Tornvall: Föga kraft från solkraft – Värdet på solaktier sjunker

publicerad 1 juli 2021
- Tege Tornvall
Solcellspaneler monteras. Foto: Science in HD. Licens: Unsplash.com

TEKNIK. De som förespråkar solkraft hävdar att den är helt gratis från Solen. Men solpaneler omvandlar bara 15-20 procent av inkommande solljus till elektricitet. Resten återförs som värme till omgivningen.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Bild: Solcellspaneler monteras. Foto: Science in HD. Licens: Unsplash.com

Detta gäller möjliga solparker i solrika Sahara och andra öknar. På mindre soliga platser – som Sverige – omvandlas högst 10 procent till elektricitet. Det framgår i en studie av forskarna Zhengyao Lu från Lunds universitet och Benjamin Smith från Sydneys västra universitet i Australien.

Klent utbyte är i sig ett problem med ökande kostnader för sällsynta metaller och andra råvaror, som behövs för solpanelerna. Covid-pandemin har med knapphet och växande efterfrågan brutit dessas trend mot lägre kostnader.

Ett nytt problem är att överskottsvärmen skadar närmiljön runt solpanelerna. Den torkar ut marken och skapar lokala värmeöar. Solcellsparker upptar också stora ytor. För att ge alla världens 7,8 miljarder invånare solel krävs 150-200.000 km2 av enbart solpaneler, ca 20 m2 per invånare.

ArcanumSkolan 2024

Nu ökar solkraftens kostnader och minskar värdet av investeringar i solkraft. Enligt tidningen Financial Times har solaktier minskat 18 procent i värde hittills i år efter flera års obruten ökning. Detta skrev nättidningen Oilprice.com den 21 april. Vi får allt fler seriösa energi- och klimatnyheter via nätmedia, vars fakta och rapporter inte stödjer larm om påstådd global uppvärmning från människans förbränning av kolhaltiga bränslen.

Enligt nätmedia ökar nu kol-, olje- och gasaktier, medan vind- och solaktier går bakåt av det enkla skälet att kol, olja och gas ger riklig energi utan avbrott till rimligt pris, medan vind och sol inte gör det. Det är vad världen behöver här och nu. Därför satsar Kina, Indien och andra stora utvecklingsländer på kol, olja och gas – och även kärnkraft.

Att de även bygger vind- och solkraft är ett spel för gallerierna för att få del av de 100 miljarder USD per år som FN:s klimatpanel IPCC utlovar för att få dem att avstå från kol, olja och gas. Ren realpolitik!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Socialisterna kommer garanterat att förhindra dig att lagra och använda obeskattad energi för egen räkning.
  T o m den egna veden kommer de förhindra dig att använda.

 • Det är termisk kraft från solfångare som är den effektivaste solkraften, speciellt i varma länder i t.ex. Afrika, eftersom solpanelers effekt minskar med högre temperatur.

  • Detta är intressant Magnus!
   Den som misstänker global uppvärmning bör tänka på att solpanel som hårdgjord yta istället för vegetation spär på värmeproblem som här beskrivs i “urban miljö”.

   Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön –Grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

   “Den urbana miljön är i ständig utveckling. Städer förtätas och tätorter expanderas vilket innebär en ökad andel hårdgjorda ytor och en reducering av vegetativa ytor. I dagens läge består stadsmiljön framförallt av hårdgjorda ytor vilket innebär att de har en låg kylningseffekt och en låg infiltrationskapacitet. Detta bidrar till att det uppstår värmeöar i både städer och tätorter. Stadskärnor är där värmeön är som mest intensiv och på dagen kan lufttemperaturen ligga mellan 3-5°C högre än rurala områden. På natten kan denna temperaturskillnad stiga upp emot 12°C. Samhällets och ekosystemens förmåga att återhämta sig måste därför förstärkas.

   https://stud.epsilon.slu.se/14191/1/eriksson_m_wikholm_m_190110.pdf

   • Begreppet “hårdgjord yta” framstår som lite irrelevant i sammanhanget. Det är inte främst ytans hårdhet som avgör dess absorptionsförmåga av solstrålning. I övrigt är ju dock vegetation oftast väldigt bra och trevligt. Solstrålningens energimängd är verkligen enorm: 1% av det som årligen träffar Sahara skulle med soltermisk kraft kunna omvandlas till hela världens elförbrukning under motsvarande tid. Redan 1931 sade den berömde uppfinnaren Thomas Alva Edison: “I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power!”

     • Tänk containerfartyg.

      Tänk att dessa containers är batterier.

      Tanka, transportera, överför.

      Repetera.

      Jag tycker väl själva tillverkningen av cellerna samt batterierna, är tveksamt.

      finns ens materialen till sådan omställning?

      Vilken miljöförstöring pratar vi om?

      Hur länge håller grejerna?

 • Det är termisk kraft från solfångare som är den effektivaste solkraften, speciellt i varma länder i t.ex. Afrika, eftersom solpanelers effekt minskar med högre temperatur.

 • Jag tycker du ska ta en titt på hur det ser ut i vissa delar av USA just nu .Total rekordvärme och bränder, men du säger förstås att det har inget att göra med klimatfäråndring eller att vi människor och våra CO2 utsläpp skulle ha med detta att göra. Hur länge ska du blunda inför verkligheten?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *