Tornvall: Föga kraft från solkraft – Värdet på solaktier sjunker

publicerad 1 juli 2021
- av Tege Tornvall
Solcellspaneler monteras. Foto: Science in HD. Licens: Unsplash.com

TEKNIK. De som förespråkar solkraft hävdar att den är helt gratis från Solen. Men solpaneler omvandlar bara 15-20 procent av inkommande solljus till elektricitet. Resten återförs som värme till omgivningen.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Bild: Solcellspaneler monteras. Foto: Science in HD. Licens: Unsplash.com

Detta gäller möjliga solparker i solrika Sahara och andra öknar. På mindre soliga platser – som Sverige – omvandlas högst 10 procent till elektricitet. Det framgår i en studie av forskarna Zhengyao Lu från Lunds universitet och Benjamin Smith från Sydneys västra universitet i Australien.

Klent utbyte är i sig ett problem med ökande kostnader för sällsynta metaller och andra råvaror, som behövs för solpanelerna. Covid-pandemin har med knapphet och växande efterfrågan brutit dessas trend mot lägre kostnader.

Ett nytt problem är att överskottsvärmen skadar närmiljön runt solpanelerna. Den torkar ut marken och skapar lokala värmeöar. Solcellsparker upptar också stora ytor. För att ge alla världens 7,8 miljarder invånare solel krävs 150-200.000 km2 av enbart solpaneler, ca 20 m2 per invånare.

Nu ökar solkraftens kostnader och minskar värdet av investeringar i solkraft. Enligt tidningen Financial Times har solaktier minskat 18 procent i värde hittills i år efter flera års obruten ökning. Detta skrev nättidningen Oilprice.com den 21 april. Vi får allt fler seriösa energi- och klimatnyheter via nätmedia, vars fakta och rapporter inte stödjer larm om påstådd global uppvärmning från människans förbränning av kolhaltiga bränslen.

Enligt nätmedia ökar nu kol-, olje- och gasaktier, medan vind- och solaktier går bakåt av det enkla skälet att kol, olja och gas ger riklig energi utan avbrott till rimligt pris, medan vind och sol inte gör det. Det är vad världen behöver här och nu. Därför satsar Kina, Indien och andra stora utvecklingsländer på kol, olja och gas – och även kärnkraft.

Att de även bygger vind- och solkraft är ett spel för gallerierna för att få del av de 100 miljarder USD per år som FN:s klimatpanel IPCC utlovar för att få dem att avstå från kol, olja och gas. Ren realpolitik!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans