Förmågan att se politiska mönster och sammanhang beror på högt IQ

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 juli 2021
- NewsVoice redaktion
Magnus Stenlund. Foto: SwebbTV.se

KULTUR. Magnus Stenlund på SwebbTV kommenterar hur invektivet konspirationsteoretiker idag brett används för att slå ner alla fritänkande personer som ser sammanhang trots att många av dessa personer sannolikt har högre intelligenskvot (IQ) än genomsnittet.

“Konspirationsteori är dagens modeord. Att vi är dåliga på att fatta beslut är förstås ingen sådan, det behöver man inte vara nobelpristagare för att ana, men när slutsatsen blir att vi istället bör överlåta uppgiften till AI, istället för att förbättra skolan, då har man god anledning att dra öronen åt sig.” – SwebbTV

Text: NewsVoice | Källa: SwebbTV.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om, låt oss säga, iq har med intelligens att göra (personligen tycker jag jämförelsen är ointressant eftersom iq begreppet bara är ett sätt för parasiterna att sortera bland Människor, tror jag iallafall..) så har intelligens med medvetandehöjning att göra,, ahaa upplevelser helt enkelt/euvreka

 • Om, låt oss säga, iq har med intelligens att göra (personligen tycker jag jämförelsen är ointressant eftersom iq begreppet bara är ett sätt för parasiterna att sortera bland Människor, tror jag iallafall..) så har intelligens med medvetandehöjning att göra,, ahaa upplevelser helt enkelt/euvreka

 • i diskussionen om IQ hör sällan något om IQ=0? Enär IQ är ett mått på mental rörlighet, blir då frågan vad är ingen mental rörlighet. Hur intelligent är ett stycke solid materia?
  Skjut budbäraren så blir vi alla lika som i graven.

  • Att IQ som begrepp skulle vara relevant idag har jag lite svårt för att förstå. Intelligensen är ingen kvot uitan en utveckling av medvetandet. Sedan har ju själva ordet kapats av andra krafter för att ytterligare få en än tätare dimma. Klipper in text från konspirationsmodulen Wikipedia “Historically, IQ was a score obtained by dividing a person’s mental age score, obtained by administering an intelligence test, by the person’s chronological age, both expressed in terms of years and months. The resulting fraction (quotient) was multiplied by 100 to obtain the IQ score.[3] For modern IQ tests, the raw score is transformed to a normal distribution with mean 100 and standard deviation 15.[4] This results in approximately two-thirds of the population scoring between IQ 85 and IQ 115 and about 2.5 percent each above 130 and below 70.[5][6]”
   Jag ser intelligensen som en sfär där information kommer in eller ut från alla håll simultant, sedan kan man välja vilken del av den sfären man vill utveckla. Givetvis förutsatt att inte delar av inkommande information styrs av rädsla eller droger som idag är fallet.

 • i diskussionen om IQ hör sällan något om IQ=0? Enär IQ är ett mått på mental rörlighet, blir då frågan vad är ingen mental rörlighet. Hur intelligent är ett stycke solid materia?
  Skjut budbäraren så blir vi alla lika som i graven.

  • Att IQ som begrepp skulle vara relevant idag har jag lite svårt för att förstå. Intelligensen är ingen kvot uitan en utveckling av medvetandet. Sedan har ju själva ordet kapats av andra krafter för att ytterligare få en än tätare dimma. Klipper in text från konspirationsmodulen Wikipedia “Historically, IQ was a score obtained by dividing a person’s mental age score, obtained by administering an intelligence test, by the person’s chronological age, both expressed in terms of years and months. The resulting fraction (quotient) was multiplied by 100 to obtain the IQ score.[3] For modern IQ tests, the raw score is transformed to a normal distribution with mean 100 and standard deviation 15.[4] This results in approximately two-thirds of the population scoring between IQ 85 and IQ 115 and about 2.5 percent each above 130 and below 70.[5][6]”
   Jag ser intelligensen som en sfär där information kommer in eller ut från alla håll simultant, sedan kan man välja vilken del av den sfären man vill utveckla. Givetvis förutsatt att inte delar av inkommande information styrs av rädsla eller droger som idag är fallet.

 • Recenserar videon
  I militärens rekryteringsmaterial förekommer denna fråga:
  Måste jag lämna min klan?
  Nej det behöver du inte göra, men du kan få begränsat tid att engagera dig i den. Men du kommer också att bli en del av försvarsmakten.

  Han säger att någon invänt mot hans kritik med att det skulle handla om dataspel om klaner.

  Men konstaterar att det handlar om de familjeklaner som nu figurerar i samband med debatten om parallellsamhällen.
  Han kritiserar försvaret för att bryta mot sin värdegrund genom att inte klargöra det.
  Han förutser att klanmedlemmarna så småningom kommer att använda vapnen mot den svenska befolkningen utanför klanerna.
  Min reflektion är att det även passar in på Natos och anglosaxiska imperiets krigsplaner mot Ryssland och Kina och andra olydiga nationer och jag misstänker att vårt etablissemang i viss mån anpassat sig till det tänkandet.
  Och således inte enbart är naiva utan välkomnar utvecklingen.
  Min tes är att vi styrs utifrån och att våra utländska herrar vill ha ett Sverige som effektivt kan bidra till imperiets aggressioner.

  • Jag hoppas att du har fel när du tror att det dröjer så länge !. Trump o kompani har ju mycket spännande avslöjanden på G nu.

 • Recenserar videon
  I militärens rekryteringsmaterial förekommer denna fråga:
  Måste jag lämna min klan?
  Nej det behöver du inte göra, men du kan få begränsat tid att engagera dig i den. Men du kommer också att bli en del av försvarsmakten.

  Han säger att någon invänt mot hans kritik med att det skulle handla om dataspel om klaner.

  Men konstaterar att det handlar om de familjeklaner som nu figurerar i samband med debatten om parallellsamhällen.
  Han kritiserar försvaret för att bryta mot sin värdegrund genom att inte klargöra det.
  Han förutser att klanmedlemmarna så småningom kommer att använda vapnen mot den svenska befolkningen utanför klanerna.
  Min reflektion är att det även passar in på Natos och anglosaxiska imperiets krigsplaner mot Ryssland och Kina och andra olydiga nationer och jag misstänker att vårt etablissemang i viss mån anpassat sig till det tänkandet.
  Och således inte enbart är naiva utan välkomnar utvecklingen.
  Min tes är att vi styrs utifrån och att våra utländska herrar vill ha ett Sverige som effektivt kan bidra till imperiets aggressioner.

  • Jag hoppas att du har fel när du tror att det dröjer så länge !. Trump o kompani har ju mycket spännande avslöjanden på G nu.

 • Om man nu vänder på de två begreppen, kan man rakt av förutsätta, att den som använder uttrycken endast raljerar med inmatad propaganda.
  Jag har erfarit det ett flertal gånger att argument motsägs med räcka påhopp av emotionell typ. Inga fakta. Växla ämne direkt till typ: snygg tröja du har – beundra något!

 • Ja, ”konspirationsteori” och ”konspirationsteoretiker” är numera helt förlegade och extremt missbrukade begrepp som en gång för alla omedelbart bör kastas på soptippen av alla inom ”alternativrörelsen”. 

  Nu borde det fortsättningsvis i stället vara ”konspirationsanalys” och ”konspirationsanalytiker” och liknande kreativa begrepp som gäller.

 • Om man nu vänder på de två begreppen, kan man rakt av förutsätta, att den som använder uttrycken endast raljerar med inmatad propaganda.
  Jag har erfarit det ett flertal gånger att argument motsägs med räcka påhopp av emotionell typ. Inga fakta. Växla ämne direkt till typ: snygg tröja du har – beundra något!

 • Ja, jag anser att dom som förstår att en bakomliggande elit driver en ond agenda, en sammansvärjning, en konspiration, mot mänskligheten, är helt klart intelligentare än de som inte förstår detta, som ju ofta är PK-människor.

  Eller kanske skulle man kunna säga att dom som har förstått att eliten driver en ond agenda har ett öppnare sinne, är vidsynta sinne och är mer vakna och inte har fastnat i elitens hjärntvätt.

  Självständigt tänkande är ju väldigt viktigt för människas utveckling, för det har alltid varit upp till varje människa att ansvara för sitt eget liv, för livet är inrättat så, och har alltid varit det – att vara uppmärksam och ta tillvara på livets kunskaper och insikter – allra helst idag när utveclingen går så fort.

  Och varför är då så många människor PK ? – Jag tror att detta, till stor del, beror på att vi människor, under årtusenden har levt under samhällselitens förtryck – och därmed sitter respekten för auktoriteter fortfarande alltför starkt kvar i många människor – så dessa PK-personer har fortfarande ett stort behov av att få höra auktoriteternas åsikter för att de ska kunna känna sig trygga och säkra. Så, i brist på kontakt med sin inre kompass, kunskapsbank, och därmed brist på självständigt tänkande så blir auktoriteternas åsikter automatiskt ”deras egna” åsikter.

  Men en vaken människa känner inom sig, han anar, han får respons från sitt inre, att någonting är fel när en liten grupp människor i samhällstoppen, som har en egen agenda för mänskligheten vill styra över dem.Det handlar om att varje människa behöver vakna upp och bli medveten om att vi lever i ett samhälle där samhällseliten, både lokalt, nationellt och globalt, sedan lång tid, avsiktligt styr mänskligheten efter sin egen maktfullkomliga agenda. Det är det som det hela handlar om – att vakna upp till denna viktiga insikt – att konspirationen mot mänskligheten är sann – att det inte handlar om konspirationsteorier !

  • Väl skrivet Erik.

   Sedan har vi detta med barn vs vuxna. Barn behöver att vuxna står upp för det goda, är rationella samt rättvisa ledare som beskyddar. Vuxna däremot behöver knappt något av allt detta. Därför gäller att få vuxna att regrediera, alltså återgå till tidigare utvecklingsstadium. Detta görs genom att försöka skrämma människor. Fungerar alldeles utmärkt i Sverige. 

   • – Ja, dom som är skrämda tillhör gruppen lydiga, oavsett om dom är barn eller vuxna. För även barn har en inre kompass och växer upp, antngen i den tänkande/kännande gruppen eller i den hjärntvättade gruppen, allt enligt barnets inre egenskaper och inte så stor del beroende på sina föräldrars val/insikter.

  • Bra formulerat!

   Det är intuitionen som ger dig kunskapen som du inte får via tänkandet. Magkänslan. Materialister tror inte på sådana metafysiska fenomen, och därför har de heller aldrig brytt sig om att utveckla den. Om man stänger dörren till den dimensionen, så uppstår ett funktionshinder. Det är det vi ser spela ut sig nu.

   • Precis !
    – Ja, problemet är ofta att vi människor har fokuserat allt för länge och allt för mycket på de materiella tingen, så mycket att vi har fastnat i det materiella tänkandet och glömt bort vår huvudsakliga uppgift som är att vakna upp till insikt om att den fysiska/materiella tillvaron endast är en illusion. För jag tror att det är meningen att vi ska känna och förstå att vi är så mycket mer än detta ytliga skal, att vi innerst inne är andliga och fria varelser.

    Jag tror att, i vårt undermedvetna bär vi med oss erfarenheter och kunskaper från våra tidigare liv och dessa utgör nu grundvalar för våra känslor, insikter och åsikter i vårt nuvarande liv, men även vår tro och andliga övertygelse baseras på denna kunskapsbank. Detta är en massiv kunskapsbank, en inre visdom, som vi har inom oss, men den är alltså till stor del höljd i dunkel för vårt medvetande, för normalt anar vi bara fragment av den. Det är som en diffus känsla, ett diffust inre vetande eller ett intuitivt vetande – och detta intuitiva vetande måste människan fånga upp och ta på allvar, vilket materialisterna och PK-världen inte gör – precis som du också påpekar här.

