Missförstod Alex Jones vaccinforskaren David Bauer?

publicerad 23 juli 2021
- av NewsVoice
Alex Jones (InfoWars) och dr David Bauer (pressfoto)

COVIDDEBATT. Dr David Bauer från Francis Crick Institute förklarar att Pfizer-vaccinet producerar 5-6 gånger färre neutraliserande antikroppar vilka spelar en nyckelroll för att skydda oss från den indiska varianten av coronaviruset. Han förordar därför att så kallade booster-injektioner kommer att bli viktiga.

Alex Jones på InfoWars tolkar budskapet, men drar en annan slutsats än vad Bauer verkar säga. NewsVoice öppnar för en debatt.

Dr Bauer redovisar vad institutet funnit vid studier på Pfizer-vaccinets effektivitet:

"Så det viktigaste budskapet från våra resultat är att vi fann att mottagare av Pfizer-vaccinet, de som har fått två doser, har cirka 5 till 6 gånger lägre mängder neutraliserande antikroppar. Nu är detta den typ av guldstandard för "säkerhetsantikroppar" i ditt immunsystem som i första hand blockerar viruset från att komma in i dina celler. Så vi har upptäckt att dessa finns i mindre mängder för personer som fått två doser. Vi fann också att för personer som bara fått en Pfizer-injektion är mindre benägna att ha höga nivåer av dessa antikroppar i blodet. Och kanske viktigast av allt, för oss alla framöver, är att vi ser att ju äldre du är desto lägre kommer dina nivåer sannolikt att bli sefter att du har fått din andra injektion. När tiden går, desto lägre blir dina nivåer sannolikt också. Så det visar för oss att vi troligen kommer att behöva prioritera boosters för äldre och mer utsatta människor, speciellt om den nya varianten sprider sig." - Dr David Bauer

Uttalandet i original:

"So, the key message from our finding is we found that recipients of the Pfizer vaccine, those who have had two doses have about 5 to 6 fold lower amounts of neutralizing antibodies. Now, these are the, sort of, gold standard, private security antibodies of your immune system which block the virus from getting into your cells in the first place. So, we’ve found that that is less for people with two doses. We also found that for people with only one does of the Pfizer jab that they are less likely to have high levels of these antibodies in their blood. And perhaps most importantly for all of us going forward is that we see that the older you are the lower your levels are likely to be and the time since you’ve had your second jab, as that time goes on, the lower your levels are also likely to be. So that’s telling us that we are probably going to be needing to prioritize boosters for older and more vulnerable people coming up soon especially if this new variant spreads." - Dr. David Bauer (factcheckvaccine.com)

NewsVoice kommentar

Alex Jones på InfoWars som kommenterar uttalandet i en video verkar ha missförstått vad David Bauer försöker förmedla. Jones drar slutsasen att Pfizer-vaccinet leder till att kroppen bara lyckas producera ned till en sjättedel av behövda antikroppar, alltså att en skada uppstår på grund av vaccinet från Pfizer, medan Bauer snarare säger att vaccinet inte kan få kroppen att producera tillräckligt med antikroppar och därför behövs booster-injektioner.

Kommentarsfältet är öppet för en diskussion om vad David Bauer säger och hur Bauers uttalande tolkades av Alex Jones.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat