle behöva ett paradigmskifte inom virusforskningen – vad virus har för uppgifter, men vem skulle utföra denna forskning och vem eller vad skulle finansiera den och vem eller vad skulle kontrollgranska att allt gått rätt till? Vem skulle lyssna till resultatet samt till sist vilka konsekvenser skulle ett omkullkastande av virusparadigmet få för världsekonomin?

 • Flera saker måste här redas ut: skillnaden mellan att förklara och senare betrakta virus som yttre attackerare mot att istället ha en inre uppbyggande stödfunktion (fäster viruset på insidan av cellväggen, eller utanpå innan cellen sönderfaller?) är inte större än tjockleken på cellväggen eller cellmembranet, ca 6000 nanometer eller 6 µm, som är den egentliga tjockleken på en cellvägg. Det är inte mycket och kan tyckas trivialt, men konsekvenserna blir ofattbar stor i synsättet. Återigen: går man på hur vaccintillverkarna menar att vaccinet är effektiva, så skapas viruset inuti cellen och kommer inte utifrån som något externt hot som invaderar kroppen – virus är alltså ett cellfragment från en döende cell och väl utanför cellen så stämmer den gängse bilden – viruset som fritt “svävande” i kroppen och kan tolkas som kommande utifrån. Svårare än så är det inte.

  Detta kan kanske befraktas som akademiska hårklyverier, men skillnaden i synsättet och den mening virus ges är omvänt närmast ogripbar stor.

  Dessa manipulativt finkalibrerande bortförklaringar av de minsta verksamma beståndsdelarnas primära funktioner är mönster vi känner igen. Det bedräglig i detta ränkspel återkommer i vitt skilda verksamheter och är näst in till omöjliga att avslöja.

  • Svåra att avslöja, men inte omöjligt, om man tillämpar det naturvetenskapliga forskningsidealet och genomför kontrollexperimentet med en SAPEL från en frisk människa som Mattias Rahm här refererar till som Stefan Lanka utfört; nämligen de kontrollexperimentet som Enders utelämnade, och man kom givetvis fram till att den friska cellen dog på samma sätt. Bara detta faktum i sig motiverar artikelns existens och borde få hela forskarvärlden på fötter, men så fungerar inte människan.

 • När en cell förgiftas, uppstår håll i cellväggen och virus skapas då inne inne i cellen för att plugga igen hålen. Viruset kan mycket väl transportera sig själv utanför värdcellen för att plugga igen andra hål i andra cellväggar. Om då en sjuk (förgiftat) människa eller en grupp av människor undersöks som alla har samma symtom samt samma typ av virus i kroppen, men virusets syfte är att hålla cellstruktur intakt, så tolkas det i vart fall som att det är viruset som attackerar. Likande synsätt hade vi tidigare även på kolesterolets roll i kroppen.   

  Vad vi skulle behöva ett paradigmskifte inom virusforskningen – vad virus har för uppgifter, men vem skulle utföra denna forskning och vem eller vad skulle finansiera den och vem eller vad skulle kontrollgranska att allt gått rätt till? Vem skulle lyssna till resultatet samt till sist vilka konsekvenser skulle ett omkullkastande av virusparadigmet få för världsekonomin?

 • Flera saker måste här redas ut: skillnaden mellan att förklara och senare betrakta virus som yttre attackerare mot att istället ha en inre uppbyggande stödfunktion (fäster viruset på insidan av cellväggen, eller utanpå innan cellen sönderfaller?) är inte större än tjockleken på cellväggen eller cellmembranet, ca 6000 nanometer eller 6 µm, som är den egentliga tjockleken på en cellvägg. Det är inte mycket och kan tyckas trivialt, men konsekvenserna blir ofattbar stor i synsättet. Återigen: går man på hur vaccintillverkarna menar att vaccinet är effektiva, så skapas viruset inuti cellen och kommer inte utifrån som något externt hot som invaderar kroppen – virus är alltså ett cellfragment från en döende cell och väl utanför cellen så stämmer den gängse bilden – viruset som fritt “svävande” i kroppen och kan tolkas som kommande utifrån. Svårare än så är det inte.

  Detta kan kanske befraktas som akademiska hårklyverier, men skillnaden i synsättet och den mening virus ges är omvänt närmast ogripbar stor.

  Dessa manipulativt finkalibrerande bortförklaringar av de minsta verksamma beståndsdelarnas primära funktioner är mönster vi känner igen. Det bedräglig i detta ränkspel återkommer i vitt skilda verksamheter och är näst in till omöjliga att avslöja.

  • Svåra att avslöja, men inte omöjligt, om man tillämpar det naturvetenskapliga forskningsidealet och genomför kontrollexperimentet med en SAPEL från en frisk människa som Mattias Rahm här refererar till som Stefan Lanka utfört; nämligen de kontrollexperimentet som Enders utelämnade, och man kom givetvis fram till att den friska cellen dog på samma sätt. Bara detta faktum i sig motiverar artikelns existens och borde få hela forskarvärlden på fötter, men så fungerar inte människan.

 • “Personligen tar jag inte ställning, då jag varken har någon forskarutbildning, är virolog, än mindre läkare.”

  Sunt förnuft och lite kritiskt tänkande tycker jag räcker långt!
  Mycket bra och konkret artikel.
  Drabbas själv numera dagligen av hur absurt sjukt, ologiskt och fullkomligt vrickat allt är.

  Men covidpsykosen verkar sitta djupt hos många, tyvärr! Man får väl träna sin ödmjukhet och medkänsla.

  Men sent skall syndarna vakna. Djävulens hantlangare verkar i allt högre grad inse vad de håller på med. Man får hoppas de kommer över skuldkänslorna och gör det som är rätt.

  https://www.notonthebeeb.co.uk/

  https://rumble.com/viqebn-dra.-t-relacin-entre-nanopartculas-en-vacunas-arnm-y-campos-electromagntico.html

  Tyvärr verkar “google” drabbas hårt av “virus” när man gör mer efterforskningar.
  Men mannen som inte kan hålla ett simpelt operativsystem virusfritt, Kill Gates of Hell, kan säkert rädda männskligheten….

  • “Drabbas själv numera dagligen av hur absurt sjukt, ologiskt och fullkomligt vrickat allt är”.

   Väl uttryckt. I takt med att vi bemöter propagandan med vår logik, istället för våra ementioner blir reaktion likt din ovan. Detta kan vara både svårt och skrämmande för många människor då vi känner oss allt mer alienerade inför utvecklingen. Till sist tror man det är något fel på en själv.

   I7

 • “Personligen tar jag inte ställning, då jag varken har någon forskarutbildning, är virolog, än mindre läkare.”

  Sunt förnuft och lite kritiskt tänkande tycker jag räcker långt!
  Mycket bra och konkret artikel.
  Drabbas själv numera dagligen av hur absurt sjukt, ologiskt och fullkomligt vrickat allt är.

  Men covidpsykosen verkar sitta djupt hos många, tyvärr! Man får väl träna sin ödmjukhet och medkänsla.

  Men sent skall syndarna vakna. Djävulens hantlangare verkar i allt högre grad inse vad de håller på med. Man får hoppas de kommer över skuldkänslorna och gör det som är rätt.

  https://www.notonthebeeb.co.uk/

  https://rumble.com/viqebn-dra.-t-relacin-entre-nanopartculas-en-vacunas-arnm-y-campos-electromagntico.html

  Tyvärr verkar “google” drabbas hårt av “virus” när man gör mer efterforskningar.
  Men mannen som inte kan hålla ett simpelt operativsystem virusfritt, Kill Gates of Hell, kan säkert rädda männskligheten….

  • “Drabbas själv numera dagligen av hur absurt sjukt, ologiskt och fullkomligt vrickat allt är”.

   Väl uttryckt. I takt med att vi bemöter propagandan med vår logik, istället för våra ementioner blir reaktion likt din ovan. Detta kan vara både svårt och skrämmande för många människor då vi känner oss allt mer alienerade inför utvecklingen. Till sist tror man det är något fel på en själv.

   I7

 • Lars Bern hänvisade till David Martin som efter vad jag kunde finna är en mkt duglig entreprenör med många intressanta projekt. Martins kritik framförd i en video tillsammans med Reiner Fuellmich, ger information som är helt förödande för Covid-etablissemanget. Han citerar Peter Daszak från 2015 som öppet uppmanar till att skapa en hype medelst mediapropaganda för att attrahera investeringar.Och att mängder av patentansökningar från 2008 underkänts och att det därför inte finns några bevis på att ngt nytt virus har tillkommit.
  Han berättar att det går att för en avgift hemlighålla att patentansökningar ej godkänts.
  Han gör starka påståenden som jag inte vill sammanfatta ifall jag missförstått ngt men det gav mig intrycket av att det var som jag fruktade en helt avsiktlig användning av biovapenforskning för att generera en ny kundkrets till big pharma.

 • Tilläggas denna förträffliga text kan även att Enders aldrig gjorde något kontrollexperiment, dvs om man får samma celldöd även om man testar vad man anser är “oinfekterad” vävnad (en individ som är helt frisk), vilket han även skriver i sin rapport.
  Stefan Lanka har precis utfört kontrollexperimentet som Enders utelämnade, och kom givetvis fram till att cellerna dör i samma utsträckning båda fallen.

 • Jättebra sammanställning av denna mycket pinsamma verkligheten Erik!

  Gillar särskilt Dr Kaufmans knivskarpa: Definition på virusseparation

  Det är hög tid att rikta om strålkastarna mot förmögna anstiftare/bedragare och utkräva ekonomiskt ansvar för uppsåtligt vållad skada som drabbat en hel värld.

  • Tror inte de skyr rättegångar och åtal, de har som bekant redan fått större böter än självaste storbankerna.
   Bättre upp att ignorera dem, inklusive FHM och andra myndigheter. Vi vet ju nu – alla som har följt din länk – att vi blir sjuka av vår egen vanvård samt av miljön. Inte av några virus.
   Om sjukdom bryter ut gäller det att få reda på varför och agera. Som sagt, myndigheterna kommer inte att vara till hjälp.

 • Lars Bern hänvisade till David Martin som efter vad jag kunde finna är en mkt duglig entreprenör med många intressanta projekt. Martins kritik framförd i en video tillsammans med Reiner Fuellmich, ger information som är helt förödande för Covid-etablissemanget. Han citerar Peter Daszak från 2015 som öppet uppmanar till att skapa en hype medelst mediapropaganda för att attrahera investeringar.Och att mängder av patentansökningar från 2008 underkänts och att det därför inte finns några bevis på att ngt nytt virus har tillkommit.
  Han berättar att det går att för en avgift hemlighålla att patentansökningar ej godkänts.
  Han gör starka påståenden som jag inte vill sammanfatta ifall jag missförstått ngt men det gav mig intrycket av att det var som jag fruktade en helt avsiktlig användning av biovapenforskning för att generera en ny kundkrets till big pharma.

 • Ja, detta var en intressant “djupdykning” i ett hett ämne, Vacciner…Tack Erik Forsman!
  Jag lever i en “utkant” av ett så kallat intellektuellt “utbyte” av tankar och ideér med människor, i min vänkrets finns inte så många som vågar att föra en diskussion om just “covidsyndromet”, funderingarna är i min ensamhet…
  Min “yrkesverksamma bana” började inom sjukvården, som så många unga flickors dröm var då…min första praktikplats var hos en privatläkare i staden här jag bor, minns denna läkares egen hypotes om att cancer var troligen en virusåkomma, men samtidigt en “ogin hållning” till sin kropp kan vara en orsak…Denna läkare var med under tidigt och mitten på -60 talet om att behandla div åkommor med ett preparat som hette THX, med ibland mycket lyckat resultat till friskhet…Denna läkare var ingen “älskare” av vacciner…
  Själv har jag genomgått alla tänkbara barnsjukdomar, mina barn likaså, vaccinerat mig har jag bara gjort i skolan, på sent -50 och -60tal var det ju polio sprutan som skulle tagas, men efter det så inget annat vaccin har jag tagit, och har haft turen att få ha hälsan…jag tror på ett sunt leverne, bra mat och sömn som är god, samt trevlig samvaro med djur och natur, och noga utvalda medmänniskor i närheten…Mina barnbarnsbarn har aldrig fått några vacciner, och dom har varit friska från allt från förkylningar till annat “skräp”…jag tror på detta med vaccinationer bara ställer till det för oss, som så mycket annat som ger inkomster…i detta inget “glömt”. Idag blir jag “påhoppad” av människor som undrar om jag tagit “sprutan”, nej svarar jag, och svaret tillbaka blir, “kan du gå med ett rent samvete, om du vet att du smittat någon och den dör”? Och hur ska jag veta om jag smittat någon? Ja, Herre Gud…Allt detta är såååååå sjuuukt.!!! Ingen vet någonting, bara spekulationer, men sen sak vet vi, det är att alla ska dö, bara det att ingen vet när och hur…inte ens Bill Gates.

   • Hej Magnus!
    Vill förklara att jag har inte arbetat hos och med Elis Sandberg, utan hos en läkare som var med i så kallat team, för att testa THX, denna läkare var allmänpraktiserande, hade patienter med många olika åkommor, jag var hos denna läkare under tiden 1965-66…Tack Magnus för denna intressanta artikel…Ja, dessa läkare är guld värda med sin kunskap, fantastiska underverk med metoder som inte många vet så mycket om…det ger ju heller inga pengar till “läkemedelsindustrin”. På något sätt känns det som att mycket kommer att hända inom den alternativa medicin och sjukvård…Jag vill ge en rekommendation om en bok jag nu läser: Världsbyggarnas Bedrägeri, skriven av Juri Lina, är detta “bara lite sant” så är det förskräckligt, men också förståeligt varför världen ser ut som den gör just nu…”Ha det så gott i värmen”.

    • Hej igen!
     Roligt hur som helst att du har jobbat med en “THX-doktor” !
     Jag tackar för boktips och bif tips för att stärka Thymus/brässen och våra immunförsvar mot allehanda hot oavsett om vi är troende det ovetenskapliga “covidviruset” el ej.

     utdrag ur länken:

     “Kroppens viktigaste mineral
     ZINK är ett av kroppens viktigaste mineral och behövs för att skapa immunförsvarets ”mördar T-celler” och nödvändigt för att producera långvariga antikroppar. (2) Zink upprätthåller en normal funktion hos immunsystemet. 

     T-celler produceras i en mindre känd körtel som heter brässen, som finns under bröstbenet, strax ovanför hjärtat. T:et i T-cell står för Thymus som är det medicinska/engelska namnet på brässen. Den tillverkar T-celler av lymfocyter. Brässen reglerar immunförsvaret i stort. Men den krymper med åldern. Detta på grund av brist på zink.”

     https://vitaminer.nu/sv/blogg/halsotips/2020/12/06/zink-immunsystemets-viktigaste-mineral-inverkan-pa-livslangden.html

     mvh Magnus

     • Magnus, tusen tack för för ovanstående artikel! Ja, detta är sant, att inte man vetat “så noga” vad Thymuskörteln har för betydelse…Det gäller att få i sig “rätt grejer”…Tänker på det utbud som idag finns i våra hälsokostbutiker, samtidigt säljarnas kunskaper om produkterna de säljer, så det gäller även som kund att vara “påläst”.

      Vänligen, Kerstin.

  • minns denna läkares egen hypotes om att cancer var troligen en virusåkomma”

   Under Nixons krig mot cancern, höll läkemedelsindustrin på med att få cancer klassat som smittosamt, men misslyckades. På samma sätt försökte man förklara skörbjugg (brist på C-vitamin) också som smittsamt. Frågan jag ställer mig är om det finns något som är smittosamt? Kan en sjuk människa smitta en frisk?