    • Vi är själar som ibland har en kropp för att kunna använda den för att kunna utvecklas, göra misstag, och lära oss.

 • Tro mer på konservativ (om än rörlig) propaganda från medierna, fri från kulturmarxism. Även mindre bemedlade naturfolk lever efter traditioner. Traditioner blir här kollektivets samlade erfarenhet koncentrerad i en lösningsfokuserad mall hur livet skall inordnas och levas som visat sig fungera stabilt genom generationerna och därför också fungerar för nästa generation. 

  Detta med konservatism vs radikalism är en svårt nöt att knäcka. Kulturmarxismens lockande till synes livsbejakande gränslöshet, är svår för ungdomen att tacka nej till.  

 • Hög IQ vs hjärntvätt samt AI vs BI?

  Hög IQ är ingalunda någon garant för förnuftiga beslut. Intelligenta människor kan finna och hitta på smarta argument för att argumentera för dumma idéer. Det är alltså inte så enkelt som den goda Stenlund vill göra gällande.

  Lek men tanken på att människor enbart skulle fatta beslut baserat på logisk förmåga – men så går det inte till. Alla har vi ett trosystem, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Skulle vi radera vårt trosystem skulle vi enbart agera och fatta beslut baserat endas på det vi vet. Med tanke på hur lite vi egentligen vet skulle besluten bli väldigt konstiga och motstridiga och betänkt samtidigt att beslut är ett annat ord för att vi inte orkar resonera mer.

   • Det är väl ett alldeles utmärkt exempel på varför värdet av artikeln är tveksamt? Att kunna belysa svagheter och/eller felaktigheter i en artikel är nödvändigt för att inte folk ska köpa allt med hull och hår. Det faktum att han inte presenterar någon alternativ förklaring är irrelevant.

 • Ja, jag anser att dom som förstår att en bakomliggande elit driver en ond agenda, en sammansvärjning, en konspiration, mot mänskligheten, är helt klart intelligentare än de som inte förstår detta, som ju ofta är PK-människor.

  Eller kanske skulle man kunna säga att dom som har förstått att eliten driver en ond agenda har ett öppnare sinne, är vidsynta sinne och är mer vakna och inte har fastnat i elitens hjärntvätt.

  Självständigt tänkande är ju väldigt viktigt för människas utveckling, för det har alltid varit upp till varje människa att ansvara för sitt eget liv, för livet är inrättat så, och har alltid varit det – att vara uppmärksam och ta tillvara på livets kunskaper och insikter – allra helst idag när utveclingen går så fort.

  Och varför är då så många människor PK ? – Jag tror att detta, till stor del, beror på att vi människor, under årtusenden har levt under samhällselitens förtryck – och därmed sitter respekten för auktoriteter fortfarande alltför starkt kvar i många människor – så dessa PK-personer har fortfarande ett stort behov av att få höra auktoriteternas åsikter för att de ska kunna känna sig trygga och säkra. Så, i brist på kontakt med sin inre kompass, kunskapsbank, och därmed brist på självständigt tänkande så blir auktoriteternas åsikter automatiskt “deras egna” åsikter.

  Men en vaken människa känner inom sig, han anar, han får respons från sitt inre, att någonting är fel när en liten grupp människor i samhällstoppen, som har en egen agenda för mänskligheten vill styra över dem.Det handlar om att varje människa behöver vakna upp och bli medveten om att vi lever i ett samhälle där samhällseliten, både lokalt, nationellt och globalt, sedan lång tid, avsiktligt styr mänskligheten efter sin egen maktfullkomliga agenda. Det är det som det hela handlar om – att vakna upp till denna viktiga insikt – att konspirationen mot mänskligheten är sann – att det inte handlar om konspirationsteorier !

  • Väl skrivet Erik.

   Sedan har vi detta med barn vs vuxna. Barn behöver att vuxna står upp för det goda, är rationella samt rättvisa ledare som beskyddar. Vuxna däremot behöver knappt något av allt detta. Därför gäller att få vuxna att regrediera, alltså återgå till tidigare utvecklingsstadium. Detta görs genom att försöka skrämma människor. Fungerar alldeles utmärkt i Sverige. 

   • – Ja, dom som är skrämda tillhör gruppen lydiga, oavsett om dom är barn eller vuxna. För även barn har en inre kompass och växer upp, antngen i den tänkande/kännande gruppen eller i den hjärntvättade gruppen, allt enligt barnets inre egenskaper och inte så stor del beroende på sina föräldrars val/insikter.

  • Bra formulerat!

   Det är intuitionen som ger dig kunskapen som du inte får via tänkandet. Magkänslan. Materialister tror inte på sådana metafysiska fenomen, och därför har de heller aldrig brytt sig om att utveckla den. Om man stänger dörren till den dimensionen, så uppstår ett funktionshinder. Det är det vi ser spela ut sig nu.

   • Precis !
    – Ja, problemet är ofta att vi människor har fokuserat allt för länge och allt för mycket på de materiella tingen, så mycket att vi har fastnat i det materiella tänkandet och glömt bort vår huvudsakliga uppgift som är att vakna upp till insikt om att den fysiska/materiella tillvaron endast är en illusion. För jag tror att det är meningen att vi ska känna och förstå att vi är så mycket mer än detta ytliga skal, att vi innerst inne är andliga och fria varelser.

    Jag tror att, i vårt undermedvetna bär vi med oss erfarenheter och kunskaper från våra tidigare liv och dessa utgör nu grundvalar för våra känslor, insikter och åsikter i vårt nuvarande liv, men även vår tro och andliga övertygelse baseras på denna kunskapsbank. Detta är en massiv kunskapsbank, en inre visdom, som vi har inom oss, men den är alltså till stor del höljd i dunkel för vårt medvetande, för normalt anar vi bara fragment av den. Det är som en diffus känsla, ett diffust inre vetande eller ett intuitivt vetande – och detta intuitiva vetande måste människan fånga upp och ta på allvar, vilket materialisterna och PK-världen inte gör – precis som du också påpekar här.

    • Vi är själar som ibland har en kropp för att kunna använda den för att kunna utvecklas, göra misstag, och lära oss.

 • Tro mer på konservativ (om än rörlig) propaganda från medierna, fri från kulturmarxism. Även mindre bemedlade naturfolk lever efter traditioner. Traditioner blir här kollektivets samlade erfarenhet koncentrerad i en lösningsfokuserad mall hur livet skall inordnas och levas som visat sig fungera stabilt genom generationerna och därför också fungerar för nästa generation. 

  Detta med konservatism vs radikalism är en svårt nöt att knäcka. Kulturmarxismens lockande till synes livsbejakande gränslöshet, är svår för ungdomen att tacka nej till.  

 • Hög IQ vs hjärntvätt samt AI vs BI?

  Hög IQ är ingalunda någon garant för förnuftiga beslut. Intelligenta människor kan finna och hitta på smarta argument för att argumentera för dumma idéer. Det är alltså inte så enkelt som den goda Stenlund vill göra gällande.

  Lek men tanken på att människor enbart skulle fatta beslut baserat på logisk förmåga – men så går det inte till. Alla har vi ett trosystem, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Skulle vi radera vårt trosystem skulle vi enbart agera och fatta beslut baserat endas på det vi vet. Med tanke på hur lite vi egentligen vet skulle besluten bli väldigt konstiga och motstridiga och betänkt samtidigt att beslut är ett annat ord för att vi inte orkar resonera mer.

   • Det är väl ett alldeles utmärkt exempel på varför värdet av artikeln är tveksamt? Att kunna belysa svagheter och/eller felaktigheter i en artikel är nödvändigt för att inte folk ska köpa allt med hull och hår. Det faktum att han inte presenterar någon alternativ förklaring är irrelevant.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *