Extrem halt av grafenoxid i covidvaccin från Pfizer – Preliminär studie får våldsam kritik

publicerad 7 juli 2021
- av NewsVoice
Ricardo Delgado Martín. Foto: eget verk

COVIDVACCIN. Forskare i Spanien under ledning av biostatistikern Ricardo Delgado Martín säger att de funnit 6 nanogram respektive 747 nanogram grafenoxid vilket motsvarar en total halt av 99,99 % av grafenoxid i vaccinationsdoser från Pfizer. Undersökningen är preliminär.

Text: NewsVoice | Reservation: NewsVoice publicerar denna "early warning" i händelse av att forskarna i Spanien har gjort ett viktigt fynd. Om forskarna har fel kommer vi att dementera de påstådda fyndet.

Grafenoxid är ett nanoteknologiskt material som är magnetiskt. Det består av tunna skikt av kolatomer med syreatomer. Materialets magnetiska egenskaper kan förklara fenomenet när magneter fastnat på injektionsstället på personer som fått covidinjektioner.

Forskning.se skriver i en artikel från 2020 att Umeåforskare funnit att aktiverat grafen kan lösas upp i vatten i form av partiklar av mikrometerstorlek. Grafenoxid är hydrofil och lätt att lösa i vatten.

Den spanska forskaren Ricardo Delgado Martín misstänker att funktionen med mRNA-innehållet som också detekterats är att sprida grafenoxid i kroppen inklusive hjärnan. Delgado Martín har lagt ut en video där han undersöker en kvinna som har starka värden av biomagnetism i kroppen och särskilt huvudet.

Grafenoxid är ett gift för kroppen, men diverse obekräftade källor på nätet gör gällande att ämnet kan neutraliseras med N-acetylcystein (Nac).

Dr Jane Rudy som uppger sig ha arbetat med forskning inom läkemedelsindustrin säger i en intervju att forskarna i Spanien fått tag på över 100 vaccinampuller som sammantaget ger 600 vaccindoser. Hon säger att testerna ännu befinner sig i ett tidigt stadium och att provsvaren är preliminära. Forskarna har använt elektronmikroskop och andra metoder vid det spanska universitetet i Almeria.

Jane Rudy säger att injektionen av graphene endast kan sluta med en katastrof för kroppen som tex cytokinstorm, inflammationer och organsvikt. Det kommer att ge slaganfall, hjärtinfarkter och missfall, säger Rudy i en intervju för Live RVM.

"Graphene has precisely that quality: it becomes magnetic in contact with the hydrogen in the body", säger Delgado i sin video.

En obduktionsfilm sägs visa hur en person avlidit av kraftiga blodproppar i hjärnan. Videon som av vissa kan uppfatta som mycket skrämmande visar en obducent som delar en hjärna och stora blodklumpar faller ut ur hjärnan. Texten under videon gör gällande:

"This is material evidence of why there are reports of behavioral changes in vaccinated people (aggression and other brain tsunamis), that can lead to even more severe symptoms, even to death. Post-autopsy video of a fatal blood clot in brain ventricle. Autopsy shows the effect of graphene "vaxxed" on the neural functions (98% of the vial is reduced graphene oxide)" - Autopsy of graphenated brain with a massive blood clot

Spansk faktacheckningssajt dementerar

Den spanska faktacheckningssajten Maldita.es går till våldsam attack mot Ricardo Delgado Martín och hans forskar-team. Skribenterna bakom artikeln, vilken berikats med uttalanden av flera akademiker, gör gällande att hela historien med fynd av grapfendioxid är fake news:

"It has spread in social networks and webs one alleged report used to argue that vaccines contain graphene. But it is neither a report from the University of Almería (UAL) nor does it show that Pfizer's COVID-19 vaccine Comirnaty, contains graphene oxide.

The document prepared by a professor at the UAL, Pablo Campra Madrid, is not an official report from the university, nor is it a study published in a scientific journal, nor has it been peer-reviewed

Given the dissemination it has had, the UAL has issued a statement in which they clarify that they do not subscribe to its conclusions and they explain that the origin of the vial that has been analyzed is unknown and that the report does not provide data on its traceability."

Ricardo Delgado Martín har förutom en masterexamen i biostatistik även en  forskarutbildning i bla klinisk mikrobiologi, epidemiologi och tillämpad klinisk immunologi vid Miguel de Cervantes europeiska universitet. Han är även utbildad i klinisk genetik från Antonio de Nebrija University.

Nu står ord mot ord, men vi känner igen de massiva ansatserna de senaste åren som syftar till att diskreditera alla forskare och all information och nya rön om risker med covidinjektionerna. NewsVoice uppmanar covidvaccinerade att försöka göra samma mätningar som Ricardo Delgado Martín utfört för att fastställa om det går att replikera samma mätningsresultat. Det vore ett vetenskapligt tillvägagångssätt.

Text: NewsVoice

Källor och relaterat