 • Tilläggas denna förträffliga text kan även att Enders aldrig gjorde något kontrollexperiment, dvs om man får samma celldöd även om man testar vad man anser är “oinfekterad” vävnad (en individ som är helt frisk), vilket han även skriver i sin rapport.
  Stefan Lanka har precis utfört kontrollexperimentet som Enders utelämnade, och kom givetvis fram till att cellerna dör i samma utsträckning båda fallen.

 • Jättebra sammanställning av denna mycket pinsamma verkligheten Erik!

  Gillar särskilt Dr Kaufmans knivskarpa: Definition på virusseparation

  Det är hög tid att rikta om strålkastarna mot förmögna anstiftare/bedragare och utkräva ekonomiskt ansvar för uppsåtligt vållad skada som drabbat en hel värld.

  • Tror inte de skyr rättegångar och åtal, de har som bekant redan fått större böter än självaste storbankerna.
   Bättre upp att ignorera dem, inklusive FHM och andra myndigheter. Vi vet ju nu – alla som har följt din länk – att vi blir sjuka av vår egen vanvård samt av miljön. Inte av några virus.
   Om sjukdom bryter ut gäller det att få reda på varför och agera. Som sagt, myndigheterna kommer inte att vara till hjälp.

 • Tack Erik för en förklarande artikel!

  Vidden av forskningsfusket och folkförbryllningen börjar nu bli klarlagd tack vare internet, och man får ju ändå säga att de borde backa nu och ge upp fortsatta vinster och bedrägerier. Dock är det först med att hederliga människor i nationernas styre och myndigheter sätter stopp för propagandan, och slutar köpa in vacciner, som vi kommer att se ett sidbyte. Frågan är om det någonsin kommer att hända? Representanterna för lögnsystemet har nog krupit för långt in i värmen av Big Pharmas sköna, trygga famn. Som tur väl är finns advokaten Rainer Fuelmich och hans motsvarigheter i forskarvärlden. Covid- och vaccinbedrägeriet får inget slut förrän saken körs i människorättstribunaler. Vi ser nu hur omfattande ett sådant fall måste bli.

 • Erik, du har gjort en rejäl djupdykning kan jag se. Av din kommentar härovan kan jag inse att det egentligen handlar om vilken “sanning” vi förhåller oss till på ett personligt plan.

  Som alltid är människor lättledda och tilltron till auktoriteter är stor. Det finns anledning att förhålla sig kritisk till vad självutnämnda representanter i olika sammanhang för påstådd sanning framför.

  Jag funderar lite över vad som händer när infertiliteten hos främst kvinnor börjar tillta pga ansamling av spikproteiner i deras fortplantningsorgan.

  Det kommer att bli svårt och erkänna för sig själv att man frivilligt låtit sig injiceras med ett nödgodkänt genmodifieringspreparat där inget ansvar kommer att kunna avkrävas av någon, vare sig av läkemedelsindustrin, våra politiker eller myndigheter.

  I vanlig ordning blir frågan Varför man velat lura alla världens människor, lyssnar man på din kompis Rönne så är det pengarna i vanlig ordning som styr.

  Patentansökningar indikerar att det faktiskt finns anledning och tro att Rainer Fuellmich har ett digert jobb framför sig när han går till attack på de skyldiga.

  Det är mörka moln som tornar ihop sig i horisonten.

  • Jan: ”härovan kan jag inse att det egentligen handlar om vilken “sanning” vi förhåller oss till på ett personligt plan”.

   Bra Jan! Du har genomskådat den dolda pedagogiken i artikeln, som kunde ha handlat om vad som helst. Kvarstår hur vi både regerar och agerar när vi drabbas av sanningen? Här presenteras ett annan perspektiv: kanske inte allt har gått helt rätt till i Big Pharma forskningslaboratorier?

   När man drabbats tillräckligt många gånger av sanningen känner man till sist igen mönstret samt reaktionen både i sin omgivning samt att det känns i kroppen.

   Kom ihåg att sanningen behöver aldrig försvaras – det är bara lögnen som behöver underhållas och försvaras. Vad Ni gör med den här informationen är helt upp till Er. Agera eller stoppa huvudet i sanden. 

 • Ja, detta var en intressant “djupdykning” i ett hett ämne, Vacciner…Tack Erik Forsman!
  Jag lever i en “utkant” av ett så kallat intellektuellt “utbyte” av tankar och ideér med människor, i min vänkrets finns inte så många som vågar att föra en diskussion om just “covidsyndromet”, funderingarna är i min ensamhet…
  Min “yrkesverksamma bana” började inom sjukvården, som så många unga flickors dröm var då…min första praktikplats var hos en privatläkare i staden här jag bor, minns denna läkares egen hypotes om att cancer var troligen en virusåkomma, men samtidigt en “ogin hållning” till sin kropp kan vara en orsak…Denna läkare var med under tidigt och mitten på -60 talet om att behandla div åkommor med ett preparat som hette THX, med ibland mycket lyckat resultat till friskhet…Denna läkare var ingen “älskare” av vacciner…
  Själv har jag genomgått alla tänkbara barnsjukdomar, mina barn likaså, vaccinerat mig har jag bara gjort i skolan, på sent -50 och -60tal var det ju polio sprutan som skulle tagas, men efter det så inget annat vaccin har jag tagit, och har haft turen att få ha hälsan…jag tror på ett sunt leverne, bra mat och sömn som är god, samt trevlig samvaro med djur och natur, och noga utvalda medmänniskor i närheten…Mina barnbarnsbarn har aldrig fått några vacciner, och dom har varit friska från allt från förkylningar till annat “skräp”…jag tror på detta med vaccinationer bara ställer till det för oss, som så mycket annat som ger inkomster…i detta inget “glömt”. Idag blir jag “påhoppad” av människor som undrar om jag tagit “sprutan”, nej svarar jag, och svaret tillbaka blir, “kan du gå med ett rent samvete, om du vet att du smittat någon och den dör”? Och hur ska jag veta om jag smittat någon? Ja, Herre Gud…Allt detta är såååååå sjuuukt.!!! Ingen vet någonting, bara spekulationer, men sen sak vet vi, det är att alla ska dö, bara det att ingen vet när och hur…inte ens Bill Gates.

   • Hej Magnus!
    Vill förklara att jag har inte arbetat hos och med Elis Sandberg, utan hos en läkare som var med i så kallat team, för att testa THX, denna läkare var allmänpraktiserande, hade patienter med många olika åkommor, jag var hos denna läkare under tiden 1965-66…Tack Magnus för denna intressanta artikel…Ja, dessa läkare är guld värda med sin kunskap, fantastiska underverk med metoder som inte många vet så mycket om…det ger ju heller inga pengar till “läkemedelsindustrin”. På något sätt känns det som att mycket kommer att hända inom den alternativa medicin och sjukvård…Jag vill ge en rekommendation om en bok jag nu läser: Världsbyggarnas Bedrägeri, skriven av Juri Lina, är detta “bara lite sant” så är det förskräckligt, men också förståeligt varför världen ser ut som den gör just nu…”Ha det så gott i värmen”.

    • Hej igen!
     Roligt hur som helst att du har jobbat med en “THX-doktor” !
     Jag tackar för boktips och bif tips för att stärka Thymus/brässen och våra immunförsvar mot allehanda hot oavsett om vi är troende det ovetenskapliga “covidviruset” el ej.

     utdrag ur länken:

     “Kroppens viktigaste mineral
     ZINK är ett av kroppens viktigaste mineral och behövs för att skapa immunförsvarets “mördar T-celler” och nödvändigt för att producera långvariga antikroppar. (2) Zink upprätthåller en normal funktion hos immunsystemet. 

     T-celler produceras i en mindre känd körtel som heter brässen, som finns under bröstbenet, strax ovanför hjärtat. T:et i T-cell står för Thymus som är det medicinska/engelska namnet på brässen. Den tillverkar T-celler av lymfocyter. Brässen reglerar immunförsvaret i stort. Men den krymper med åldern. Detta på grund av brist på zink.”

     https://vitaminer.nu/sv/blogg/halsotips/2020/12/06/zink-immunsystemets-viktigaste-mineral-inverkan-pa-livslangden.html

     mvh Magnus

     • Magnus, tusen tack för för ovanstående artikel! Ja, detta är sant, att inte man vetat “så noga” vad Thymuskörteln har för betydelse…Det gäller att få i sig “rätt grejer”…Tänker på det utbud som idag finns i våra hälsokostbutiker, samtidigt säljarnas kunskaper om produkterna de säljer, så det gäller även som kund att vara “påläst”.

      Vänligen, Kerstin.

  • minns denna läkares egen hypotes om att cancer var troligen en virusåkomma”

   Under Nixons krig mot cancern, höll läkemedelsindustrin på med att få cancer klassat som smittosamt, men misslyckades. På samma sätt försökte man förklara skörbjugg (brist på C-vitamin) också som smittsamt. Frågan jag ställer mig är om det finns något som är smittosamt? Kan en sjuk människa smitta en frisk?

 • Tack, Erik, för en välskriven, lättförståelig, mångsidig och viktig granskning av de olika synsätt som råder om det som kallas virus, av de starkt ifrågasatta PCR-testerna, av coviddiagnoserna, av RNA-vaccinerna och av genmodifiering av människor!

  Artikeln avtäcker även forskningsfusket och ger en intressant belysning av varför det ingår väldigt märkvärdiga och skadliga “ingredienser” i vacciner samt resonerar kring ofarlig, naturlig och effektiv bekämpning av sjukdomar istället för vacciner. I det sammanhanget vill jag lyfta fram bakteriofager.

  Behandling med BAKTERIOFAGER mot sjukdomar är ett exempel en ofarlig, naturlig och synnerligen effektiv metod.

  Varför kommer denna metod inte till insats i den svenska sjukvården?

  • Tack Hans för kommentaren, du fångar essensen. Tror inte artikeln kommer att diskuteras så mycket (artikeln är inte personlig) men det är inte riktigt syftet heller. Allt kokar ner till grundfrågan: är det så mycket lättare att leva med en lögn, än följde konsekvenserna av en sanning?

   Mellan raderna framkommer att virus och smitta inte existerar på de sätt vi lärt oss. Frågan är om det är enklare att leva med lögnen, än med sanningen? Önskar att artikeln blir starten på den inre resan – orkar världen med sanningen eller lever vi hellre kvar i lögnen då det är bekvämare att köra på i gamla hjulspår än att ändra på saker och ting? 

   • Media ägs och kontrolleras av mycket onda krafter. Precis som i PLATONS GROTTLIKNELSE skapas falska bilder av verkligheten.

    “Platons grottliknelse (Staten, Bok 7, 514a–521b), är en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende. Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.” (Wikipedia)

    Erik, jag hoppas att denna artikel får människor att sluta att tro på de skapade skuggbilderna!

 • Tack Erik för en förklarande artikel!

  Vidden av forskningsfusket och folkförbryllningen börjar nu bli klarlagd tack vare internet, och man får ju ändå säga att de borde backa nu och ge upp fortsatta vinster och bedrägerier. Dock är det först med att hederliga människor i nationernas styre och myndigheter sätter stopp för propagandan, och slutar köpa in vacciner, som vi kommer att se ett sidbyte. Frågan är om det någonsin kommer att hända? Representanterna för lögnsystemet har nog krupit för långt in i värmen av Big Pharmas sköna, trygga famn. Som tur väl är finns advokaten Rainer Fuelmich och hans motsvarigheter i forskarvärlden. Covid- och vaccinbedrägeriet får inget slut förrän saken körs i människorättstribunaler. Vi ser nu hur omfattande ett sådant fall måste bli.

 • Erik, du har gjort en rejäl djupdykning kan jag se. Av din kommentar härovan kan jag inse att det egentligen handlar om vilken “sanning” vi förhåller oss till på ett personligt plan.

  Som alltid är människor lättledda och tilltron till auktoriteter är stor. Det finns anledning att förhålla sig kritisk till vad självutnämnda representanter i olika sammanhang för påstådd sanning framför.

  Jag funderar lite över vad som händer när infertiliteten hos främst kvinnor börjar tillta pga ansamling av spikproteiner i deras fortplantningsorgan.

  Det kommer att bli svårt och erkänna för sig själv att man frivilligt låtit sig injiceras med ett nödgodkänt genmodifieringspreparat där inget ansvar kommer att kunna avkrävas av någon, vare sig av läkemedelsindustrin, våra politiker eller myndigheter.

  I vanlig ordning blir frågan Varför man velat lura alla världens människor, lyssnar man på din kompis Rönne så är det pengarna i vanlig ordning som styr.

  Patentansökningar indikerar att det faktiskt finns anledning och tro att Rainer Fuellmich har ett digert jobb framför sig när han går till attack på de skyldiga.

  Det är mörka moln som tornar ihop sig i horisonten.

  • Jan: “härovan kan jag inse att det egentligen handlar om vilken “sanning” vi förhåller oss till på ett personligt plan”.

   Bra Jan! Du har genomskådat den dolda pedagogiken i artikeln, som kunde ha handlat om vad som helst. Kvarstår hur vi både regerar och agerar när vi drabbas av sanningen? Här presenteras ett annan perspektiv: kanske inte allt har gått helt rätt till i Big Pharma forskningslaboratorier?

   När man drabbats tillräckligt många gånger av sanningen känner man till sist igen mönstret samt reaktionen både i sin omgivning samt att det känns i kroppen.

   Kom ihåg att sanningen behöver aldrig försvaras – det är bara lögnen som behöver underhållas och försvaras. Vad Ni gör med den här informationen är helt upp till Er. Agera eller stoppa huvudet i sanden. 

 • Tack, Erik, för en välskriven, lättförståelig, mångsidig och viktig granskning av de olika synsätt som råder om det som kallas virus, av de starkt ifrågasatta PCR-testerna, av coviddiagnoserna, av RNA-vaccinerna och av genmodifiering av människor!

  Artikeln avtäcker även forskningsfusket och ger en intressant belysning av varför det ingår väldigt märkvärdiga och skadliga “ingredienser” i vacciner samt resonerar kring ofarlig, naturlig och effektiv bekämpning av sjukdomar istället för vacciner. I det sammanhanget vill jag lyfta fram bakteriofager.

  Behandling med BAKTERIOFAGER mot sjukdomar är ett exempel en ofarlig, naturlig och synnerligen effektiv metod.

  Varför kommer denna metod inte till insats i den svenska sjukvården?

  • Tack Hans för kommentaren, du fångar essensen. Tror inte artikeln kommer att diskuteras så mycket (artikeln är inte personlig) men det är inte riktigt syftet heller. Allt kokar ner till grundfrågan: är det så mycket lättare att leva med en lögn, än följde konsekvenserna av en sanning?

   Mellan raderna framkommer att virus och smitta inte existerar på de sätt vi lärt oss. Frågan är om det är enklare att leva med lögnen, än med sanningen? Önskar att artikeln blir starten på den inre resan – orkar världen med sanningen eller lever vi hellre kvar i lögnen då det är bekvämare att köra på i gamla hjulspår än att ändra på saker och ting? 

   • Media ägs och kontrolleras av mycket onda krafter. Precis som i PLATONS GROTTLIKNELSE skapas falska bilder av verkligheten.

    “Platons grottliknelse (Staten, Bok 7, 514a–521b), är en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende. Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.” (Wikipedia)

    Erik, jag hoppas att denna artikel får människor att sluta att tro på de skapade skuggbilderna!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *